Informacje

Burmistrz elekt złożył ślubowanie. Nowe władze chcą postawić na młodzież

Składając ślubowanie „dochowania wierności prawu i sprawowania urzędu tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta” podczas dzisiejszego uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej Jasła VI kadencji Andrzej Czernecki objął oficjalnie urząd burmistrza miasta.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Uroczystość miała miejsce w Jasielskim Domu Kultury, w obecności radnych miejskich i powiatowych, byłych przewodniczących Rady Miejskiej, starosty jasielskiego, kierowników i dyrektorów miejskich jednostek oraz placówek edukacyjnych, przewodniczących zarządów osiedli, proboszczów jasielskich parafii, pracowników Urzędu Miasta, mieszkańców Jasła oraz lokalnych mediów.

„Obejmując urząd Burmistrza Miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg” – tymi słowami rozpoczął swoje urzędowanie 48-letni Andrzej Czernecki, który po czteroletniej przerwie ponownie został gospodarzem miasta.

W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu burmistrz elekt podziękował wszystkim tym, którzy zdecydowali, że „w dniu dzisiejszym mógł złożyć przed miastem to ślubowanie”.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Zdaje sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności i ogromnego bagażu zaufania, którym mnie wyborcy obdarzyli. Jestem osobą, która ma doświadczenie samorządowe dosyć długie i to doświadczenie samorządowe powoduje to, że mam pełną świadomość tego, że po złożeniu obietnic przychodzi czas rozliczania ze słów, z rozbudzonych nadziei. Jednym słowem przychodzi czas, w którym mieszkańcy porównują to, co się zapowiadało, co się chciało zrobić z tym, co się udało zrobić. Mówiąc o tym mam pełną świadomość tego, ile pracy czeka mnie, nas wszystkich, bo spraw do załatwienia w mieście trudnych i łatwiejszych jest bardzo wiele. – powiedział Andrzej Czernecki.

W ciągu najbliższych dni ma przedstawić opracowany wspólnie z Radą Miejską raport o stanie miasta. – Bardzo proszę, żeby wszystkie środowiska naszego miasta zechciały się włączyć aktywnie w tą pracę. Zapewniam, że jeżeli będą propozycje, będziemy wybierać wszystkie te najlepsze i na pewno nie zmarnujemy żadnej, która posunęłaby miasto w dobrą stronę szybciej, niż do tej pory. – powiedział.

Dodał również, że bardzo duże znaczenie w rozwoju miasta będzie odgrywała teraz młodzież. – Komitet wyborczy, z którego startowałem, jest komitetem, w którym – jak Państwo zauważyli – mamy i najmłodszego i najstarszego radnego. Czyli cały przekrój społeczeństwa jasielskiego wiekowy. To, że młodzież jasielska musi mieć większy wpływ na podejmowanie decyzji, że współuczestniczy w nich, to jest oczywiste. Liczę na to, że właśnie młodzież nas bardzo mocno wesprze przejawiając różnego rodzaju swoje inicjatywy. Zaczniemy od tworzenia Rady Młodzieży, Młodzieżowego Centrum Kultury. Myślę, że to będą takie organizacje i miejsca, które spowodują to, że jasielska młodzież poczuje się mocniej zaangażowana w to życie naszego miasta. – dodał Andrzej Czernecki.

Posłuchaj expose Andrzeja Czerneckiego (tylko na portalu terazJaslo.pl):

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Gratulacje nowemu gospodarzowi miasta złożyła ustępująca burmistrz Jasła Maria Kurowska, która w swoim wystąpieniu podkreśliła, że „oddaje miasto w dobrym stanie”. – Życzę, aby ta kadencja była dobra, bo ja pracowałam nade wszystko dla miasta. Pracowałam od siódmej do siódmej w urzędzie, oprócz tego w soboty i niedziele. Miałam na to sił, bo jestem pasjonatem i ta pasja mnie prowadziła, a Pan Bóg mi jakoś sprzyjał i w zdrowiu, i w tych wszystkich decyzjach, które były trafne, i w dobrych współpracownikach, których miałam wokół siebie. Dziękuję dzisiaj Panu Bogu w pierwszej kolejności i wszystkim, którzy tutaj są na Sali za każde dobre słowo, za każdy uśmiech, za każdy uścisk dłoni, za tą serdeczność, którą mnie Państwo tak bardzo otaczali przez tą kadencję. Bez nich pewnie w tych różnych trudnościach, bardzo by mi było ciężko przetrwać. – powiedziała Maria Kurowska, która zapisze się w historii miasta jako pierwsza kobieta-burmistrz.

Jednocześnie złożyła podziękowania dla swoich dotychczasowych współpracowników, w szczególności dla swojego zastępcy Ryszarda Pabiana oraz Rady Miejskiej minionej kadencji.

Dziękując Państwu za ten piękny czas było mi spędzić w Jaśle, współpracując z Państwem, chcę jednocześnie życzyć wszystkim Państwu, abyście się dalej spełniali w swoich rolach. Pragnę gorąco podziękować tym wszystkim, którzy na mnie głosowali, którzy czują się zawiedzeni. Tak w życiu bywa, przegrane wybory to nie przegrane życie. Myślę, że najważniejsze, że to co istotne, robili bardzo uczciwie. Ja się cieszę, że tą kadencję udało mi się przejść z taką dużą wewnętrzną i zewnętrzną uczciwością. Może pan spokojnie, panie burmistrzu, wszystkie komisje nasyłać na kontrole różnych dokumentów w Urzędzie Miasta. Nie ma tam niczego, czego mogłabym się obawiać, ponieważ zasadą tego urzędowania w mojej kadencji było właśnie czystość, przejrzystość. – mówiła Kurowska.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Od 1990 roku miasto Jasło miało pięciu gospodarzy. Byli nimi: Andrzej Kachlik (do 1994 roku), Janusz Rak (1994-1997), Andrzej Czernecki (1997-2006), Maria Kurowska (2006-2010) i ponownie Andrzej Czernecki (od 2010).

Posłuchaj rozmowy z Marią Kurowską:

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar (x4)

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE