Informacje

Nadwyżka rozdysponowana. Na co pójdzie 4,3 miliona złotych z miejskiej kasy?

Ponad 4,3 miliona złotych nadwyżki budżetowej rozdzielone. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi informacjami zaoszczędzone środki miasto chce przeznaczyć m.in. na stworzenie nowoczesnego kina w domu kultury, remonty dróg i chodników, poprawę wizerunku budynków socjalnych będących w dyspozycji miasta, modernizację obiektów oświatowych, kontynuację budowy kwater grzebalnych wraz z modernizacją alejek na cmentarzach komunalnych, wdrożenie promocji miasta w oparciu o strategię wizerunkową i szereg mniejszych przedsięwzięć. Radni zaakceptowali dzisiaj propozycję przedstawioną na poniedziałkowej sesji jedenastoma głosami „za”.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Środki zaoszczędzone w budżecie miasta Jasła na koniec grudnia 2013 roku w wysokości ponad 4,3 miliona złotych rozdysponowane. W zakresie poprawy infrastruktury komunikacyjnej zostaną wykorzystane na: przebudowę skrzyżowania ulic: 3-go Maja z Baczyńskiego i Kościuszki z Kadyiego (200 tysięcy złotych), kontynuację modernizacji dylatacji na moście nad rzeką Wisłoką w ciągu ulicy Krajowickiej (100 tysięcy złotych), przebudowę ulicy bocznej od ulicy Rejtana pomiędzy tzw. „szkieletorem” a boiskiem sportowym przy II Liceum Ogólnokształcącym wraz z utworzeniem w tym miejscu jednostronnego parkingu dla samochodów osobowych (90 tysięcy złotych), przebudowę chodnika w ciągu ulicy Grunwaldzkiej (60 tysięcy złotych), przebudowę ulicy bocznej od ulicy Na Kotlinę wzdłuż ulicy Lwowskiej (80 tysięcy złotych), przebudowę ulicy Wincentego Pola (100 tysięcy złotych), wykonanie projektu przebudowy kładki nad rzeką Wisłoką prowadzącą na osiedle Gądki (65 tysięcy złotych), wykup działek pod modernizację ulicy Kolejowej (130 tysięcy złotych) oraz przebudowę ulic – Wiśniowej, Rzecznej, Jagodowej i Robotniczej na łączną kwotę 150 tysięcy złotych.

W zadaniach inwestycyjnych znalazły się m.in. termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 wraz z budową ogrodzenia całego terenu (246 tysięcy złotych), termomodernizacja budynku socjalnego przy ulicy Franciszkańskiej 4 wraz z przebudową podwórka i modernizacją lokali (430 tysięcy złotych), kontynuacja budowy kwater grzebalnych na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zielonej wraz z przebudową alejek spacerowych na cmentarzach komunalnych przy ulicy Zielonej i Gajowej (340 tysięcy złotych), poprawa wizerunku ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Kwiatowej poprzez modernizację wiaty grillowej, udostępnienie wejścia od strony ulicy Klasztornej oraz zakup fontanny rekreacyjnej (63 tysiące złotych), remont ogrodzenia i ławek w Parku Miejskim (65 tysięcy złotych), budowa trybuny na stadionie w Sobniowie (40 tysięcy złotych), przebudowa traktów pieszo-jezdnych wokół obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (300 tysięcy złotych), remont stadionu przy ulicy Sportowej (70 tysięcy złotych), budowa placu zabaw na osiedlu Śródmieście (15 tysięcy złotych).

Na dotację z budżetu miasta w ramach nadwyżki mogą liczyć: Jasielski Dom Kultury (pół miliona złotych na zakup sprzętu do projekcji filmowych), Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BM (150 tysięcy złotych na prace remontowo-konserwatorskie przy zabytkowej kaplicy gimnazjalnej), Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (45 tysięcy złotych na zakup bramki startowej i rowerów BMX do „małpiego gaju”), Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” (40 tysięcy złotych na organizację Jasielskiego Festiwalu Sportu).

[box style=’download’] DO POBRANIA: lista zadań do realizacji w ramach nadwyżki budżetowej (.pdf) [/box]

Za zmianą budżetu miasta Jasła na 2014 rok głosowali: Elżbieta Bernal, Krzysztof Czeluśniak, Maria Filip-Niwelt, Maria Jagielska, Józef Kędrek, Adam Koszelnik, Roman Kościow, Alicja Myśliwiec, Alicja Nowosielska, Jan Pierzchała i Leszek Zduński. Od głosu wstrzymali się: Urszula Czyżowicz, Wacław Dusza, Henryk Rak, Maria Szańca i Stanisław Zając. Nie brali udziału w głosowaniu, a byli obecni na sali obrad: Andrzej Dybaś i Janusz Przetacznik. W dzisiejszych obradach nie uczestniczyli: Krystyna Sikora, Tadeusz Stachaczyński i Andrzej Trzop.

[box style=’info’] WIĘCEJ: Na co pójdzie 4,3 miliona złotych z nadwyżki budżetowej miasta Jasła? [/box]

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE