Informacje

Nowe karty parkingowe

Miasto Jasło informuje, że z dniem 21 maja 2012 r. wprowadzone zostaną do obiegu nowe godzinowe karty parkingowe. Kasowanie karty polegać będzie na całkowitym wyrwaniu odpowiedniego okienka oznaczającego dzień oraz trwałe zaznaczenie znakiem X odpowiedniego miesiąca, godziny i minuty rozpoczęcia postoju.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy wzór kart parkingowych zachowuje ważność do 31.12.2012 r. Po upływie wyznaczonego terminu dotychczasowe nieskasowane karty (tj. oznaczone serią A) będzie można wymienić na nowe w siedzibie Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami 38-200 Jasło ul. Sokoła 8.

Nowa karta parkingowa

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE