Informacje

W lipcu zostanie wyłoniony nowy dyrektor JDK?

Burmistrz miasta Andrzej Czernecki, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, ponownie ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. Choć nie musiał, bo zgodnie z ustawą mógłby powołać na to stanowisko szefa miejskiej instytucji kultury z pominięciem tej formy.

Jednak burmistrz doszedł do wniosku, że należy podjąć formę konkursu ze względu na to, że jest to forma jak najbardziej demokratyczna. Uważamy, że pozwoli wyłonić najlepszego kandydata. – mówi Leszek Znamirowski, zastępca burmistrza.

Miasto szuka nowego dyrektora JDK
Burmistrz Andrzej Czernecki odwołał Krystynę Kasprzyk ze stanowiska dyrektora Jasielskiego Domu Kultury 27 września ubiegłego roku.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zainteresowani mogą składać swoje aplikacje w Urzędzie Miasta do 15 czerwca. Kandydat powinien legitymować się wyższym wykształceniem (szczególnie będą preferowane osoby z wykształceniem o profilu artystycznym, humanistycznym, prawniczym lub ekonomicznym), co najmniej trzyletnim stażem pracy, dobrym stanem zdrowia oraz nie być prawomocnie skazanym za umyślne przestępstwa. Dodatkowo punktowana będzie znajomość języków obcych oraz doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków na działalność placówki z funduszy unijnych.

Widzielibyśmy osobę, która po pierwsze jest kompetentna, merytorycznie dobrze przygotowana do pełnienia funkcji, współpracuje ze wszystkimi środowiskami w Jaśle i również bardzo dobrze odnosi się do mediów. – podkreśla Leszek Znamirowski.

Osoby, które spełnią wymagania formalne, przejdą do drugiego etapu postępowania konkursowego. Komisja powołana przez burmistrza w składzie: Leszek Znamirowski – wiceburmistrz (przewodniczący), Bożena Molska-Olbrot – kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych (wiceprzewodnicząca), Alicja Myśliwiec – radna Rady Miejskiej Jasła, Józef Laskowski – przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oraz Lucyna Gąsiorowska – radca prawny Urzędu Miasta w Jaśle zapozna się z przedstawioną przez wyłonionych kandydatów koncepcją programową, organizacyjną i finansową zarządzania Jasielskim Domem Kultury i przeprowadzi z nimi indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

Z pracy komisji powstanie protokół wraz z rankingiem kandydatów potwierdzających ich przydatność na tym stanowisku. Gotowa dokumentacja trafi na biurko burmistrza Andrzeja Czerneckiego, do którego będzie należała ostateczna decyzja o powierzeniu danej osobie stanowiska dyrektora miejskiej instytucji kultury.

Postępowanie konkursowe ma być zakończone do 6 lipca 2012 roku. Szczegółowe informacje na stronie internetowej magistratu www.jaslo.pl.

W poprzednim konkursie chęć pokierowania placówką wyraziło dziesięć osób. Dziewięcioro z nich spełniło wymogi formalne, a burmistrzowi miasta po selekcji zostały zaproponowane cztery kandydatury. Rozstrzygnięcie ostatecznie nie zapadło. – Powodem było to, iż kandydaci, którzy zostali zaproponowani nie spełnili wymagań stawianych przez burmistrza. Decyzja o niewyłonieniu kandydata na stanowisko dyrektora została podjęta. – tłumaczy Znamirowski.

W połowie kwietnia została zawarta ugoda pomiędzy miastem, a byłą już dyrektor Jasielskiego Domu Kultury Krystyną Kasprzyk.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button