Informacje

Nowoczesne boiska w Osieku Jasielskim. Dzięki pomysłowości urzędników i środkom unijnym

Nowoczesny kompleks sportowy w Osieku Jasielskim
Bieżnia lekkoatletyczna wokół stadionu piłkarskiego. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W Osieku Jasielskim oddano oficjalnie do użytku nowoczesny kompleks boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z założeniami projektowymi obiekt ma być udostępniany zainteresowanym aktywnym spędzaniem wolnego czasu nieodpłatnie.

Nowoczesny kompleks sportowy w Osieku Jasielskim
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Nowoczesny kompleks sportowy w Osieku Jasielskim
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W ramach realizowanego projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej dla mieszkańców Gminy Osiek Jasielski” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 modernizacji uległ stadion sportowy, z którego na co dzień korzystają piłkarze miejscowego zespołu Czardasz Osiek Jasielski. Wokół pełnowymiarowego obiektu o nawierzchni z murawy naturalnej wybudowano bieżnię lekkoatletyczną i zamontowano metalowe trybuny dla widzów.

Poza tym na zlokalizowanym przy remizie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej placu powstały: boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej do gry w koszykówkę i siatkówkę oraz kort tenisowy o nawierzchni syntetycznej wraz z pełnym wyposażeniem umożliwiającym uprawianie wszystkich zaplanowanych w tym miejscu dyscyplin.

Ponadto projekt obejmował: budowę ciągów pieszo-jezdnych oraz miejsc parkingowych, zainstalowanie systemu oświetlenia terenu (co przy dużym zainteresowaniu umożliwi korzystanie z boisk do późnych godzin wieczornych), budowę budynku socjalnego dla sportowców z trzema szatniami i pełnym węzłem sanitarnym oraz pomieszczeniem gospodarczym.

Do przetargu na realizację inwestycji przystąpiło w sumie jedenaście podmiotów. Prace budowlane trwały od kwietnia 2010 roku do czerwca 2012 roku. Prowadziło je Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Bet Stal” z Gorlic.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2.530.726,51 złotych, z czego kwota dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej – 1.712.910,85 złotych.

Wójt gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz: – Mam nadzieję, iż ten kompleks będzie służył przede wszystkim dzieciom i młodzieży, jak też osobom starszym. Muszę to powiedzieć – jest to chyba jedyny taki kompleks sportowy na skalę powiatu jasielskiego – który zostaje właśnie do użytku. Chciałbym, aby służył do celów rekreacyjnych, sportowych nie tylko mieszkańcom, ale nawet przyjezdnym.

Kompleks sportowy w Osieku Jasielskim będzie udostępniany użytkownikom nieodpłatnie.

Cele przedsięwzięcia:
– zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Osiek Jasielski do obiektów sportowych i rekreacyjnych,
– poprawa jakości lokalnej infrastruktury sportowej,
– zapewnienie odpowiednich warunków socjalnych dla sportowców uczestniczących w różnego rodzaju rozgrywkach- wzrost atrakcyjności obszaru gminy jako miejsca zamieszkania oraz wypoczynku,
– wzrost konkurencyjności obszaru gminy w oczach turystów i inwestorów,
– poprawa jakości życia na terenie Gminy,
– poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców gminy,
– stworzenie warunków do organizowania imprez sportowych i rekreacyjnych,
– zmniejszanie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości infrastruktury sportowej dla dzieci z terenów wiejskich,
– stworzenie warunków do aktywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z terenu gminy,
– aktywizacja lokalnej społeczności i rozwój pro-sportowych i pro-zdrowotnych wzorców spędzania czasu wolnego,
– stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zainteresowań sportowych najmłodszych mieszkańców gminy,
– stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi społeczno – gospodarczemu gminy
– wzrost znaczenia gminy jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

1 thought on “Nowoczesne boiska w Osieku Jasielskim. Dzięki pomysłowości urzędników i środkom unijnym”

  1. Super rzecz! Będziemy z chęcią korzystać.
    Pozdrawiam – Wiejski sportowiec