Na drogach

Minister na otwarciu drogi powiatowej z Siepietnicy do Święcan

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zmienia się standard jeśli chodzi o podróżowanie po drogach powiatu jasielskiego. Zakończyła się właśnie modernizacja ważnego szlaku komunikacyjnego pomiędzy Siepietnicą, a Święcanami. Za przeszło 8,5 mln złotych wykonano go praktycznie od podstaw. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład”. Na uroczyste przecięcie wstęgi przyjechał Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, by osobiście podziękować lokalnym samorządowcom za podjętą inicjatywę.

Trzy kilometry. Tyle wynosi długość rozbudowanego odcinka drogi powiatowej pomiędzy skrzyżowaniem z drogą krajową nr 28 Jasło – Gorlice w miejscowości Siepietnica, a mostem na rzece Olszynka w miejscowości Święcany. To jeden z najbardziej obciążonych szlaków bowiem łączy komunikacyjnie nasz region z sąsiednim województwem małopolskim. Duże natężenie ruchu spowodowało degradację jezdni przez co niezbędny był jej remont.

Wskutek przeprowadzonych robót udało się dostosować parametry techniczne drogi do obowiązujących norm. Na całej przebudowanej długości poszerzono ją do sześciu metrów wraz z metrowym poboczem. Odtworzono nawierzchnię, po której jedzie się teraz wyjątkowo komfortowo. W dwóch miejscach dokonano rozbiórki istniejących mostów, a w ich lokalizacji wykonano przepusty. Pozwoliło to uniknąć zastosowania bardzo kosztownych rozwiązań technicznych przez co inwestycja była tańsza w realizacji. Zadbano również o potrzeby pieszych. Powstał bowiem chodnik, którym można swobodnie i bezpiecznie przedostać się z jednej miejscowości do drugiej.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Umowa na wykonanie prac została podpisana w lutym br. Warto zaznaczyć, że było to niezwykle trudne zadanie bowiem większość robót prowadzona była przy zachowaniu ruchu pojazdów mechanicznych. Dzięki sprawnej organizacji na tym szlaku nie było większych utrudnień i spowodowanych tym zatorów drogowych.

Rozbudowa ciągu drogowego Siepietnica – Święcany kosztowała przeszło 8,5 mln złotych. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 95% ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Brakującą kwotę dołożyły po połowie samorządy powiatu jasielskiego oraz gminy Skołyszyn.

Jak podkreślił starosta jasielski, bez wsparcia środków zewnętrznych nie udałoby się zrealizować tak wielkiego przedsięwzięcia.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W imieniu władz powiatu jasielskiego chciałbym wyrazić wdzięczność za te duże środki, bo bez tych środków nie byłaby możliwa realizacja tej inwestycji. „Polski Ład” pozwala realizować wielkie inwestycje. – powiedział Adam Pawluś.

Na uroczystości związanej z przekazaniem drogi do użytkowania przypomniał on o działaniach wywodzącego się ze Święcan polityka śp. Stanisława Zająca na rzecz rozwoju infrastruktury drogowo-mostowej w powiecie jasielskim.

Chciałbym dzisiaj przypomnieć postać wielkiego polskiego polityka, wielkiego syna tej ziemi Stanisława Zająca, który ponad dwanaście lat temu zginął w drodze do Katynia w Smoleńsku. Wielokrotnie ze śp. Stanisławem jeździłem tutaj po tych drogach święcańskich, ponieważ bardzo bliska jego sercu była ta miejscowość. Zabiegał o drogi, dróżki, o różne sprawy mieszkańców Święcan. Ze Święcan uczęszczał do szkoły średniej w Bieczu i pięciokilometrowy odcinek drogi pokonywał pieszo. Z tej miejscowości trafił na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie ukończył studia prawnicze. Był znakomitym prawnikiem, który w ciężkich czasach stanu wojennego pomagał represjonowanym działaczom Solidarności. W 2001 roku pomógł pozyskać środki przedakcesyjne na wykonanie nawierzchni tej drogi. Po 21 latach ta droga uległa degradacji. Uległa również degradacji z powodu powodzi, która była w czerwcu 2010 roku. To była tragiczna w skutkach powódź. Ta droga uległa znacznemu uszkodzeniu. Niedaleko stąd, droga na stu metrach zapadła się. Podbudowa została wypłukana i droga się zapadła. Dzisiaj otwieramy połowę tej drogi, która ma znakomity stan. Została doprowadzona do normatywnej szerokości drogi klasy Z, czyli o szerokości sześciu metrów wraz z jednometrowym poboczem i chodnikiem na całej długości. Mamy znakomitą jezdnię, mamy chodnik, a wójt przygotowuje już oświetlenie. – mówił Adam Pawluś.

W dzisiejszym wydarzeniu wziął udział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Przyjechał tu prosto po powrocie do kraju z Brukseli, gdzie brał udział w rozmowach z osobami, które mają wpływ na decyzje dotyczące sieci drogowej w Unii Europejskiej.

Mówiliśmy o wielkich przedsięwzięciach, o szlakach komunikacyjnych, przede wszystkim o Via Carpatia, ale także innych ważnych dla państw naszego regionu. Po pokonaniu tej odległości kiedy przejechałem tym nowym odcinkiem, bo to praktycznie przebudowana od podstaw droga, mogę powiedzieć, że cieszę się niezmiernie, że takie są właśnie efekty współpracy samorządów z rządem najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Z rządem, który dzisiaj tworzy Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica. – powiedział.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

To już kolejna jego wizyta w powiecie jasielskim na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Wiosną brał udział w uroczystym otwarciu mostu na rzece Ropie w Przysiekach. Tym razem dziękował miejscowemu samorządowi na czele ze starostą Adamem Pawlusiem za sprawną realizację programów rządowych, które przyczyniają się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Dzisiaj jestem ponownie, bo warto wracać w miejsca, gdzie widać pozytywne efekty rządu, którego mam zaszczyt być ministrem. Rządu, który zdecydował, że polskie drogi muszą się zmieniać. Rządu, który za strategiczny cel uznał bezpieczeństwo na polskich drogach. Rządu Prawa i Sprawiedliwości, który uznał, że drogi muszą być bezpieczne, ale muszą też być generatorem rozwoju, tym silnikiem napędowym. Dobra komunikacja daje szanse na rozwój gospodarki, ale też daje tą pewność i przekonanie, że kiedy ten rozwój następuje to młode pokolenia nie szukają swojej przyszłości za granicą. Młode pokolenia mieszkańców powiatu jasielskiego, ale każdego regionu naszego kraju, decydują się zostać u siebie. Tam gdzie się urodzili, tam gdzie mieszkają widzą swoją przyszłość. To między innymi dobra komunikacja, której rozwój zapewniony jest przez środki rządowe. – mówił.

Na spotkaniu w Siepietnicy szef resortu infrastruktury zadeklarował, że polski rząd nadal będzie wspierał inwestycje lokalne, które dla obywateli są niemniej ważne jak autostrady czy drogi ekspresowe.

One są tak samo potrzebne jak nowoczesne drogi autostradowe, jak drogi ekspresowe. Często mieszkańcy tych okolicznych domów nie korzystają z autostrad, nie korzystają z dróg ekspresowych, ale dla nich ważne jest to, że będą mogli bezpiecznie przejść do lekarza, wyjść do pracy, dzieci udać się i wrócić do szkoły, a starsi ludzie tam, gdzie mają nadzieję dotrzeć bezpiecznie w swoich sprawach – do kościoła, do lekarza, do sklepu, wszędzie tam, gdzie mają taką potrzebę. Tak to właśnie ma być, że główne szlaki komunikacyjne i te bardzo ważne lokalne szlaki komunikacyjne muszą być bezpieczne. Polskie drogi będą bezpieczne. Robimy wszystko, aby bezpieczeństwo na polskich drogach wzrastało. Dziękuję jeszcze raz samorządowi powiatu jasielskiego, że wpisuje się w te działania rządu Prawa i Sprawiedliwości. – powiedział Andrzej Adamczyk.

 POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI: 

 

Samorządowcy deklarują kontynuację prac. Głównie potrzebna jest przebudowa mostu na rzece Olszynce w Święcanach, który jest miejscem niebezpiecznym jeśli chodzi o przejezdność i poruszanie się pieszych, wraz z kilometrem drogi. Natomiast do wykonania w kolejnym etapie pozostanie część do granicy z gminą Szerzyny i województwem małopolskim. Wcześniej, na odcinku z Siepietnicy do Święcan, planowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego oraz montaż wiat przystankowych, aby osobom oczekującym na komunikację publiczną zapewnić przyzwoite warunki.

Dzięki dobrej współpracy pomiędzy powiatem jasielskim, a gminą Skołyszyn, w ciągu ostatnich lat udało się wykonać wiele potrzebnych inwestycji, które będą służyć przede wszystkim mieszkańcom poszczególnych miejscowości. Była to budowa nowego mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki o wartości ponad 9 mln złotych. Zrealizowano budowę chodników w miejscowościach Bączal Dolny, Bączal Górny, Jabłonica, Harklowa czy Przysieki. W miejscowości Święcany koło budynku szkoły podstawowej powstało aktywne przejście dla pieszych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE