Informacje

„Piknik ekologiczny z funduszami europejskimi” (zaproszenie)

W piątek (7 października) już od godz. 10. serdecznie zapraszamy naszych mieszkańców na „Piknik ekologiczny z funduszami europejskimi”. W programie ekologiczne stanowiska edukacyjne, rozdawanie jesiennych sadzonek, promocja zadań zrealizowanych w mieście ze środków unijnych, w tym o projekcie „Rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej”.

Jak co roku jesienną porą zapraszamy naszych mieszkańców do włączenia się w akcję ekologiczno-rewitalizacyjną. W tym roku połączona ona będzie z funduszami europejskimi, stąd też przybliżymy inwestycje, które powstały w ostatnich latach w mieście, a zostały dofinansowane ze środków zewnętrznych. Szczególną uwagę poświęcimy na projekt dotyczący modernizacji PSZOK-u, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów. Wartość całego projektu wynosi blisko 8,2 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to ponad 4,5 mln zł. Miasto Jasło obecnie kończy jego realizację, więc PSZOK zacznie już niedługo funkcjonować.

Nie zapominamy o naszych działaniach rewitalizacyjnych i zachęcamy jaślan do oddawania drobnego sprzętu elektronicznego w zamian za sadzonkę jesiennych roślin. Dodatkowo chcemy podziękować miejskim szkołom podstawowym za włączenie się w akcję sprzątania świata i przekazać im okazałe sadzonki drzew, które zasadzone zostaną na terenie ich placówek.

Pamiętając, że edukacja ekologiczna jest najważniejsza przygotowaliśmy dla uczniów naszych szkół stanowiska ekologiczne, na których między innymi przybliżać będziemy zasady segregacji czy uczyć postaw proekologicznych.

Przyłącz się do akcji „Eko Jasło” i przyjdź na jasielski rynek! Zapraszamy!

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE