Służby, inspekcje i straże

Państwowe Ratownictwo Medyczne
Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe w Krośnie – podstacja Jasło
Adres: 38-200 Jasło, ulica Lwowska 22
Numer alarmowy: 999 lub 112 (całodobowo)
Internet: www.999krosno.pl
E-mail: pogotowie.ratunkowe(małpka)999krosno.pl
Kierownictwo: Joanna Bukowczyk (p.o. Dyrektor)

Komenda Powiatowa Policji
Adres: 38-200 Jasło, ulica Sroczyńskiego 7
Numer alarmowy: 997 lub 112 (całodobowo)
Centrala: 47 829 53 99 (aktywny całodobowo)
Oficer dyżurny: 47 829 53 10 lub 510 997 379 (aktywny całodobowo)
Internet: www.podkarpacka.policja.gov.pl
E-mail: jaslo(małpka)rz.policja.gov.pl
Kierownictwo: insp. Robert Wróbel (Komendant Powiatowy), mł. insp. Mirosław Kawa (I Zastępca Komendanta Powiatowego), kom. Bartłomiej Świerczek (Zastępca Komendanta Powiatowego)

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Adres: 38-200 Jasło, ulica Mickiewicza 33
Numer alarmowy: 998 lub 112 (całodobowo)
Stanowisko kierowania: 13 443 58 28 (aktywny całodobowo)
Sekretariat: 13 443 58 00
Internet: www.gov.pl/web/kppsp-jaslo
E-mail: kpjaslo(małpka)podkarpacie.straz.pl
Kierownictwo: bryg. Piotr Śmietana (Komendant Powiatowy), bryg. Jan Szeląg (Zastępca Komendanta Powiatowego)

Ochotnicza Straż Pożarna Jasło-Hankówka
Adres: 38-200 Jasło, ulica Hankówka 109
Numer alarmowy: 998 lub 112 (całodobowo)

Ochotnicza Straż Pożarna Jasło-Niegłowice
Adres: 38-200 Jasło, ulica Niegłowicka 45
Numer alarmowy: 998 lub 112 (całodobowo)

Ochotnicza Straż Pożarna Jasło-Żółków
Adres: 38-200 Jasło, ulica św. Jana z Dukli 60
Numer alarmowy: 998 lub 112 (całodobowo)

Ochotnicza Straż Pożarna Jasło-Brzyszczki
Adres: 38-200 Jasło, ulica Dolna 54
Numer alarmowy: 998 lub 112 (całodobowo)

Straż Miejska
Adres: 38-200 Jasło, ulica Polskiego Czerwonego Krzyża 2
Numer alarmowy: 986 lub 112 (całodobowo)
Telefony: 13 448 63 70, 448 25 80
Internet: www.strazmiejskajaslo.pl
E-mail: sm(małpka)um.jaslo.pl
Kierownictwo: Kazimierz Wiśniowski (Komendant)

Straż Ochrony Kolei
Posterunek w Jaśle
Adres: 38-200 Jasło, ulica Metzgera 1
Numer alarmowy: 22 474 00 00
Telefon: 13 496 13 20
Internet: www.kgsok.pl

Pogotowie Energetyczne PGE Dystrybucja S.A.
Numer alarmowy: 991 lub 112 (całodobowo)
Internet: www.pgedystrybucja.pl

Pogotowie Gazowe PSG
Numer alarmowy: 992 lub 112 (całodobowo)
Internet: www.psgaz.pl

Pogotowie Wodociągowe MPGK
Adres: 38-200 Jasło, ulica Piotra Skargi 86a
Numer alarmowy: 510 260 207
Internet: www.mpgk.jaslo.pl

[OSTATNIA AKTUALIZACJA: 27.05.2022 | godz. 19:38] Zauważyłeś błąd? Brakuje aktualnej informacji? Zgłoś: redakcja(małpka)terazjaslo.pl