Loża medialna

Sensacyjne odkrycie archeologów. Znaleziono Koci Zamek sprzed 600 lat

Dlaczego koci? Joachim Lubomirski, pierwszy starosta jasielski niegrodowy, był wyznawcą kalwinizmu, czyli „kociej wiary”. Stąd budynek, który niegdyś był siedzibą sądu grodzkiego i zarazem miejskim archiwum, nazwano kocim.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Ślady po Kocim Zamku odkryto w samym centrum Jasła, przy ul. Jagiełly. Prowadzono tam badania archeologiczne w celu udokumentowania pozostałości po synagodze sprzed stu lat. Okazało się jednak, że synagoga została zbudowana na fundamentach inne go budynku, przypuszczalnie z XV lub XVI wieku.

– Znaleźliśmy pozostałości po dworze obronnym, który funkcjonował w tym miejscu -informuje Piotr Szmyd, archeolog z Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. – Są tutaj widoczne pozostałości po dworze obronnym, w tym po murach, oraz mur będący pozostałością po synagodze. Gmina żydowska, która kupiła ten teren, wykorzystała prawdopodobnie zarówno budulec jak i ścianę działową muru obronnego budując mur fundamentowy.

Informacje o Kocim Zamku można znaleźć w „Opisie powiatu jasielskiego” ks. Sarny. XIX-wieczne plany i szkice pokazują kształt i wymiary budowli. Dwór miał podstawę kwadratu o boku długości około 18,5 metra. W narożach korpusu budynku były kwadratowe alkierze, również kwadratowe, o boku długości 5 m. Zamek miał zwartą, prostą bryłę i wtapiał się w brzeg skarpy.

Uwagę zwraca obszerna sień, która mogła pełnić funkcje publiczne i administracyjne, co pozwala przypuszczać, że zamek był miejscem urzędowania starostów jasielskich. Mógł też służyć za skarbiec i archiwum, gdyż był jedynym murowanym gmachem w średniowiecznym Jaśle.

W miejscu, w którym odkryto mury Kociego Zamku, ma powstać galeria handlowa. Obecnie trwają rozmowy dotyczące eksponowania części dworu i synagogi. Odkrycie ma zostać włączone przez inwestora w koncepcję zagospodarowania terenu. Nie ma jednak jeszcze ostatecznych uzgodnień.

Krzysztof Rokosz
Super Nowości

SŁOWA KLUCZOWE

1 thought on “Sensacyjne odkrycie archeologów. Znaleziono Koci Zamek sprzed 600 lat”

  1. warto powiedzieć, że budynek stał przy głównej drodze z jasła do Biecza, gdyż do 19 wieku i spalenia się Jasła, ul. Tkaczowa, kiedyś ul. Nowa była drogą wjazdową, więc musiały przy niej stać ważne budynki publiczne.takie jak starostwo, czy sąd.