Informacje

Zakończyła się termomodernizacja trzech obiektów oświatowych powiatu jasielskiego

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Zakończyła się termomodernizacja trzech kolejnych budynków oświatowych powiatu jasielskiego. Zadanie to zostało sfinansowane z budżetu państwa w ramach programu „Polski Ład”. Przeprowadzone prace poprawią komfort pobytu młodzieży i nauczycieli na zajęciach, a dyrektorom poszczególnych jednostek na obniżenie kosztów ponoszonych za zużytą energię.

Inwestycja dotyczyła trzech obiektów użyteczności publicznej powiatu jasielskiego, a mianowicie II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. Józefa Modrzejewskiego „Lisa” w Jaśle, Zespołu Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego w Jaśle oraz Domu Dziecka, w którym dawniej mieścił się internat Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kołaczycach.

Całość zadania wyniosła 2,4 mln złotych. Powiat jasielski otrzymał na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 2,1 mln złotych, czyli 90% wartości przedsięwzięcia. Pozostałe środki zostały wydatkowane z budżetu powiatu jasielskiego.

Największą metamorfozę przeszła siedziba Domu Dziecka w Kołaczycach. W zakres prac wchodziło docieplenie ścian zewnętrznych i poddasza, wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja piwnicy, drenaż i opaska z kostki brukowej wokół budynku oraz wykonanie schodów wejściowych.

Dodatkowo firma wykonująca roboty budowlane ufundowała dla Domu Dziecka fotowoltaikę, która nie była objęta zakresem prac modernizacyjnych. Dzięki temu na pewno pojawią się oszczędności, zwłaszcza na rachunkach za energię.

Przed laty zdecydowaliśmy o zmianie siedziby Domu Dziecka, który mieścił się w Wolicy, w dawnym zabytkowym pałacu. Po zmianach, które jesteśmy zobowiązani wprowadzić w związku z dyrektywą unijną, gdzie dom dziecka nie może liczyć więcej niż czternastu wychowanków, tamten obiekt był za duży. W dodatku sprawiał wiele trudności związanych z dostosowaniem tamtego budynku do współczesnych wymogów. Tu są o wiele lepsze warunki. Dom dziecka to jest nie tylko budynek i ściany, ale również pracownicy, którzy nieraz zajmują się trudnymi sytuacjami swoich wychowanków. To są przeważnie dzieci, które nie trafiają do rodzin zastępczych, ani do rodzinnej pieczy więc muszą być tutaj. Często są to bardzo trudne przypadki. Zważając na to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, musimy być czujni i wrażliwi na to, żeby nie doszło do jakiejś większej tragedii. Na pewno otoczenie będzie miało też wpływ na to, że ten pobyt będzie milszy, ale również pracownikom będzie się lepiej pracowało. – powiedział Adam Pawluś, starosta jasielski.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:


Renata Pięta
, dyrektor Domu Dziecka w Kołaczycach, nie kryje swojej radości z przeprowadzonego remontu: – Chciałam serdecznie podziękować za to, że mamy taki ładny dom panu staroście i wszystkim osobom, które dołożyły się do tego, że możemy się pochwalić tak pięknym budynkiem. Na pewno mieszka się nam lepiej. Mamy też fotowoltaikę, która zmniejszy rachunki. Budynek jest docieplony więc rachunki za gaz też będą mniejsze. Czyli jaki z tego wniosek? Będziemy mogli te pieniążki wykorzystać na rozwój naszych dzieci.

Starosta jasielski wyraził zadowolenie, że obiekty te będą teraz wyglądały zupełnie inaczej i będą odpowiednio zabezpieczone przez niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Agnieszka Chłopek, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle powiedziała, że w podległej jej placówce edukacyjnej dach przeciekał w wielu miejscach już od wielu lat, zwłaszcza nad salą gimnastyczną. Na ścianach robiły się zacieki, rósł grzyb, co niekorzystnie wpływało na zdrowie użytkowników obiektu, czyli młodzież i nauczycieli.

Dzięki wykonanemu remontowi szkoła nie będzie już miała z tym problemu. Ponadto, z racji zamontowanej na połaci dachu instalacji fotowoltaicznej, sporo obniżą się rachunki bieżące za korzystanie z energii elektrycznej i cieplnej.

Podobny zakres prac objął budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

Gospodarz naszego powiatu wyraził słowa podziękowania wszystkim osobom i podmiotom, dzięki którym udało się zrealizować to przedsięwzięcie, w szczególności polskiemu rządowi i polskiemu parlamentowi, Radzie Powiatu w Jaśle, pracownikom Wydziału Inwestycji oraz paniom i panom dyrektorom szkół, którzy musieli znosić trudy związane z prowadzeniem inwestycji, ponieważ te prace były wykonywane na czynnych obiektach.

Ponadto poinformował o działaniach związanych z termomodernizacją następnych budynków oświatowych, w szczególności Zespołu Szkół Technicznych i Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Jaśle oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.

Dom Dziecka w Kołaczycach:

II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle:

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle:

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *