sołtysi

 • Zjazd sołtysów z Małopolski i Podkarpacia w Tarnowcu

  Sołtysi z województw podkarpackiego i małopolskiego spotkali się dzisiaj w Tarnowcu koło Jasła na podsumowaniu projektu „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Sołtysi powiatu jasielskiego od piętnastu lat wspólnie na rzecz rozwoju polskiej wsi

  Stowarzyszenie Sołtysów Powiatu Jasielskiego świętuje jubileusz piętnastolecia istnienia. Powstała w 1998 roku z inicjatywy Stanisława Lawery z Tarnowca organizacja skupia dzisiaj przedstawicieli jednostek pomocniczych gmin, bez których lokalny samorząd miałby z pewnością trudności w prawidłowym wykonywaniu bieżących zadań. Rolę sołtysa dostrzegają też przedstawiciele wyższego szczebla władzy, którzy uhonorowali ich dokonania i trud włożony w rozwój polskiej wsi.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Sołtysi chcą zwiększenia swojej roli w samorządzie gminnym

  Sołtysi z terenu powiatu jasielskiego chcą zwiększenia swoich uprawnień. Żeby poprawić status sołtysa to najpierw musiałaby się zmienić ustawa o samorządzie gminnym - podkreślają. Właśnie te kwestie były jednym z tematów konwentu sołtysów, który odbywał się w sobotę w Wolicy koło Jasła.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Na konwencie sołtysów powiatu jasielskiego debatowano nad problemami polskiej wsi

  O tym, z jakimi problemami boryka się współczesna polska wieś, przez cały dzień dyskutowano na trzecim konwencie sołtysów powiatu jasielskiego, który odbył się w Kołaczycach. Przedstawiciele najniższego szczebla samorządu gminnego mieli okazję porozmawiać o swoich bolączkach z parlamentarzystami, przedstawicielami samorządu województwa oraz wójtami gmin.

  CZYTAJ WIĘCEJ »