Kultura | rozrywka | edukacja

Brazylijscy przyjaciele – nowe archiwalia w CATL

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle wzbogaciło się o nowe dokumenty archiwalne dotyczące życia, twórczości oraz działalności społecznej Wojciecha Borewicza w Brazylii.

Praca kobiet na torze kolejowym
Praca kobiet na torze kolejowym - W. Breowicza z 1954 roku.
Fot. © archiwum CATL przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach

CATL otrzymało czasopisma, artykuły prasowe poety o działalności w polonijnej szkole, fotografie oraz dwa utwory poetyckie z lat 1934 do 1956. Dokumenty zostały przekazane przez rodzinę poety z Brazylii, a naszej bibliotece udostępniła je Anna Chmura z Krosna. W czasopiśmie wydawanym w Brazylii pt. „Kronika Tygodnia” z dnia 5 grudnia 1953 roku opublikowano opowiadanie poety pt. „Brazylijscy przyjaciele”.

W Gazecie Grudziądzkiej pt. „Robotnik” z 29 maja 1934 roku pisze W. Breowicz o emigracji w Brazylii.

Fragment artykułu pt. „O możliwościach emigracji w Brazylii”: „Ponieważ Bracia – Chłopi z Polski zasypują mnie licznymi zapytaniami w związku z możliwościami emigracji do Brazylii – nie jestem w stanie dawać specjalnych dla każdego odpowiedzi, czynię to publicznie, za pośrednictwem „Gazety Grudziądzkiej”, jako najpoczytelniejszego czasopisma chłopskiego w Polsce, gdyż tą jedynie drogą trafia me słowa nawet do najzajadlejszej wioski… Radziłbym Braciom – Chłopom, aby każdy z Was, który zamierza wyemigrować do Parany, zapisał się na członka Koła Ligi Morskiej i Kolonialnej, gdyż członkowie Ligi Morskiej będą mieć pierwszeństwo w wyjeździe i znaczne ulgi, względy i pomoc ze strony Ligi, bo Liga jest właśnie protektorem tej nowej kolonizacji na zachodzie Parany… O specjalne informacje proszę zwracać się do mnie. Każdemu chętnie poradzę. Pozdrawiam serdecznie Braci – Chłopów i Czytelników gazety, Wasz Wojciech Breowicz – Terezyna – Ivai maj 1934 r.”

(CATL przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE