ślubowanie

  • Nowa radna miejska w Jaśle złożyła ślubowanie

    Bogusława Wójcik złożyła dzisiaj uroczyste ślubowanie i na dziesięć miesięcy przed planowanymi wyborami objęła mandat radnej Rady Miejskiej Jasła w miejsce zmarłego przed kilkoma miesiącami kolegi klubowego śp. Romana Strojka. Mająca za sobą bogaty bagaż doświadczeń w pracy samorządu lokalnego radna wyraziła chęć zasiadania w dwóch komisjach merytorycznych, na co jednogłośnie wyrazili aprobatę jej koleżanki i koledzy z tego gremium.

    CZYTAJ WIĘCEJ »
  • Burmistrz elekt złożył ślubowanie. Nowe władze chcą postawić na młodzież

    POSŁUCHAJ Składając ślubowanie „dochowania wierności prawu i sprawowania urzędu tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta” podczas dzisiejszego uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej Jasła VI kadencji Andrzej Czernecki objął oficjalnie urząd burmistrza miasta.

    CZYTAJ WIĘCEJ »