Informacje

Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Poseł Rzońca: „ jesteśmy partią zwykłych ludzi i mamy zwykłych kandydatów”

„Słuchać mieszkańców, służyć miastu” – z takim hasłem do listopadowych wyborów samorządowych przystępują kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do Rady Miejskiej Jasła VII kadencji. Na liście partii jest sześciu obecnych radnych, w tym jeden, który zmienił barwy polityczne będąc wcześniej w Platformie Obywatelskiej. PiS ma też sprawdzonego kandydata na stanowisko burmistrza Jasła. Jest nim 57-letni Ryszard Pabian, w poprzedniej kadencji współrządzący naszym miastem zastępca Marii Kurowskiej.

Prawo i Sprawiedliwość to w tegorocznych wyborach do poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu jasielskiego najpoważniejszy kontrkandydat dla pozostałych. Jej sympatycy ubiegać się będą o mandaty: burmistrzów miast i wójtów gmin (5), radnych powiatowych (46), radnych miejskich w Jaśle (20), radnych miejskich w Kołaczycach (13) oraz radnych gminnych w Brzyskach (5), Dębowcu (13), Jaśle (14), Nowym Żmigrodzie (14), Osieku Jasielskim (1), Skołyszynie (15) i Tarnowcu (7). Listy nie zarejestrowano jedynie w gminie Krempna. Do tego jeszcze trójka z powiatu jasielskiego, która znalazła się na liście partii do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. To łącznie 153 osoby. Kandydaci oraz ich program wyborczy dla naszego regionu zostali przedstawieni podczas powiatowej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości, która odbyła się w poniedziałek w godzinach popołudniowych.

W Radzie Miejskiej Jasła VII kadencji chciałoby się znaleźć dwudziestu kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Najmłodszym z nich jest 26-letni Michał Sołtys – pracownik Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (okręg nr 3), najstarszym 76-letni Bogusław Buglewicz – wieloletni zakrystianin w Kościele Ojców Franciszkanów (okręg nr 18). O kolejną kadencję walczą: 60-letni Wacław Dusza – inspektor w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie (okręg nr 5) 59-letnia Maria Szańca – terapeuta osób niepełnosprawnych intelektualnie w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie (okręg nr 7), 59-letni Henryk Rak – przedsiębiorca, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła (okręg nr 8), 49-letnia Urszula Czyżowicz – nauczyciel w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Jaśle (okręg nr 9). Wcześniej w Platformie Obywatelskiej (w 2010 roku kandydat tej partii na fotel burmistrza Jasła), a dzisiaj na listach PiS znalazł się 51-letni Leszek Zduński – nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Jasła (okręg nr 4). W okręgu nr 12 kandyduje 49-letnia Krystyna Sikora (w 2010 roku została radną z ramienia Przymierza Samorządowego Podkarpacia Tadeusza Górczyka).

Byli radnymi w poprzedniej kadencji, cztery lata temu im się nie powiodło i teraz ponownie próbują dostać się do samorządu miejskiego. Mowa tu o 54-letnim Andrzeju Bajorku (okręg nr 2) i 62-letnim Jerzym Węgrzynie (okręg nr 10).

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR (x14)
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR (x14)

20141103-002

Listę uzupełniają ponadto: 51-letnia Dorota Bilewicz – pracownik księgowości w I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle (okręg nr 1), 56-letnia Bogumiła Sojka – wieloletnia dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Jaśle, obecnie nauczycielka (okręg nr 6), 58-letni Zbigniew Czajka – przedsiębiorca, właściciel lokalnej firmy usługowo-handlowej z branży budowlanej (okręg nr 11), 33-letni Marcin Cieśla – kierownik budowy w jednym z podkarpackich przedsiębiorstw z branży budowlanej (okręg nr 13), 40-letni Krzysztof Pec – skarbnik gminy Osiek Jasielski (okręg nr 15), 54-letnia Alicja Dachowska – dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle (okręg nr 16), 66-letni Marian Gorgosz – społecznik związany z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” (okręg nr 17), 34-letnia Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz – dyrektor Biura Senatorskiego Alicji Zając w Jaśle (okręg nr 19), 45-letni Michał Rybka – handlowiec (okręg nr 20) i 51-letni Tomasz Jarecki – handlowiec (okręg nr 21).

Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego kandydata jedynie w okręgu czternastym (obejmującym osiedle Żółków).

Na stanowisko burmistrza Jasła partia wysunęła kandydaturę sprawdzonego samorządowca. Jest nim 57-letni Ryszard Pabian, który w latach 2007-2010 współrządził miastem razem z Marią Kurowską.

Podczas dzisiejszej konwencji wyborczej Prawa i Sprawiedliwości przedstawił swoje kompetencje zawodowe potrzebne w zarządzaniu lokalną społecznością.

20141103-006

Mam 57 lat, jestem żonaty, mam trójkę dorosłych dzieci, które pozakładały własne rodziny, od kilku tygodni jestem już po raz drugi szczęśliwym dziadkiem. Z wykształcenia jestem magistrem inżynierem budownictwa, ukończyłem Politechnikę Rzeszowską. Ponadto ukończyłem studia podyplomowe w zakresie gospodarki nieruchomościami. Jeśli chodzi o moją pracę to praktycznie całe moje życie zawodowe związane jest z budownictwem. Rozpocząłem pracę w przedsiębiorstwie budowlanym jako majster budowy i pnąc się po tych poszczególnych szczeblach kariery doszedłem do funkcji dyrektora przedsiębiorstwa. Kolejnym etapem mojego życia zawodowego była praca na stanowisku zastępcy dyrektora departamentu organizacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Od tego momentu zaczęła się moja praca na rzecz samorządu terytorialnego. Miałem tam przyjemność poznać obecnego posła, wówczas marszałka województwa podkarpackiego Bogdana Rzońcę i obecnego marszałka województwa podkarpackiego, który wówczas pełnił funkcję wicemarszałka Władysława Ortyla. Kolejnym etapem mojego życia zawodowego była własna działalność gospodarcza, ponieważ pozbawiono mnie pracy w Urzędzie Marszałkowskim. Zmieniła się opcja polityczna i zmuszony byłem poszukać sobie własnego zajęcia. Na szczęście zawód budowlańca pozwala tą pracę znaleźć, jeśli tylko chce się pracować. W roku 2007 zostałem zastępcą burmistrza miasta Jasła, współpracowałem z Marią Kurowską. Mam nadzieję, że byłem jej pomocny w tej pracy. Pełniłem tą funkcję z największą przyjemnością, mam nadzieję wydajnie pracując na rzecz miasta Jasła.– powiedział.

Będąc u steru władzy udało mu się zrealizować lub przygotować do realizacji na kolejne lata szereg inwestycji, które – w jego ocenie – wpłynęły na poprawę życia lokalnej społeczności.

W tym okresie zostały zakwalifikowane do realizacji tak ważne projekty, które dały możliwość na przykład jeżdżenia nowymi autobusami. Jedenaście nowych autobusów zostało zakupionych dzięki środkom unijnym z programu, który opracowaliśmy w tamtej kadencji. To również rewitalizacja zdegradowanych przestrzeni publicznych. Mówię o tym, co zostało zrealizowane na Gądkach, a więc o torze BMX, parku linowym, ale także o modernizacji Ogródka Jordanowskiego. Efekty naszej pracy to także rewitalizacja terenu przy ulicy Kwiatowej. To naprawdę dobre projekty, gdyż uzyskały one wysoką ocenę, a okazuje się, że w konkursie, które ogłosiło Ministerstwo Środowiska, oba te projekty uzyskały wyróżnienie. Jest to ogromny sukces dla naszego miasta. Co prawda realizacja nastąpiła już po naszej kadencji, ale była efektem tego co udało nam się zrobić. – wyjaśnił kandydat.

Dla Ryszarda Pabiana priorytetem w nadchodzącej kadencji, o czym mówił w trakcie dzisiejszej prezentacji swojego programu, ma być usprawnienie komunikacji drogowej w mieście poprzez wyprowadzenie ruchu z miasta na drogi obwodowe – stąd m.in. powrót do planowanej przed kilkoma laty koncepcji budowy obwodnicy północnej oraz budowy łącznika drogi krajowej nr 73 z drogą krajową nr 28 (od ronda Solidarności w ciągu ulic Kazimierza Wielkiego, 17 Stycznia i Lwowskiej do mostu na rzece Jasiołce w ciągu ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego), budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 992 z drogą krajową nr 28 (od ronda księdza Kazimierza Wojciechowskiego w ciągu ulic: Grunwaldzkiej, Wojska Polskiego, Granicznej i św. Jana z Dukli do ronda przy ulicy Floriańskiej), budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy 3-go Maja z ulicą Wojska Polskiego, ale także poprawa płynności ruchu lokalnego w centrum miasta.

Rozwiązanie pewnych problemów komunikacyjnych, jakie ma miasto, uciążliwości ruchu samochodowego, a także zagrożeń jakie on generuje, jest najważniejszą sprawą dla nas. Musimy starać się, aby ta obwodnica powstała. Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom uda nam się to zrobić. Inne takie ważne sprawy, jeśli chodzi o powiązania komunikacyjne to wykonanie odcinka, który połączyłby rondo przy ulicy Floriańskiej z rondem przy kościele w Żółkowie. To również efekt zespołowej pracy w tamtej kadencji, bo powstał plan zagospodarowania przestrzennego, który umożliwia taką realizację. W tym planie zostały zabezpieczone tereny. Byłoby to jednocześnie naturalne przedłużenie drogi wojewódzkiej, która łączy Jasło z granicą państwa. Myślę, że wpisanie tego w plany województwa byłoby wspaniałą sprawą. Konieczny odcinek drogi, która rozwiązywałaby pewne problemy komunikacyjne miasta Jasła, to odcinek od ronda Solidarności do ulicy Piłsudskiego. To również ważny element do rozwiązania. Odciążyłby ten ruch, który w tej chwili odbywa się przez osiedla: Ulaszowice i Brzyszczki. Mamy jeszcze wiele takich drobnych, lokalnych spraw jak przebudowa skrzyżowań, przejść dla pieszych. – mówi.

20141103-007

Kolejną dziedziną, do jakiej odniósł się Ryszard Pabian, to bezpieczeństwo. W swoim programie poświęca miejsce na kontynuację budowy systemu obwałowań miasta Jasła, ale wskazuje też na istotny problem związany z niedrożnością przepustów i rowów melioracyjnych, które w dzisiejszej dobie stanowią poważne zagrożenie i – jak pokazują doświadczenia ostatnich lat – powodują duże straty zarówno w infrastrukturze miejskiej, jak też prywatnej.

Oświata, kultura i sport to – jego zdaniem – gałęzie życia lokalnego, które należy pielęgnować na zwiększonym poziomie.

Obserwujemy w ostatnich latach problem ucieczki uczniów do szkół spoza terenu miasta Jasła. Może to nie jest tak jeszcze widoczne w szkołach podstawowych, ale problem powstaje już na poziomie gimnazjów, a już na poziomie szkół ponadgimnazjalnych jest naprawdę wielkim problemem. Musimy podnieść poziom oświaty w Jaśle, musimy podnieść poziom sportu w Jaśle poprzez tworzenie klas sportowych, gdyż musimy tym dzieciom stworzyć alternatywne źródła zajęć. – wyjaśnia kandydat.

W nowej kadencji chciałby m.in. wprowadzić system wsparcia dla uzdolnionej młodzieży, poszerzyć ofertę masowych imprez sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji czy zaktywizować osiedlowe domy kultury.

Bezpośrednią współpracę z mieszkańcami Ryszard Pabian upatruje we wprowadzeniu budżetu obywatelskiego, co pozwoliłoby im w pewnej materii współdecydować o losach miasta.

Jestem osobą, która jest nastawiona na współpracę ze wszystkimi. Szansę sukcesu widzę w pracy zespołowej. Zdecydowałem się kandydować z listy Prawa i Sprawiedliwości dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo dobry program dla kraju, dla naszego województwa, ale ma też bardzo dobry program dla małych miast takich, jakim jest nasze Jasło. Chciałem podkreślić, że podstawa sukcesu to także współpraca z samorządem województwa. Liczę na tą współpracę i wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę w Sejmiku Województwa Podkarpackiego i będzie to możliwe. Liczę na współpracę z powiatem i liczę na współpracę z ościennymi gminami. Mam nadzieję, że ta współpraca będzie możliwa, gdyż ona jest gwarancją dobrych rozwiązań. – powiedział Pabian.

Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza Jasła zaznaczył, że środki na realizację zamierzonych celów upatruje w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Tutaj najważniejsze będzie szybkie reagowanie na to, co będzie pokazywać się zarówno w programach wojewódzkich, jak i w programach ogólnokrajowych. Środki mają również ministerstwa. Trzeba umiejętnie z nich skorzystać. – podkreślił.

Pabian zaapelował do mieszkańców Jasła o oddanie głosu na jego kandydaturę oraz na ludzi ubiegających się o mandat radnych z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Mamy wspaniałych ludzi. Chciałbym, abyście Państwo mnie poparli. Daję gwarancję aktywnej, ambitnej pracy na rzecz miasta Jasła. Daję gwarancję współpracy ze wszystkimi. Mogę się pochwalić, że naprawdę potrafię mobilizować pracowników urzędu, gdyż siedzieliśmy godzinami przygotowując projekty, nawet po nocach, ale efekty było widać. Mam nadzieję, że w ten sposób będę dalej działał. Mało tego, zapewniam Państwa, że to jest mój styl działania i gwarantuję Wam, że będę dobrym burmistrzem. – podsumował swoje wystąpienie.

20141103-003

20141103-004

20141103-005

Poparcie otrzymał już od swojej szefowej Marii Kurowskiej, która w mocnych słowach podsumowała obecną kadencję władz miasta.

Mogę się pochwalić tym, że jak byłam burmistrzem to nie zniknęło ani jedno miejsce pracy, żaden zakład nie został zlikwidowany ani sprywatyzowany. Powiem o naszym Gamracie. Mieliśmy wspaniały plan dla Gamratu. Chcieliśmy połączenia Gamratu „specjalnego” i Gamratu „cywilnego”. Były rozmowy, aby powstał tu zakład paliw rakietowych. Ale to połączenie było konieczne ze względu na powierzchnię. Były rozmowy na szczeblu ministerialnym z udziałem przedstawicieli komisji sejmowych. Przychodzą wybory. W drugiej turze podchodzi do mnie pewien człowiek i mówi mi tak: „pani burmistrz, niech pani wygra te wybory”. A ja przekornie mówię dlaczego. „Bo jak pani nie wygra tych wyborów to będzie szybka prywatyzacja Gamratu i Pektowinu. A ja znowu dlaczego. „Jak to, pani nie widzi kto popiera pani kontrkandydata Andrzeja Czerneckiego? Jego popiera Jan Bury z PSL-u, wiceminister skarbu. Jemu zależy na prywatyzacji tych zakładów. A skoro Czernecki jest przez niego poparty to nie będzie walczył o to, aby je nie prywatyzował”. Oddałam władzę 9 grudnia 2010 roku, a po dwudziestu dniach jest już podpisany dokument przez właśnie wiceministra skarbu Jana Burego, który jest dokumentem prywatyzującym Gamrat. Ja bym chciała zadbać, aby żaden zakład nie został sprywatyzowany. Myślę, że jak burmistrzem będzie Ryszard Pabian, mój znakomity zastępca, to tak się nie stanie. Życzę, aby nie było już żadnych prywatyzacji, likwidacji, ale żeby był rozwój miasta. – powiedziała burmistrz Jasła w latach 2006-2010.

16 listopada w rywalizacji o stanowisko burmistrza Jasła zmierzy się z urzędującym Andrzejem Czerneckim (rekomendowanym przez KWW „Jaślanie”), 61-letnim Leszkiem Garbacikiem z KW Nowa Prawica Janusza Korwina-Mikke, 53-letnim Tadeuszem Górczykiem z KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami, 37-letnią Elwirą Musiałowicz-Czech z KW Platforma Obywatelska RP oraz 54-letnim Stanisławem Wojdyłą z KWW Stanisław Grzywacz „Jasło bez fotoradarów”. Wszyscy, z wyjątkiem ostatniego kandydata, legitymuje się wyższym wykształceniem. Natomiast żadna z wymienionych osób nie należy do żadnej partii politycznej, a jedynie są rekomendowani przez poszczególne komitety.

POSŁUCHAJ:

Poza miastem Jasłem

20141103-012

Maria Kurowska jest najwyżej na liście Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Podkarpackiego spośród trójki kandydatów reprezentujących powiat jasielski. Choć dzisiaj sympatyzuje z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry to prawica zjednoczyła się, by wspólnie zwyciężyć tegoroczne wybory samorządowe, a w przyszłym roku wybory do polskiego parlamentu.

Dlaczego kandyduję? Miałam inne plany, bo najpierw chciałam kandydować do powiatu, ale kandyduję dlatego, że zaproponowali mi to Marek Kuchciński i prezes Zbigniew Ziobro. Skoro moje głosy mają się przyczynić do zwycięstwa prawicy na Podkarpaciu to podjęłam to wyzwanie. Co chcę zrobić w Sejmiku? Otóż nade wszystko chcę zadbać, aby wielkie pieniądze, które przechodzą przez Sejmik, spłynęły właśnie na ziemię jasielską. – mówi była pani burmistrz.

Do Sejmiku Województwa Podkarpackiego startuje też 35-letni Wojciech Zając, prawnik, asystent na Uniwersytecie Rzeszowskim, radny Rady Powiatu w Jaśle mijającej kadencji. Podczas dzisiejszej konwencji nieobecny ze względu na prowadzone zajęcia ze studentami.

Jestem dumna z Wojtka, z jego działalności w powiecie, która od pierwszej sesji była dla niego bardzo trudna, ponieważ gremium polityczne PO-PSL zadecydowało, że Wojtek Zając nie może być wybrany do żadnej komisji jako radny. To był ewenement chyba w skali całego kraju. Później po kilku latach Wojtek został wybrany do komisji statutowej i finansowo-budżetowej, ponieważ jako prawnik zajmuje się sprawami finansów na uczelni. Myślę, że to jest dobry kandydat i może to już czas, żeby w rodzinie Zająców młodzi przejęli ten trudny do wykonania etap w życiu jakim jest działalność polityczna. – powiedziała senator Alicja Zając.

Trzynasty na liście jest 57-letni Adam Berkowicz z Trzcinicy, założyciel Studia Tańca „Podkarpacie”, również znany z wielu imprez plenerowych w naszym regionie konferansjer. Co ciekawe, jego syn Konrad ubiega się o fotel prezydenta Krakowa z listy… Nowej Prawicy Janusza Korwin-Mikke.

20141103-013

Prawo i Sprawiedliwość rekomendowało też swoich przedstawicieli do najważniejszych władz w regionie. I tak: burmistrzem miasta i gminy Kołaczyce chciałby zostać 54-letni Jan Kutyna z Sowiny (emerytowany górnik), wójtem gminy Dębowiec 58-letni Ryszard Lisowski z Zarzecza (specjalista przy nadzorze bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich, radny gminy Dębowiec), wójtem gminy Jasło 61-letni Tadeusz Gorgosz z Trzcinicy (przedsiębiorca, radny Rady Powiatu w Jaśle), wójtem gminy Nowy Żmigród 48-letni Andrzej Stachurski z Pielgrzymki (przedsiębiorca, radny Rady Powiatu w Jaśle), zaś wójtem gminy Skołyszyn 57-letni Józef Kielar (emerytowany nauczyciel).

20141103-014

Jak już wcześniej wspomniałem, o jeden z 23 mandatów radnego powiatowego w sześciu okręgach wyborczych ubiega się 46 przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Liderami list są obecni radni: w Jaśle – 49-letni Witold Lechowski, w gminie Jasło – 61-letni Tadeusz Gorgosz z Trzcinicy, w gminie Skołyszyn – 52-letni Mariusz Sepioł z Harklowej, w gminie Kołaczyce i Brzyska – 48-letni Marek Biernacki z Brzysk, w gminie Dębowiec i Osiek Jasielski – 48-letni Andrzej Stachurski z Pielgrzymki oraz w gminie Krempna, Nowy Żmigród i Tarnowiec – 54-letni Jan Muzyka z Umieszcza.

20141103-009

Chciałem podziękować kandydatom do rad gmin, rady miejskiej w Jaśle, rady powiatu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego za to, że podjęliście się z nami tego wielkiego wyzwania, by kandydować do samorządu terytorialnego 16 listopada. Mamy nadzieję osiągnąć zwycięstwo. Mamy w tym roku szczególną sytuację. Chyba po raz pierwszy od czasu komitetów obywatelskich i 1990 roku kiedy odbyły się w Polsce pierwsze wybory samorządowe do gmin mamy sytuację, że tworzymy jeden wielki zjednoczony obóz prawicy. Nie wszędzie to wyszło, ale do Sejmiku Województwa go tworzymy. Mamy ambitny plan, żeby wygrać te wybory do samorządu i powiększyć naszą przewagę. Z takim ambitnym planem chcemy myśleć pozytywnie o przyszłorocznych wyborach do Sejmu i Senatu. Chcemy te wybory wygrać, musimy te wybory wygrać, żeby zmieniać Polskę. – powiedział Marek Kuchciński, wicemarszałek Sejmu RP.

Na poparcie słów wskazuje wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego na Podkarpaciu, gdzie partii Jarosława Kaczyńskiego udało się wywalczyć aż dwa mandaty.

Pokazaliśmy kilka miesięcy temu, że stać nas na zwycięstwo i to duże zwycięstwo na Podkarpaciu kiedy w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyliśmy dwa mandaty. Niewielu się tego spodziewało. My liczyliśmy na dwa mandaty w ogóle na Podkarpaciu. Podkarpacie ma trzech europosłów, ale dwóch z Prawa i Sprawiedliwości. Prawie 50 procent uczestniczących wówczas w głosowaniu poparło naszych kandydatów. Chcemy w tych wyborach samorządowych powtórzyć ten wynik i pójść w przyszłym roku do zwycięstwa. – dodał.

20141103-011

Duch zwycięstwa siedzi także w pośle Bogdanie Rzońcy.

My jesteśmy partią zwykłych ludzi i mamy zwykłych kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów, starostów. – mówił do zgromadzonej publiczności. – Popracujcie jeszcze przez następne dni kampanii zgodnie z zasadami fair play, zgodnie z Waszym sumieniem, ale też bardzo odważnie. Powiedzcie, że jesteście kandydatami, bo niektórzy z Państwa jeszcze tego chyba nie zrobili. Warto powiedzieć, że reprezentujecie Prawo i Sprawiedliwość i chcecie, żeby w Waszej gminie, miasteczku było lepiej. Macie do tego dobrą podstawę. Macie programowe uzasadnienie do kandydowania. Prawo i Sprawiedliwość ma obowiązek bronić zwykłych Polaków i walczyć o lepsze jutro dla najmłodszych oraz starszych, bo ten kraj powoli przestaje być krajem dla młodych ludzi, dla ludzi pracowitych, dla ludzi przedsiębiorczych, dla ludzi chorych, dla młodych małżeństw. Tak się porobiło w tym kraju, że co obszar to nie do życia. Zadowoleni są tylko ci, którzy mają od tej władzy synekury, ale my musimy i mamy obowiązek to przerwać. Chcemy lepszej Polski!

Gościem poniedziałkowej konwencji wyborczej PiS był również Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, który przedstawił plany inwestycyjne województwa na najbliższe lata.

Szczegółowy program Prawa i Sprawiedliwości dla naszego regionu można znaleźć na stronie internetowej: www.ryszardpabian.pl.

Deklaracja samorządowca PiS podpisana przez wszystkich kandydatów do poszczególnych szczebli samorządu lokalnego.
Deklaracja samorządowca PiS podpisana dzisiaj przez wszystkich kandydatów do poszczególnych szczebli samorządu lokalnego.

Do wyborów zostało już niespełna dwa tygodnie. Głosowanie w niedzielę 16 listopada od godziny 7 do 21. W powiecie jasielskim wybierzemy: dwóch burmistrzów miast (w Jaśle i Kołaczycach), ośmiu wójtów gmin (w gminach: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec), 23 radnych powiatowych, 21 radnych miejskich w Jaśle, 15 radnych miejskich w Kołaczycach oraz po 15 radnych gminnych w gminach Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Ponadto w okręgu wyborczym nr 5 obejmującym byłe województwo krośnieńskie zostanie wyłonionych ośmiu naszych przedstawicieli w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl


DO POBRANIA:
Pełna lista kandydatów PiS z powiatu jasielskiego (.pdf)

5 Comments

 1. Dobrze Pan Poseł powiedział, : jesteśmy zwykłymi ludzmi mamy zwykłych kandydatów” DOKŁADNIE!!!! A my chcemy niezwykłych, nadzwyczaj dobrych!! Tak więc PISIOROM dziękujemy!

 2. Zyczę Panu Pabianowi powodzenia i wygranej w wyborach . Uczciwy , kompetentny , pracowity kandydat i z poparciem prawicowej partii .

 3. A mogło być tak pięknie i wszystko prysło jak bańka mydlana.Tuż przed wyborami pojawiają się dwa gęgały( którzy to reprezentują nas w sejmie i w ciągu 3-letniej obecności jeszcze prawdziwie nie otworzyli buzi) i polecają na burmistrza kolejnego eksperta który w latach 90-tych doprowadził dobrze prosperującą firmę do pięknej katastrofy.
  Jeżeli ten człowiek będzie rządził Jasłem to możemy przewidzieć jaki będzie koniec.Czyżby w Jaśle nie było jednego mądrego tylko wciąż te same zgrane karty.
  Obecny burmistrz przesiedział sobie 4 lata na stołeczku nie wykonując żadnego ruchu żeby stworzyć choć namiastkę tego co w Mielcu czy Rzeszowie.Teraz przyjdzie kolejny i ludzie opamiętajcie się ten uczyni to samo.
  Nie sympatyzuję z żadną partią ale może by ta młoda dziewczyna coś mądrego zrobiła chociaż reprezentuje PO

 4. ku uciesze ciemnogrodzian :hyhy:
  Tak jest !!! Głosujcie na Pabiana bo Jasło musi być pisowskie !!!! :cisza: :cisza: :cisza:
  http://www.youtube.com/watch?v=Wk7E9Rst4aM
  MUSI !!! :cisza: :cisza: :cisza:
  PiS, PiS i tylko PIS !!! :cisza: :cisza: :cisza:
  PiS da pracę, PiS da szkoły, PiS da żarcia pełne stoły !!!
  Jak tylko PiS odzyska Jasło to od razu stworzy warunki do powstania 10 000 miejsc pracy. Inwestorzy będą będą zapisywać się na audiencje u burmistrza Pabiana, trzeba będzie w trybie pilnym dobudować 3 nowe nitki drogi donikąd i rondo na końcu by tiry miały gdzie nawracać !!!
  A burmistrz Pabian będzie słuchał ludzi….. :ok:

  A tak na poważnie to są chyba najtrudniejsze wybory bo nie ma z kogo wybierać… :zalamany:

Back to top button