Informacje

Nowa radna miejska w Jaśle złożyła ślubowanie

Bogusława Wójcik złożyła dzisiaj uroczyste ślubowanie i na dziesięć miesięcy przed planowanymi wyborami objęła mandat radnej Rady Miejskiej Jasła w miejsce zmarłego przed kilkoma miesiącami kolegi klubowego śp. Romana Strojka. Mająca za sobą bogaty bagaż doświadczeń w pracy samorządu lokalnego radna wyraziła chęć zasiadania w dwóch komisjach merytorycznych, na co jednogłośnie wyrazili aprobatę jej koleżanki i koledzy z tego gremium.

Nowo powołana radna najpierw odebrała z rąk przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Jaśle Katarzyny Aldony Bednarz zaświadczenie o wyborze, a następnie przed rozpoczęciem pracy w lokalnym samorządzie, w obecności koleżanek i kolegów radnych, władz miasta na czele z burmistrzem Ryszardem Pabianem, wiceburmistrzami Antonim Pikulem i Elwirą Musiałowicz-Czech, sekretarzem Pawłem Rzońcą, skarbnikiem Jackiem Borkowskim, kierowników wydziałów merytorycznych jasielskiego magistratu, pracowników Biura Rady Miejskiej Jasła, przewodniczących zarządów miejskich osiedli oraz zaproszonych gości, złożyła uroczyste ślubowanie: „Wierna Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” Do odczytanego tekstu roty dodała zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”.

Bogusława Wójcik została radną miejską w wyniku przeprowadzonych w dniu 17 grudnia br. wyborów uzupełniających, które ogłoszono w związku ze śmiercią przed kilkoma miesiącami dotychczasowego radnego śp. Romana Strojka. Odbyły się one w okręgu obejmującym fragment jasielskiego osiedla Kopernika, tj. ulice: 3 Maja od numeru 38 do nr 52 (parzyste), Mikołaja Kopernika (nieparzyste), Alojzego Metzgera od numeru 10 oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od numeru 1 do numeru 25 (nieparzyste).

Bogusława Wójcik zdeklasowała kontrkandydatów

Spośród pięciorga kandydatów (czterech kobiet i jednego mężczyzny), reprezentantka tego samego co jej poprzednik komitetu „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”, otrzymała poparcie 180 mieszkańców. To o ponad pięćdziesiąt głosów więcej niż łącznie otrzymali pozostali ubiegający się o zaufanie swoich sąsiadów. Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz, startująca z własnego komitetu, a oficjalnie popierana przez będące obecnie u władzy centralnej i lokalnej Prawo i Sprawiedliwość, dostała 70 głosów, Joanna Banach-Gancarz z komitetu „Jaślanie” – 40 głosów, Mateusz Kandefer z komitetu „Bądźmy razem dla Jasła” – 8 głosów, zaś Agnieszka Andruch z komitetu „Rodzina – wolni i solidarni” – 5 głosów.

Głosowanie zostało przeprowadzone w dwóch lokalach wyborczych usytuowanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Kopernika oraz Zespołu Szkół Technicznych im. Bohaterów Września przy ulicy Staszica, które były otwarte od siódmej do dwudziestej pierwszej.

Frekwencja wyniosła zaledwie 16,40%. – Frekwencja była taka, jaka była. Jestem mile zaskoczona, że akurat mnie przypadł mandat radnej. To są wybory uzupełniające, akurat odbyły się one w okresie przedświątecznym, w związku z powyższym cieszmy się tym, że frekwencja była jaka była, ale była. Bardzo dziękuję moim wyborcom, postaram się nie zawieść ich zaufania i wypełniać ten mandat bardzo efektywnie. – komentuje.

Bogusława Wójcik, która dzisiaj oficjalnie objęła mandat na niespełna rok przed końcem obecnej kadencji samorządu miejskiego, ma 67 lat i jest emerytowaną pielęgniarką instrumentariuszką Szpitala Specjalistycznego. Znana jest ze swojego zaangażowania w sprawy lokalnej społeczności. Od wielu lat sprawuje funkcję przewodniczącej Zarządu Osiedla Jasło-Kopernika, członka Rady Nadzorczej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jest też przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle i członkiem zespołu interdyscyplinarnego przy burmistrzu miasta. Była już wcześniej radną miejską w III (1998-2002) i IV (2002-2006) kadencji. Ubiegała się również o mandat w V (2006-2010) i VI kadencji (2010-2014), jednak bezskutecznie.

Jest to szczególne wyróżnienie dla mnie. Bycie radnym to nie tylko służba i służenie swojemu osiedlu, ale również całemu miastu. Nie pozostało wiele czasu do końca kadencji, ale mam nadzieję, że nawet okres tych dziesięciu miesięcy pozwoli mi na wspieranie dobrych inicjatyw i ewentualnie zaplanowanie dalszych działań na kolejne lata. Byłam już wcześniej radną w latach 1998-2006. To doświadczenie na pewno pozwoli mi na skuteczne sprawowanie tak zaszczytnej funkcji jaką jest bycie radną. Poza tym, działam też na rzecz naszej lokalnej społeczności jako przewodnicząca Zarządu Osiedla Jasło-Kopernika. W tej chwili będę chciała poszerzyć swoje działania na rzecz całego miasta. – powiedziała.

Pani Bogusława zadeklarowała, że będzie rozmawiać i spotykać się ze wszystkimi zainteresowanymi rozwojem naszego miasta osobami. Zachęca do bezpośredniego kontaktu ze sobą zarówno za pośrednictwem biura Rady Miejskiej, jak też Zarządu Osiedla Jasło-Kopernika, ale też preferuje możliwość komunikacji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, jak portale społecznościowe.

Staram się być osobą ogólnie dostępną, można powiedzieć przez dwadzieścia cztery godziny na dobę (uśmiech). – podkreśla. – Mój numer telefonu jest umieszczony na biurze zarządu osiedla. Będzie udostępniony również w biurze Rady Miejskiej. Zawsze służę pomocą, radą i swoim doświadczeniem. Liczę na współpracę z mieszkańcami, która dotychczas bardzo dobrze się układała. Liczę ze wszystkimi podmiotami, które są na osiedlu Kopernika, czyli Szkołą Podstawową nr 4, Przedszkolem Miejskim nr 6, Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową, lokalnymi wspólnotami mieszkaniowymi, jak również ze wszystkimi mieszkańcami naszego osiedla, jak i miasta. Bardzo sobie cenię współpracę z nimi, ich dobre pomysły, które niejednokrotnie wcielamy w życie. Poza tym, moim mottem przewodnim jest to, że nigdy nie szukam wrogów. Zawsze szukam przyjaciół, którzy by ze mną ręka w rękę zrobiliby coś dobrego, co pozostałoby dla przyszłych pokoleń.

Wyraziła ona dzisiaj chęć pracy w dwóch komisjach merytorycznych, tj. samorządowo-statutowej oraz gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, na co radni jednogłośnie wyrazili aprobatę.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE