Informacje

Zjazd sołtysów z Małopolski i Podkarpacia w Tarnowcu

Sołtysi z województw podkarpackiego i małopolskiego spotkali się dzisiaj w Tarnowcu koło Jasła na podsumowaniu projektu „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” współfinansowanego w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W przedsięwzięciu realizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów wzięło udział 27 sołectw z trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego. Przedstawiciele dwóch pierwszych spotkali się na konferencji prezentującej efekty działań w Tarnowcu koło Jasła, natomiast dla trzeciego odbędzie się odrębne spotkanie.

Jak podkreślają pomysłodawcy wartego ponad siedemset tysięcy złotych przedsięwzięcia, miało ono na celu „pobudzenie lokalnych liderów do innowacyjnych działań na rzecz partycypacji obywatelskiej i współdziałania na wsi przez wzrost kompetencji i sprzyjający temu wzrost świadomości”.

Z powiatu jasielskiego zostały wytypowane trzy sołectwa: Brzezówka, Gąsówka i Łubno – wszystkie położone na terenie gminy Tarnowiec. I tak przykładowo w Brzezówce do udziału w projekcie zaangażowano dzieci, które wypowiedziały się tak – jak potrafią – co w najbliższej przyszłości chciałyby widzieć w swojej miejscowości. Zaprojektowały one wygląd nowego placu zabaw. Projektem „Kobiece oblicze Łubna” sołectwo chciało zaangażować do udziału w zebraniach wiejskich większą ilość kobiet. W Gąsówce zaś przeprowadzono ankietę diagnozującą lokalne potrzeby społeczne wsi.

Na spotkanie zorganizowane w miejscowej szkole, obok sołtysów wsi biorących udział w projekcie, przybyli również: poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, senator RP Alicja Zając, starosta jasielski Adam Kmiecik wraz ze swoim zastępcą Franciszkiem Miśkowiczem, prezes Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Podkarpackiego Stanisław Lawera, wójt gminy Tarnowiec Bogusław Wójcik, Dyrektor Departamentu Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie Adam Skiba, prezes rzeszowskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Marek Ordyczyński, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle lek. med. Dariusz Pomprowicz, przedstawiciele Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów: Bogdan Kamiński, Grażyna Sędziak i Joanna Kukulska oraz trener projektu „Sołecka demokracja ze szwajcarską precyzją” Bogdan Kamiński.

Szczegóły w naszej relacji:

20140914-002

20140914-003

20140914-004

20140914-005

20140914-006

20140914-007

20140914-008

20140914-009

20140914-010

20140914-011

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE