Informacje

Szkolnictwo zawodowe w Nowym Żmigrodzie ogniwem zapalnym podczas obrad Rady Powiatu

Zaczęło się od wystosowanego do lokalnych mediów stanowiska klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Powiatu Jasielskiego dotyczącego zamiaru likwidacji Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie. Dzisiaj dyrektorka placówki wyjaśniała: „stwierdzenia te są nieprawdziwe i krzywdzące dla naszej szkoły”.

Uchwała o zamiarze likwidacji Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika porządkuje podjęte w 2011 roku decyzje Rady Powiatu o rozwiązaniu technikum, zasadniczej szkoły zawodowej oraz technikum uzupełniającego dla dorosłych w Nowym Żmigrodzie. Pozostało tam jedynie liceum ogólnokształcące.

W czwartek przewodniczący klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości przy Radzie Powiatu Jasielskiego Adam Pawluś rozesłał pocztą elektroniczną stanowisko, w którym stanowczo „sprzeciwia się i negatywnie ocenia działania Zarządu Powiatu i koalicji radnych Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego i Przymierza Samorządowego Podkarpacia, dotyczące rozwiązania Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie”.

Dokument, punkt po punkcie, wylicza „grzechy” rządzącej koalicji.

„Doprowadzenie Zespołu Szkół do opuszczenia budynku przy ul. Gorlickiej, gdzie mieściły się pracownie przedmiotowe i salka gimnastyczna, wpłynęło negatywnie na jakość kształcenia. Zajęcia praktyczne realizowane są w nieprzystosowanych do tego celu pomieszczeniach. Brak odpowiednich warunków do odbywania zajęć wychowania fizycznego. Podobnie jest z pracownią informatyczną – nie funkcjonuje tzw. „Wioska Internetowa”. Gospodarstwo rolne zostało zaniedbane, np. sprzedane konie po niskich cenach, na polach leżą niezebrane bele siana.” – pisze w imieniu swojego klubu Adam Pawluś.

Adam Pawluś
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Czytaj całość: Otrzymaliśmy: stanowisko Klubu Radnych PiS dotyczące zamiaru likwidacji Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie

Podczas piątkowej sesji Pawluś podtrzymał wcześniejsze stanowisko.

Oburzona oświadczeniem radnych Prawa i Sprawiedliwości była dyrektor Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie Barbara Wierdak-Cyboroń.

Barbara Wierdak-Cyboroń
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przyczyna likwidacji klas zawodowych w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie jest rzeczywista, bowiem jest spowodowana małym zainteresowaniem od kilku lat uczniów szkół gimnazjalnych ofertą szkół zawodowych, które były w naszej szkole. Wskazuje na to brak naboru do technikum żywienia i gospodarstwa domowego od kilku lat oraz do zasadniczej szkoły zawodowej. Fakty są następujące: obecnie funkcjonująca w szkole klasa czwarta technikum liczy tylko siedemnastu uczniów i jest ona podzielona. W technikum żywienia uczy się dwanaście osób, w technikum pojazdów samochodowych tylko pięciu. Jeżeli chodzi o technikum uzupełniające dla dorosłych mamy tylko ośmiu słuchaczy. Klasa zasadnicza zawodowa jest również klasą dwukierunkową. Podzielona jest na cukiernika i mechanika pojazdów samochodowych. – powiedziała.

Dalej, wyjaśniając, podkreśliła, że niesłusznym jest stwierdzenie, że „oferta edukacyjna została ograniczona działaniem władz”. – Bowiem przyczyna jest rzeczywista. Bardzo małe zainteresowanie kierunkami zawodowymi uczniów okolicznych miejscowości oraz nieustający niż demograficzny. Nadmieniam również, że liceum ogólnokształcące, które funkcjonuje w Nowym Żmigrodzie jest szkołą z ponad sześćdziesięcioletnią tradycją. Szkołą, która zapewnia odpowiedni poziom kształcenia i wychowania, o czym świadczą ubiegłoroczne wyniki egzaminu maturalnego i kontynuacja nauki przez naszych absolwentów na renomowanych uczelniach.

Zwróciła się z prośbą do radnych o nieużywanie stwierdzenia „że rodziców nie stać na edukację dzieci”. – Na jakiej podstawie są wysuwane takie tezy? – pytała Barbara Wierdak-Cyboroń.

Pani dyrektor stwierdziła, że nieprawdziwym jest stwierdzenie, że do degradacji szkolnictwa w Nowym Żmigrodzie prowadzi wyprzedaż majątku. – Bowiem majątek, który jest wyprzedawany, jest zbędny do funkcjonowania i kształcenia w szkole. Jego stan techniczny jest bardzo zły. Używanie w takim stanie, w jakim się znajduje, stanowi niebezpieczeństwo, a koszty remontów są nieuzasadnione potrzebami szkoły.

Dodała, że: – Przedstawione zarzuty w oświadczeniu klubu radnych PiS w Jaśle są nieuzasadnione, nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, są krzywdzące i nieprawdziwe. W taki sposób nie pomagają szkole w jej dalszym funkcjonowaniu, lecz w dużym stopniu przyczyniają się do jej degradacji, wręcz niszczenia. Szczególnie medialnego. Myślę, że to działanie jest celowe i nie wiem czemu ma służyć. Na pewno nie podniesieniu jakości kształcenia, wychowania naszej młodzieży, która czyta portale internetowe.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

Franciszek Miśkowicz
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W obronie pani dyrektor stanął wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz.

Pani dyrektor odniosła się do oświadczenia, które zostało opublikowane. W związku z tym, jeżeli stwierdzone zostały pewne fakty w oświadczeniu to pani dyrektor miała obowiązek te fakty skomentować, jak w rzeczywistości. – powiedział.

Andrzej Stachurski
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Radny Andrzej Stachurski (PiS): – Pani dyrektor powiedziała, że nieprawdą jest, że rodziców nie stać na kształcenie dziecka dalej. Wiem dokładnie, że rodzic – czy to będę ja czy pani – jeżeli nie będzie szkoły w Żmigrodzie odmówi sobie innych rzeczy, a pośle dziecko do Jasła czy Krosna. Bardzo dużo dzieci z naszego powiatu, szczególnie z rejonu Nienaszowa, ucieka do Krosna. Mało tego, że mają bazę, do godziny siódmej rano tam odchodzi pięć czy osiem autobusów. Mają bardzo dobrą komunikację.

Jan Urban: „są granice przyzwoitości”

Członek Zarządu Powiatu Jan Urban stwierdził, że działania klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości są „graniem na emocjach”. – Są granice odpowiedzialności opozycji. Opozycja może łomotać, być medialna, szukać tematów, na których się wybije. Wybaczcie państwo, ale argumenty mówią same za siebie. Tutaj nie ma sytuacji takiej, że się robi coś na krzywdę, szkodę, itp. rzeczy. – powiedział.

Mówił też o demagogii w działaniach swoich opozycyjnych kolegów z forum Rady Powiatu.

Bardzo merytoryczne było odniesienie do tego stanowiska. Ja słuchałem. Jeżeli była pracownia, która nie spełniała wymogów, to została przeniesiona do budynku „na górę”, który spełnia wymogi i ma dopuszczone wszelkimi przepisami instalacje. To jest przejaw gospodarności i zaradności menedżera szkoły. I tak po kolei, po kolei. Tylko z całym szacunkiem. Jak chcemy być słuchani to również musimy słuchać, starać się zrozumieć to co mówią inni.

Adam Pawluś (PiS): – Jeżeli chodzi o zajęcia fizyczne to one nie mają się gdzie odbywać, bo ta salka, która była w budynku przy ulicy Gorlickiej w jakimś skromnym zakresie wystarczyła na odbywanie tych zajęć. W tej chwili nie ma takiej możliwości z tego, co słyszałem. Więc należało przez te dwa lata coś zrobić, żeby było inaczej. Przez ponad dwa lata należało również zrobić z tymi pracowniami. Jeżeli się grupuje pięćdziesiąt dzieci w jednej klasie to trudno jest prowadzić zajęcia. Brakuje tutaj tych pozytywnych działań, żeby przyciągać młodzież do tej szkoły. Nam na tym również zależy.

Uchwała została przegłosowana. Z dniem 31 sierpnia 2013 roku Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie zostanie zlikwidowany, a majątek po rozwiązanym zespole przejmie Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE