Informacje

Święta Barbara czuwa nad górnikami naftowcami z Jasła

Tradycyjne obchody Dnia Górnika Naftowca, które odbyły się dzisiaj w Jasielskim Domu Kultury, stały się nie tylko okazją do podziękowań i odznaczeń dla tych, którzy na co dzień pracują na rzecz polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. To również czas bilansu gospodarczego, jaki udało się wypracować spółce Poszukiwania Nafty i Gazu w Jaśle.

Jan Kruczak, prezes PNiG Jasło. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Jan Kruczak, prezes PNiG Jasło.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

W tym roku jasielska spółka, należąca do Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, wykonała produkcję w granicach 45 tysięcy metrów bieżących otworów, z czego 25 tysięcy metrów bieżących dla Grupy, dla zagranicznych kontrahentów 13,5 tysiąca metrów bieżących, natomiast dla innych operatorów krajowych 6 300 metrów bieżących. Do ważniejszych projektów należy zaliczyć: głęboki otwór BABICE 2 (4735 metrów), otwór w Niemczech (3857 metrów), otwór Nienadowa 1 (3815 metrów). Spółce udało się dokończyć również otwór Toruń TG1 (2925 metrów), zamówiony przez Fundację Lux Veritatis ojca Tadeusza Rydzyka. Prowadzone były także projekty zagraniczne, m.in. w Rosji wykonywano rekonstrukcję głębokich otworów powyżej 5 500 metrów, a w Niemczech wykonano jeden otwór geotermalny.

Ogółem ukończono i było w trakcie realizacji około piętnaście projektów. Również nasz oddział w Wołominie pomyślnie realizował zadania produkcyjne. Największy udział oddziału osiągnął serwis cementacyjny. Wykonał około 180 zabiegów cementowania, zaopatrzenia otworów. Serwis rekonstrukcyjno – wiertniczy wykonał dziesięć rekonstrukcji i likwidacji otworów. Wykonał również otwór TG2 w Toruniu. Serwis płuczkowy wykonywał prace na szesnastu otworów. Serwis laboratoryjny pracował w kraju na jedenastu otworach i siedmiu za granicą. Serwis pakerowy z Wołomina wykonał siedem rozbrojeń i pięć zapięć pakerów zabiegowych. – mówił Jan Kruczak, prezes PNiG Jasło.

Rok 2009 to rok gasnącej koniunktury na rynkach poszukiwawczych. Światowa recesja, wahania cen ropy sprawiły, że w wielu rejonach świata inwestorzy ograniczali nakłady na poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Segment poszukiwanie i wydobycie, w tym działalność firm poszukiwawczych, stanowi istotny filar budowy wartości Grupy Kapitałowej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo i jest to jedyny segment, który dla polskiego górnictwa wytwarza ekonomiczną wartość. To znaczy, że zwrot kapitału jest wyższy niż koszt kapitału. Pozostałe segmenty muszą podlegać stale racjonalizacji, aby osiągnąć ten cel, aby cała grupa kapitałowa była konkurencyjna i mogła się rozwijać. – podkreśla Mirosław Szkałuba, wiceprezes zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Pomimo recesji na światowym rynku wydobywczym, co ma bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczną spółki, została utrzymana płynność finansowa, czyli zdolność do finansowania zobowiązań. Planowany zysk netto na koniec bieżącego roku ma wynieść w granicach kilku milionów złotych.

Na inwestycje w tym roku przeznaczyliśmy około trzydziestu milionów złotych, a najważniejsze z nich dotyczyły modernizacji potencjału technicznego, głównie urządzeń wiertniczych, podzespołów i wyposażenia serwisu. Część nakładów przeznaczyliśmy na przebudowę naszego ośrodka wypoczynkowo – szkoleniowego w Krempnej, jak również rozpoczęliśmy prace modernizacyjne budynku dyrekcji. Pomimo trudnej sytuacji na rynku wierceń, utrzymaliśmy dotychczasowy stan zatrudnienia. Nastąpił również wzrost wynagrodzeń na poziomie kilku procent. – podkreśla Jan Kruczak.

Burmistrz Jasła podkreśliła, że spółka Poszukiwania Nafty i Gazu pełni ważną rolę mecenasa kultury w mieście poprzez sponsorowanie ważnych imprez organizowanych dla lokalnej społeczności.

To duża radość i duża satysfakcja dla burmistrza miasta, aby mieć tak prężnie działający zakład. Jasielski zakład Poszukiwań Nafty i Gazu to nie tylko wielka ilość miejsc pracy, ale to także rozsławianie naszego miasta Jasła na Polskę i na świat. Jestem dumna, że podejmujecie nowe wyzwania, że macie odwagę podejmowania tych wyzwań, że zdobywacie rynki zarówno w Polsce, ale praktycznie na całym świecie. Tak trzymać, bo myślę, że przyszłość należy do ludzi, którzy przekraczają siebie. – powiedziała Maria Kurowska.

Zobacz również:
Lista osób odznaczonych
(kliknij, aby pobrać)

Z okazji Dnia Górnika Naftowca wyróżniono osiemnastu pracowników odznaką honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP”, przyznaną decyzją Ministra Gospodarki, dziesięciu pracowników odznaką „Zasłużony dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa”, przyznaną przez prezesa PGNiG. Siedemnastu pracowników otrzymało odznaki „Zasłużony ratownik górniczy”, a czterech pracowników odznakę „Zasłużony dla Ratownictwa Górniczego”. Grupa pracowników otrzymała pierwsze i kolejne stopnie górnicze, w tym: siedemnaście dyrektorskich, 16 inżynierskich, 15 technika oraz 19 stopni górnika. Ponadto Poszukiwania Nafty i Gazu zostały odznaczone „Medalem Pamiątkowym z okazji 90-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża”.

Dzisiejsze uroczystości barbórkowe, które poprzedziła msza święta w kościele św. Stanisława i uroczysta akademia w Jasielskim Domu Kultury, uświetnił występ Ireny Jarockiej.

SERWIS FOTO:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE