Informacje

To był historyczny rok dla powiatu. Starosta jasielski z absolutorium za 2011 rok

Osiemnastu radnych głosowało za udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu Jasielskiego z wykonania budżetu za 2011 rok. Od głosu wstrzymała się trójka radnych z opozycyjnego klubu Prawa i Sprawiedliwości, a dwóch innych nie brało udziału w czwartkowej sesji.

Adam Kmiecik
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przed głosowaniem Rada Powiatu została zapoznana z szeregiem dokumentów, w tym: sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2011 rok, sprawozdaniem finansowym powiatu jasielskiego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej (pozytywnej), informacją o stanie mienia powiatu jasielskiego oraz stanowiskiem komisji Rady Powiatu w Jaśle (we wszystkich przypadkach ocena była pozytywna).

W imieniu Zarządu bardzo serdecznie dziękuję za wyrażenie wotum zaufania i udzielenie absolutorium za pracę w 2011 roku. Rok 2011 był dla nas rokiem szczególnym. Był to pierwszy pełny rok, w którym Zarząd w tym składzie przepracował. Rok szczególny również pod względem wielkości nakładów na inwestycje. Było to ponad 40,6 miliona złotych. Jeżeli weźmiemy porównanie do poprzedniej kadencji – równie udanej – udało się przeznaczyć na inwestycje 71,6 miliona złotych to tutaj już w pierwszym roku kwota sięgnęła 56% całości tamtej. Za to wszystkim pracownikom starostwa, kierownikom jednostek, kolegom z Zarządu serdecznie dziękuję. Zostało to również dostrzeżone przez instytucje zewnętrzne co dla powiatu i dla mnie osobiście miało odzwierciedlenie w przyznanych nagrodach i tytułach. Jesteśmy najlepszym powiatem na Podkarpaciu za rok 2011. – powiedział Adam Kmiecik, starosta jasielski i przewodniczący Zarządu Powiatu w Jaśle.

Od głosu wstrzymali się: Wojciech Zając, Tadeusz Gorgosz oraz Marta Misiołek, natomiast w obradach nie wzięli udziału: Adam Pawluś i Witold Lechowski (wszyscy to przedstawiciele klubu Prawa i Sprawiedliwości, uważanego za opozycję w obecnej kadencji Rady Powiatu w Jaśle). Pozostału osiemnastu radnych głosowało „za”.

Pięcioosobowy skład Zarządu Powiatu Jasielskiego tworzą w chwili obecnej: Adam Kmiecik (Platforma Obywatelska), Franciszek Miśkowicz – wicestarosta jasielski (Polskie Stronnictwo Ludowe), Tadeusz Górczyk – etatowy członek (Przymierze Samorządowe Podkarpacia), Henryk Motkowicz – członek (Platforma Obywatelska) oraz Jan Urban – członek (Polskie Stronnictwo Ludowe).

POSŁUCHAJ:

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “To był historyczny rok dla powiatu. Starosta jasielski z absolutorium za 2011 rok”