gospodarka niskoemisyjna

  • Związek Gmin Dorzecza Wisłoki postawił na czyste powietrze

    Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jest krajowym liderem w zakresie podejmowania działań proekologicznych. Związek od 20 lat walczy o poprawę czystości zlewni Wisłoki, jednej z najważniejszych rzek w południowo-wschodniej Polsce.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • Pół miliona złotych na wspólny plan ograniczenia emisji gazów do atmosfery

    [POSŁUCHAJ] Redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i podniesienia emisji efektywności energetycznej ma służyć plan gospodarki emisyjnej, który do końca października przygotuje dla piętnastu gmin skupionych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Pomorska Grupa Kapitałowa z Bydgoszczy. W oparciu o końcowy dokument poszczególne samorządy będą miały łatwiej podejmować decyzje zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

    CZYTAJ WIĘCEJ »