Informacje

Pomoc dla rodzin dotkniętych przemocą

9 marca w Urzędzie Miasta w Jaśle podpisane zostało porozumienie pomiędzy dziesięcioma działającymi na terenie miasta instytucjami i organizacjami pozarządowymi, które wspólnie będą działać w ramach nowo powstającego miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zadaniem zespołu będzie pomoc rodzinom dotkniętych przemocą.

Fot. Urząd Miasta w Jaśle
© Fot. URZĄD MIASTA W JAŚLE

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: Prokuratury Rejonowej, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym, Szpitala Specjalistycznego, Ośrodka Pomocy Rodzinie i Szkole „Arka Młodych”, Komendy Powiatowej Policji, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Jaśle.

Do zadań zespołu należeć będzie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Pierwsze posiedzenie zespołu odbędzie się 10 marca w Urzędzie Miasta w Jaśle.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE