zespół interdyscyplinarny

 • Przemoc w rodzinie. W jakiej skali problem dotyczy mieszkańców Jasła?

  W Jasielskim Domu Kultury odbyła się konferencja pod hasłem „Ręce są do przytulania”, podczas której specjaliści dyskutowali na temat działań podejmowanych w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. A jak pokazują policyjne statystyki, choćby tylko z ubiegłego roku, w naszym mieście coraz częściej dochodzi do interwencji związanych z fizycznym i psychicznym znęcaniem się nad osobami z naszego najbliższego otoczenia, wszak rodzina jest podstawową komórką społeczną tworzącą współczesny świat.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Konkurs plastyczny „Stop przemocy wobec dzieci 2012”

  Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach realizacji działań profilaktycznych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i uczniów uczęszczających do miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • „STOPrzemocy!”

  W Urzędzie Miasta Jasła zainaugurowano w poniedziałek (16.01) lokalną kampanię społeczną pod hasłem „Stop Przemocy”. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie będzie realizowany przez Zespół Interdyscyplinarny działający przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą

  9 marca w Urzędzie Miasta w Jaśle podpisane zostało porozumienie pomiędzy dziesięcioma działającymi na terenie miasta instytucjami i organizacjami pozarządowymi, które wspólnie będą działać w ramach nowo powstającego miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadaniem zespołu będzie pomoc rodzinom dotkniętych przemocą.

  CZYTAJ WIĘCEJ »