Informacje

W Skołyszynie powstają romantyczne alejki spacerowe i kort tenisowy

Kolejna gmina w powiecie jasielskim realizuje projekt inwestycyjny związany z budową bazy rekreacyjno-wypoczynkowej. W Skołyszynie, za środki z Europejskiego Funduszu Rolnego i lokalnego budżetu, częściowej rewitalizacji ulegnie były park podworski, a obok miejscowego stadionu sportowego powstanie kort tenisowy.

Gmina Skołyszyn

Projekt pod nazwą „Budowa Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowego w miejscowości Skołyszyn”, dzięki profesjonalnemu przygotowaniu przez urzędników podległych wójtowi gminy Zenonowi Szurze, przeszedł pozytywną ocenę i uzyskał dofinansowanie z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

W założonym na przełomie XVIII i XIX ubiegłego stulecia parku dworskim powstaną alejki spacerowo-wypoczynkowe o szerokości około trzech metrów z nawierzchnią wyłożoną białym tłuczniem. Wzdłuż całego traktu stanie osiemnaście stylizowanych ławek i koszy na śmieci. Całość będzie oświetlona dwunastoma ozdobnymi latarniami parkowymi.

Odbudowany zostanie również kamienny mostek nad przepływającym w tym miejscu potokiem.

Potrzeba zrodziła się już w latach wcześniejszych. Mamy już stadion sportowy, chcieliśmy wówczas zmierzać do inwestycji typu „Orlik”, ale to nas przerosło finansowo. Pojawiła się możliwość pozyskania środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, więc skorzystaliśmy z tej okazji. – mówi Zenon Szura. – Nawiasem mówiąc to park oczekiwał takiego zagospodarowania, chociaż na tym etapie to jest mała namiastka, bo tam powinny być realizowane dalsze prace porządkowe. Jeżeli chodzi o drzewostan to jest w dobrym stanie tylko chodzi o prace porządkowe, na które zawsze brakowało pieniędzy. Z własnych środków w budżecie pewnie nigdy byśmy tego nie zrealizowali. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie przy udziale środków zewnętrznych. Jeżeli w drugim rozdaniu po 2014 roku będą takie możliwości pozyskania dodatkowych środków to będziemy próbowali kompleksowo realizować tą inwestycję w dalszych etapach.

Przedsięwzięcie obejmuje także budowę nowoczesnego kortu tenisowego o wymiarach 16,47×32 metry i nawierzchni poliuretanowo-gumowej obok miejscowego stadionu sportowego. Do obiektu będzie prowadził chodnik o nawierzchni z kostki brukowej, a całość ma być ogrodzona stalową siatką.

Prace budowlane realizuje firma Budownictwo „Styl-Bau” Bogdan Klatka z Jasła. Koszt po rozstrzygniętym przetargu wynosi ponad 445 tysięcy złotych brutto.

Jak podkreśla wójt gminy Zenon Szura, zarówno park jak i kort tenisowy będą udostępniane zainteresowanym mieszkańcom nieodpłatnie. – Taki jest wymóg stawiany we wniosku. One nie mogą generować dochodów dla gmin, muszą być ogólnodostępne. – wyjaśnił.

Robotnicy mają się „uwinąć” z robotami ziemnymi do października br.

Centrum Rekreacyjno-Wypoczynkowe powstaje też przy Zespole Szkół Publicznych w Bączalu Dolnym. Zakres prac budowlanych obejmuje tam: boisko o wymiarach 28×15 metrów i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z przeznaczeniem do gry w koszykówkę i tenisa ziemnego, boisko o wymiarach 16×8 metrów i nawierzchni piaskowej z przeznaczeniem do gry w siatkówkę plażową, wykonanie bieżni czterotorowej o wymiarach 5×60 metrów i nawierzchni ceglanej (wraz z rozbiegiem do skoku wzwyż, skoku w dal i trójskoku), wykonanie uniwersalnej zeskoczni o wymiarach 8×4 metry z przeznaczeniem do skoku wzwyż, skoku w dal i trójskoku, wykonanie rozbiegu do skoku wzwyż i koła do pchnięcia kulą.

Od strony północnej zostanie rozbudowany istniejący parking. Nawierzchnia trawnikowa zostanie wymieniona na kostkę brukową. Inwestor zaplanował też nowe nasadzenia roślinności.

Przetarg wygrała firma Piszczek Bronisław, Piszczek Dariusz s.c. z Jasła. Wartość złożonej oferty opiewa na prawie 330 tysięcy złotych brutto i podobnie jak we wcześniejszym przypadku zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE