Informacje

Umowa koalicyjna dotycząca Rady Powiatu Jasielskiego podpisana

Uczestnicy dotychczasowej koalicji – PSL, PO i PSPP – uznali, że najlepszym rozwiązaniem dla Powiatu Jasielskiego jest dalsza kontynuacja pracy w tym gronie. W dniu dzisiejszym, tj. 25 listopada br., została podpisana umowa koalicyjna dotycząca Rady Powiatu Jasielskiego V kadencji.

Zawarcie umowy poprzedziło porozumienie podpisanie przez radnych koalicji – z Polskiego Stronnictwa Ludowego (Jan Urban, Anna Bialik, Jan Lazar, Dorota Woźniak, Antoni Salacha, Stanisław Spólnik, Franciszek Miśkowicz, Grzegorz Pers), z Platformy Obywatelskiej (Adam Kmiecik, Henryk Motkowicz, Bogusław Kręcisz) oraz Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami (Janusz Przetacznik, Józef Kozioł).

Umowę koalicyjną podpisali reprezentanci poszczególnych komitetów – Franciszek Miśkowicz (PSL), Adam Kmiecik (PO) i Józef Kozioł (PSPP).

W umowie stwierdzono, że doświadczenia z zakończonej kadencji, dobra i zgodna współpraca, umiejętność zawierania kompromisów oraz skuteczność w poszukiwaniu i pozyskiwaniu środków na inwestycje powiatowe potwierdzają celowość kontynuowania ścisłej współpracy na rzecz Powiatu Jasielskiego.

Przypomnijmy, że podczas kadencji 2010 – 2014 wydatkowano 108 mln zł na inwestycje powiatowe. W tym czasie zmodernizowano ponad 117 km dróg oraz 10 mostów i ustabilizowano 4 osuwiska. W sumie w latach 2010 -2014 zrealizowano 241 inwestycji i remontów drogowych, których wartość wyniosła ponad 122 mln zł.

Zadaniem priorytetowym dla koalicji było także utrzymanie dobrego poziomu szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Podejmowane działania miały na celu podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, zmniejszenie różnic w jakości edukacyjnej, a także zapewnienia odpowiednich warunków nauki. Na modernizację infrastruktury szkolnej wydatkowano blisko 8 mln złotych.

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle utworzono bazę dla kształcenia praktycznego w zakresie nowoczesnych technologii. Wartość inwestycji, współfinansowanej ze środków unijnych, wynosiła ponad 3 mln zł.

Koalicjanci podejmowali także działania na rzecz profesjonalnej i nowoczesnej opieki medycznej. Najważniejszą inwestycją tego okresu była przebudowa i doposażenie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Neonatologii Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, a także zakup karetki. Wszystkie te zadania zamykają się kwotą ponad 9 mln złotych. Obecnie trwają prace nad projektem rozbudowy jasielskiego szpitala, budowy lądowiska i doposażenia SOR-u.

Podpisanie kolejnej umowy koalicyjnej pozwoli kontynuować te działania podczas V kadencji Rady Powiatu w Jaśle.

(in)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Umowa koalicyjna dotycząca Rady Powiatu Jasielskiego podpisana”

  1. ludzie opamiętajcie się jak można glosować na Pabiana który jest z tej samej partii co Ortyl który głosował za odebraniem pieniędzy Jasłu

  2. No to Jasło skazane na izolację środków z samorządu województwa, ot jak wybrańcy ludu dbają o swój powiat, wstyd panowie, wstyd.

  3. Wybrańcy ludu,OPAMIĘTAJCIE się,Nowy Starosta- Grzegorz Pers (1728 głosów)
    wicestarosta-Henryk Motkowicz (1035 głosów)
    Taka była wola wyborców.
    Co ci dwaj tu robią na tym zdjęciu,ich czas już minął.