Informacje

Miasto udzieli dotację szpitalowi na doposażenie oddziału ginekologicznego

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Samorząd Jasła przekaże w tym roku Szpitalowi Specjalistycznemu dotację celową, która pozwoli na częściowe sfinansowanie zakupu nowoczesnego sprzętu medycznego dla potrzeb oddziału ginekologicznego. Uchwałę w tej sprawie radni miejscy podjęli jednogłośnie.

Dyrektor Beata Trzop wystąpiła do wszystkich samorządów powiatu jasielskiego z prośbą o udzielenie wsparcia finansowego z przeznaczeniem na zakup histeroskopu wraz z diatermią dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej przez miasto Jasło w wysokości 66 tysięcy złotych pojawiła się w porządku obrad dzisiejszej sesji.

Jak wyjaśnił burmistrz Ryszard Pabian: – Chodzi o zakup dwóch urządzeń dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. Te urządzenia pozwalają w mało inwazyjny sposób, bez konieczności operacyjnych działań, skutecznie leczyć zmiany chorobowe narządu rodnego u kobiet. Ponadto są metodą leczenia niektórych przyczyn niepłodności. Stąd też propozycja wsparcia tego zakupu przez gminy powiatu jasielskiego. Na konwencie wójtów i burmistrzów uzgodniono kwotę 2 złote od jednego mieszkańca.

W trakcie dyskusji nad projektem przedmiotowej uchwały gospodarz naszego miasta uzupełnił, że: – Myśmy po podjęciu takiej uchwały przez konwent burmistrzów i wójtów przekazali informację z prośbą o potwierdzenie czy taka proponowana kwota pozwoli przystąpić szpitalowi do uruchomienia postępowania na zakup tych urządzeń. Uzyskaliśmy potwierdzenie, że jak najbardziej są zadowoleni z tego wsparcia i dziękują za to wsparcie.

Środki finansowe przeznaczone na dotację zostaną pokryte z budżetu miasta Jasła na rok 2023. W treści uchwały ponadto zawarto, że szczegółowe warunki udzielenia i rozliczenia dotacji określi umowa zawarta przez burmistrza miasta Jasła.

Za udzieleniem pomocy szpitalowi opowiedzieli się wszyscy radni.

Przewodniczący Henryk Rak zaznaczył, że w dotychczasowych kadencjach samorząd miejski zawsze zauważa potrzeby inwestycyjne miejscowego szpitala, uwzględniając w swoim budżecie dodatkowe pieniądze właśnie na ten cel.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *