Informacje

Pół miliona złotych na wspólny plan ograniczenia emisji gazów do atmosfery

Redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i podniesienia emisji efektywności energetycznej ma służyć plan gospodarki emisyjnej, który do końca października przygotuje dla piętnastu gmin skupionych w Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Pomorska Grupa Kapitałowa z Bydgoszczy. W oparciu o końcowy dokument poszczególne samorządy będą miały łatwiej podejmować decyzje zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W siedzibie Związki Gmin Dorzecza Wisłoki podpisano dzisiaj umowę na realizację wartego 580 tysięcy złotych kontraktu na „Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”. Spośród siedmiu oferentów, którzy przystąpili do postępowania przetargowego, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez Pomorską Grupę Kapitałową S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Na opracowanie dokumentu dla piętnastu gmin wchodzących w skład Związku (Brzostek, Brzyska, Czarna, Dębowiec, miasto Jasło, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Pilzno, Sękowa, Skołyszyn, Tarnowiec, Żyraków) uzyskano 85-procentowe dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dzięki czemu poszczególne samorządy poniosą na ten cel niewielkie koszty.

To wydarzenie otwiera nam kolejną perspektywę funkcjonowania Związku, już nie tylko na polu gospodarki wodno-ściekowej. Tym razem mówimy o przygotowaniu planu gospodarki niskoemisyjnej, który będzie planem działań gmin tworzących ten Związek w zakresie odnawialnych źródeł energii, termomodernizacji. Jednocześnie te wszystkie działania będą prowadzone po to, żeby zmniejszyć emisję CO2. Teraz będziemy dbać o czyste powietrze poprzez inwestycje, które będą powodowały właśnie emisję różnego rodzaju gazów. – powiedział Andrzej Czernecki, przewodniczący Zarządu ZGDW.

Podstawowy zakres zadania obejmuje m.in. opracowanie kompleksowego planu gospodarki niskoemisyjnej dla całego obszaru Związku, opracowanie odrębnych planów dla piętnastu wcześniej wspomnianych gmin, a także inwentaryzację źródeł emisji wraz ze stworzeniem baz danych (specjalna aplikacja internetowa).

Te plany są dokumentami, które warunkują możliwość ubiegania się o środki z nowej perspektywy środków europejskich na termomodernizacje, gospodarkę niskoemisyjną w zakresie odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjny transport czy poprawę układów komunikacyjnych, które powodują mniejszą ilość emisji gazów poprzez inne rozwiązania skrzyżowań. Generalnie przesłanka jest taka, że środki z nowej perspektywy dają możliwość ubiegania się o właśnie tego rodzaju inwestycje, ale one są warunkowane planem, który będzie uzasadniał sensowność robienia tych inwestycji. – wyjaśnia Andrzej Czernecki.

Andrzej Czernecki

Przy okazji budowania tego planu będzie przygotowany plan inwestycyjny, a on będzie wynikiem propozycji, które będą składały gminy. Sądzę, że jednym z podstawowych elementów będzie fotowoltaika, bo o tym rozmawiamy od dłuższego czasu. Mówimy też o robieniu grupowych projektów ścieżek rowerowych, które na przykład w miastach mają służyć ograniczeniu emisji gazów poprzez ograniczenie poruszania się samochodami po ciągach komunikacyjnych wewnątrz miast. Krótko mówiąc: ograniczenie poprzez dojazdy do pracy czy szkół rowerami. To są tego rodzaju działania. Poza tym będzie wspólny element, też bardzo ważny, czyli monitoring osiągnięcia tych efektów poprzez przygotowanie odpowiedniej aplikacji, która pozwoli nam sprawdzać czy założony przez nas plan redukcji emisji CO2 jest planem realnym. – dodaje.

Jak powiedział przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki, w planie zostaną ujęte również sugestie ograniczenia emisji gazów do powietrza atmosferycznego przez użytkowników budownictwa jednorodzinnego.

Tutaj na przykład są możliwości z nowej perspektywy wsparcia właśnie poprzez budowę fotowoltaiki czy termomodernizacji. Ideą tego co robimy jest to, żebyśmy mogli startować jako grupy gmin, czyli projekty jakie zamierzamy realizować będą duże w skali finansowej i geograficznej. W związku z tym będą dawały możliwość osiągnięcia efektów w większej skali. Uważamy, że to jest naszym atutem. – mówi.

Ostateczną datę na opracowanie dokumentu wyznaczono na koniec października. Jednak inwestor liczy, że uda się to nieco wcześniej ze względu na planowane w czwartym kwartale bieżącego roku pierwsze nabory do programów unijnych w tym zakresie.

Rozmawialiśmy z dyrektorem czy jest możliwość skrócenia tego terminu, ponieważ są planowane nabory do Regionalnego Programu Operacyjnego w czwartym kwartale. Nie wiem czy będzie to początek, środek czy koniec tego kwartału. Termin wykonania tego opracowania to koniec października więc w miejscu, gdzie będzie możliwe przygotowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego planu w krótszym terminie to ten termin zakończenia opracowania planu będzie krótszy. Dla tych gmin, w których występuje Natura 2000 to ten termin będzie bliski temu terminowi zakończenia umowy. W każdym razie firma jest bardzo dobrze logistycznie przygotowana do tego projektu pomimo tego, że jednocześnie opracowuje wiele planów. Myślę, że firma zrobi to w terminach, które zakłada umowa, zresztą inaczej być nie może. Do przetargu przystąpiło siedem firm, a ta oferta była najtańsza. – powiedział Andrzej Czernecki.

Romuald Meyer

Pomorska Grupa Konsultingowa realizuje aktualnie na terenie całego kraju ponad siedemdziesiąt podobnych przedsięwzięć. Dyrektor Zarządzający firmy Romuald Meyer, który brał udział w dzisiejszym podpisaniu umowy, jest spokojny o dotrzymanie terminu.

Składając ofertę już rozważaliśmy różne aspekty konkretnych rozwiązań i myślę, że operacyjnie i logistycznie jesteśmy przygotowani do tego, żeby ten projekt wdrożyć. – podkreślił.

Poprzez działania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej Związek Gmin Dorzecza Wisłoki chce wpisać się w unijny „pakiet klimatyczny” zakładający redukcję emisji gazów cieplarnianych, podniesienie efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 2020 roku.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE