Informacje

Zapłacimy więcej ale za lepszą wodę

21 grudnia br. podczas sesji Rady Miejskiej Jasła podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Jasła, które będą obowiązywać w przyszłym roku. Od lutego 2010 roku mieszkańcy Jasła będą płacić więcej za wodę, jednak wraz ze wzrostem cen wzrośnie również jakość wody.

Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła. Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl
Ryszard Pabian, wiceburmistrz Jasła.
Fot. Damian Palar / terazJaslo.pl

Dotychczas cena wody dla odbiorców indywidualnych w Jaśle wynosiła 2.20 zł za m3. Po podjętych na ostatniej sesji decyzjach mieszkańcy za m3 wody poniosą koszt 3,06 zł. Powodem wzrostu ceny jest, przeprowadzona w ostatnim czasie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jaśle, dzięki której z kranów w jasielskich domach popłynie czystsza i lepsza woda. Opłata za odprowadzanie ścieków natomiast zmaleje z 3,05 zł na 3,02 zł za m3.

Nie odbiegamy, a w porównaniu z pobliskimi miastami jesteśmy nadal tańsi jeśli chodzi o koszt wody. Natomiast jeśli popatrzymy na sumaryczny koszt wody i opłat za odbiór ścieków, to tutaj zdecydowanie jesteśmy najtańsi. W Jaśle po wprowadzeniu nowej taryfy ten poziom będzie wynosił łącznie 6,08 zł za m3 pobranej wody i odprowadzanych ścieków, a w pobliskich miastach kształtuje się w przedziale od 6.38 zł do nawet 8,55 zł. – mówi Z-ca Burmistrza Jasła Ryszard Pabian.

Dla porównania mieszkańcy Gorlic płacą za m3 wody 3,49 zł, Tarnobrzega 3,57, Sanoka 4,04, Mielca 2,96 a Rzeszowa 3,61, Krosna 2,93. Warto dodać, że ze wszystkich wymienionych miast to właśnie w Jaśle, dzięki przeprowadzonej za blisko 30 mln modernizacji stacji, mamy najnowocześniejszy proces uzdatniania wody, a co za tym idzie najzdrowszą wodę.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE