Informacje

Nie było chętnych na kierowanie żmigrodzkim „ogólniakiem”

Nikt nie był zainteresowany objęciem stanowiska dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie po Barbarze Wierdak-Cyboroń, która od 1 września będzie kierowała I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle. Wobec powyższego Zarząd Powiatu był zmuszony do unieważnienia postępowania konkursowego i powierzył na najbliższe dziesięć miesięcy pełnienie obowiązków dyrektora nauczycielowi tej placówki Anecie Kowalkowskiej.

Aneta Kowalkowska, p.o. dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Aneta Kowalkowska, p.o. dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Zarząd Powiatu w składzie: Franciszek Miśkowicz (wicestarosta), Tadeusz Górczyk (etatowy członek), Henryk Motkowicz (członek) i Jan Urban (członek) na posiedzeniu w dniu 15 lipca podjęli decyzję o ogłoszeniu konkursu na dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie po pojawieniu się wakatu na tym stanowisku w związku z wyborem Barbary Wierdak-Cyboroń na dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Ogłoszenie pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz na tablicach ogłoszeń w budynku starostwa oraz we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych w powiecie jasielskim. Do dnia zakończenia postępowania, czyli 31 lipca nie wpłynęła jednak żadna oferta.

Ponieważ do konkursu na stanowisko dyrektora liceum w Nowym Żmigrodzie nie zgłosił się nikt, wobec powyższego od dnia 1 września, gdyby stanowiska dyrektora nie było, szkoła nie może funkcjonować. W związku z tym na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 25 sierpnia nauczyciele tej szkoły zostali poproszeni przez Wydział Edukacji o to, aby spośród swojego grona wybrali osobę, która będzie pełnić obowiązki dyrektora. Myśmy w tych obradach nie uczestniczyli, wyłącznie zainicjowaliśmy Radę. – wyjaśnia portalowi regionalnemu terazJaslo.pl Piotr Zoła, Naczelnik Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle.

Grono pedagogiczne liceum w Nowym Żmigrodzie rekomendowało osobę Anety Kowalkowskiej, nauczyciela historii, wiedzy o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie, związanej z tą placówką edukacyjną od 2002 roku. Obecnie mieszka w Jaśle.

Zgodnie z przepisami ustawy jest takowa możliwość, jeśli do konkursu nikt się nie zgłosi, żeby kierował placówką nauczyciel tej szkoły. Zarząd ma możliwość powierzenia mu tego stanowiska. W dniu 26 sierpnia odbyła się rozmowa Zarządu z tą panią. Zarząd zaakceptował wizję kierowania tą placówką i przyjął, że na dziesięć miesięcy powierza pełnienie obowiązków dyrektora szkoły tej pani. – podkreśla Piotr Zoła.

Naczelnik Wydziału Edukacji nie chciał szczegółowo komentować powodów, dla których konkurs na stanowisko dyrektora prowadzonej przez powiat jasielski szkoły średniej w Nowym Żmigrodzie nie cieszył się żadnym zainteresowaniem.

Realnie oceniając to sytuacja, która poniekąd panuje w Nowym Żmigrodzie związana z małym naborem, bo trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że nabór nie jest zadowalający i obawa przed tym, że w przyszłości ten nabór stanie się jeszcze bardziej znikomy i w związku z tym szkoła przestanie istnieć. Pewnie tymi obawami się kieruje każda osoba, która ewentualnie chciała kierować. To są tylko moje przypuszczenia. – tłumaczył Zoła.

Nowa pani dyrektor będzie musiała na poważnie zmierzyć się z funkcjonowaniem placówki w obecnym kształcie ze względu na znikome zainteresowanie absolwentów gimnazjów z okolicznych miejscowości jej ofertą edukacyjną. Od nowego roku szkolnego 2014/2015 w szkole udało się utworzyć jedynie jedną klasę pierwszą z o profilu policyjno-wojskowym, do której od 1 września uczęszczać ma – według informacji przekazanej przez organ prowadzący – 22 uczniów.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Nie było chętnych na kierowanie żmigrodzkim „ogólniakiem””

  1. Świetna kobieta! Pamiętam jak uczyła mnie w gimnazjum i bardzo dużo jej zawdzięczam. Zawsze otwarta i chętna do pomocy każdemu ;)