Informacje

Tak w Jaśle upamiętniono żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego

Więcej zdjęć z obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszej fotogalerii (kliknij w zdjęcie) | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W Jaśle upamiętniono dzisiaj wszystkich żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego wywodzących się z ziemi jasielskiej. Wydarzeniu, na które licznie przybyli mieszkańcy naszego regionu oraz zaproszeni goście, mocno towarzyszyły akcenty patriotyczne. Nad miejscem uroczystości dumnie powiewały biało-czerwone flagi, odegrano i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego, a w wygłoszonych przemówieniach wybrzmiały wyrazy wdzięczności narodowym bohaterom.

Lokalne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostały przygotowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle, we współpracy z Zespołem Szkół nr 4, rzeszowskim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność” oraz Stowarzyszeniem „Solidarni” w Jaśle.

Uroczystości, mające od 2011 roku charakter święta państwowego, odbyły się pod pomnikiem upamiętniającym „Żołnierzy Wyklętych” oraz działaczy podziemia antykomunistycznego wywodzących się z ziemi jasielskiej. Jego autorem jest nieżyjący już prof. Andrzej Pityński.

Ceremonia, prowadzona przez dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Roberta Niemca, rozpoczęła się od zaciągnięcia pod obeliskiem warty honorowej przez młodzież reprezentującą Związek Strzelecki „Strzelec” działający przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy, następnie podniesienia flagi państwowej na maszcie i odegrania hymnu państwowego. W programie znalazły się również następujące punkty: odczytanie Apelu Pamięci poświęconego żołnierzom niezłomnym, złożenie wiązanek kwiatów oraz odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

Starosta jasielski Adam Pawluś, witając wszystkich zgromadzonych uczestników dzisiejszego wydarzenia, na wstępie poprosił o uczczenie minutą ciszy wszystkich ofiar agresywnej inwazji rosyjskiej na Ukrainę oraz okazania gestu solidarności z walczącymi nie tylko o swoją niepodległość, ale również za naszą, całej Europy i świata.

Zaproszenie do wspólnego świętowania Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Jaśle przyjęli parlamentarzyści reprezentujący ziemię jasielską, władze samorządowe szczebla powiatowego, miejskiego oraz gminnego, komendanci służb mundurowych (Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień, Straży Miejskiej), dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat jasielski, dyrektorzy oraz kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele rodzin „Żołnierzy Wyklętych”, a także młodzież szkolna i mieszkańcy regionu.

Wśród licznie zebranych na placu przed budynkiem Zespołu Szkół nr 4 gości znaleźli się m.in. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy Marta Grzyb, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Jan Muzyka, sekretarz miasta Jasła Paweł Rzońca, przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak, wójt gminy Jasło Wojciech Piękoś, wójt gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski, wójt gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz, Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie dr Piotr Szopa.

Starosta jasielski wygłosił okolicznościowe przemówienie, w którym nawiązał do idei dzisiejszego upamiętnienia podkreślając, że jest to „święto tych, którzy po 1944 roku nie zgodzili się, by podporządkować Polskę związkowi sowieckiemu i narzucić jej obywatelom ustrój komunistyczny”.

Obecnie do świadomości społecznej z opóźnieniem dociera prawda o walce i cierpieniu tysięcy „Żołnierzy Wyklętych”. Kiedy w 1944 roku Armia Czerwona przekraczała przedwojenne granice Polski Związek Sowiecki, oprócz realizacji celów wojennych, zakładał podporządkowanie Polski i narzucenie jej ustroju komunistycznego. Aby to osiągnąć, musieli spacyfikować społeczeństwo przez pozbawienie go kadry przywódczej, jednostek wartościowych i osób stawiających opór ich zamierzeniom. Represje resortu bezpieczeństwa publicznego dotknęły ok. 200 tys. osób, z czego około 30 tys. utraciło życie. Do dnia dzisiejszego zbrodnie te nie zostały ukarane. – powiedział Adam Pawluś.

Jak przypomniał w trakcie swojego wystąpienia, na terenie ziemi jasielskiej w walkę z reżimem komunistycznym było zaangażowanych wiele osób. Jedną z takich postaci był ks. Florian Zając. Samorządowiec przybliżył szczegółowo życiorys tego zasłużonego działacza polskiego państwa podziemnego. Wymienił także inne osoby i organizacje zaangażowane w walkę o niepodległość naszej Ojczyzny.

Na koniec głos zabrała również poseł Maria Kurowska.

 FOTOGALERIA: 

Mieszkańcy Jasła i regionu w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.