Informacje

Modernizacja jasielskiego szpitala: w pierwszej kolejności dostosowanie do spełnienia obowiązujących standardów

W miejsce zapowiadanej od wielu lat kompleksowej rozbudowy jasielskiego szpitala planowana jest modernizacja istniejącego bloku operacyjnego i sali operacyjnej przy oddziale ortopedii oraz centralnej sterylizatorni. Za o wiele niższą kwotę niż zakładał wcześniej opracowany projekt. To warunek, aby chcąc dostosować swoją infrastrukturę techniczną do obowiązujących przepisów placówka mogła sięgnąć po unijne dofinansowanie.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Kompleksowej rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w oparciu o przedstawianą od co najmniej kilku ostatnich lat koncepcję architektoniczną nie będzie. Przynajmniej nie w tej chwili i nie na taką skalę finansową jaką zakładał opracowany na zlecenie władz powiatowych projekt. Tylko w obecnej kadencji inwestycja ta „kosztowała” utratę stanowisk już dwóch starostów i dwóch Zarządów Powiatu. Trzeci z włodarzy – Adam Pawluś – ma inną wizję tego przedsięwzięcia. W pierwszej kolejności chce on się skupić na dostosowaniu podległej instytucji do obowiązujących standardów narzuconych stosownymi ustawami i rozporządzeniami ministra zdrowia.

Chodzi też o możliwość częściowego sfinansowania zadania przez środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Warunki postawione w konkursie całkowicie wywróciły dotychczasowe działania samorządu zmierzające do poprawy bazy miejscowego szpitala oraz doposażenia go w nowoczesny sprzęt leczniczy.

Nieprawdą jest, że nie będzie rozbudowy Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Otóż, rozbudowa szpitala wreszcie się zacznie. Musimy zmienić formułę działania. Zostały ogłoszone warunki naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i w przypadku naszej sytuacji beneficjentem może być tylko szpital. W związku z tym powiat nie będzie inwestorem i nie będzie kierował rozbudową Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Mamy jednostkę, która posiada osobowość prawną i ponosi odpowiedzialność za swoje statutowe zadania. Naszym zadaniem jest wspierać i wspomagać szpital. Nasz kierunek działania polega na zmianie dostosowującej możliwości pozyskania środków z zewnątrz, w tym wypadku z Regionalnego Programu Operacyjnego. – wyjaśnia Adam Pawluś, starosta jasielski.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 poddziałanie „Infrastruktura ochrony zdrowia” trwa do 15 marca przyszłego roku, a rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2017 roku.

W ramach konkursu zainteresowane podmioty lecznicze mogą ubiegać się o środki na sfinansowanie działań w trzech płaszczyznach: przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu istniejącej infrastruktury; zakupu sprzętu medycznego oraz wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług medycznych oraz rozwiązań w zakresie IT.

Zarząd i dyrekcja szpitala ustalili zakres rzeczowy, który będzie objęty wnioskiem. Żeby ten wniosek miał możliwość uzyskania dofinansowania, a maksymalna kwota dofinansowania to jest dziesięć milionów złotych, to ten zakres rzeczowy został sformułowany w ten sposób, że będzie to blok operacyjny i sala operacyjna na ortopedii wraz z centralną sterylizacją i tylko na ten cel będziemy się starać o uzyskanie tych środków. Większość w tym wniosku to będą zakupy inwestycyjne. Wydaje się, że wszystko jest do zrealizowania w tak krótkim czasie. – tłumaczy Adam Pawluś.

Mamy gotowy harmonogram i będziemy ściśle go przestrzegać. Mam nadzieję, że już we wrześniu lub październiku szpital podpisze umowę na dofinansowanie i inwestycja się rozpocznie. Terminy są bardzo krótkie.
Adam Pawluś, starosta jasielski

Jest zgoda środowiska medycznego

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle lek. med. Michał Burbelka poinformował, że dla powyższego pomysłu jest akceptacja ze strony środowiska medycznego, szczególnie lekarzy i personelu pracującego na oddziałach zabiegowych.

Lekarze, ale nie tylko oni rozumieją fakt, że pewne okoliczności się zmieniają i każdemu zależy na tym, żeby operować na nowoczesnej sali operacyjnej. A czy ona będzie w ramach przebudowanego istniejącego bloku operacyjnego czy w ramach nowego dobudowanego skrzydła do szpitala to pozostaje kwestią ocenną. – podkreślił.

W związku z tym upatruje się zagrożenie w ograniczeniu działalności szpitala w zakresie zabiegowym – mniej operacji oznacza mniejszy wpływ do budżetu jednostki z tytułu zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Inwestycja będzie prowadzona w ten sposób, że nie będą wyłączone wszystkie sale operacyjne, a mam gwarancję ze strony lekarzy i ordynatorów oddziałów zabiegowych, że zmniejszy się jedynie ilość zabiegów planowych, na pewno nie „ostrych” i zabiegi mogą być tak rozłożone, aby to było bezszkodowo dla pacjentów kwalifikowanych ramowo. – uspokaja Michał Burbelka.

Projekt za półtora miliona „do kosza”?

Przedstawiona przez nowe władze powiatowe propozycja rozwoju infrastruktury jasielskiego szpitala zdominowała dzisiejsze posiedzenie Rady Powiatu – ostatnie w mijającym roku kalendarzowym. Mimo zbliżającego się okresu świątecznego nie obyło się bez przepychanek słownych i wzajemnego przerzucania się odpowiedzialnością za dotychczas podejmowane decyzje w tym zakresie.

Mimo, że za pierwotny projekt architektoniczno-budowlany samorząd zapłacił blisko półtora miliona złotych, opracowana koncepcja nie będzie praktycznie brana pod uwagę. Przynajmniej nie w tym momencie i nie w tak szerokim zakresie.

Ten projekt, który nie jest jeszcze kompletny, nie może być podstawą do ubiegania się o środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, ponieważ przewiduje on dodatkowe oddziały, czyli zwiększenie ilości łóżek. W tych założeniach, które są w Regionalnym Programie Operacyjnym, jak również w IOWISZ-u (Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia – przyp. red.), nie ma możliwości zwiększenia ilości łóżek w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle. Nic nie stoi na przeszkodzie, by realizować inwestycję rozbudowy szpitala w innej formule. – powiedział starosta jasielski.

Dyrektor szpitala Michał Burbelka wyjaśnił, że przy opracowywaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 właśnie tylko takie duże projekty miały szansę na uzyskanie dofinansowania.

W wyniku konsultacji społecznych przy tworzeniu perspektywy w 2014 roku proponowano, aby szpitale chcące skorzystać z pieniędzy unijnych składały fiszki do projektów na nie mniej niż pięćdziesiąt milionów złotych. Pięć szpitali powiatowych z województwa podkarpackiego, między innymi nasz, zostało zaproszonych do marszałka (województwa podkarpackiego – przyp. red.) na rozmowy w tym temacie. Rozmowy te dotyczyły projektu i listy indykatywnej pozakonkursowej, w której moglibyśmy oczekiwać otrzymania tego budżetu. Stąd też wstępne założenia do projektu rozbudowy na dość szerokim poziomie. Jeżeli byłyby dostępne takie pieniądze to proszę się nie dziwić, że szpital miał prawo oczekiwać szerszej rozbudowy. – wyjaśnił.

Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako instytucja wdrażająca Regionalny Program Operacyjny, zmienił jednak wytyczne, do których obecnie musi się dostosować szpital, aby móc ubiegać się o częściowe pokrycie wydatków na ten cel.

Średnia kwota przypadająca na jeden szpital to jest około dziesięciu milionów złotych. Mało tego, wszedł mechanizm oceny wniosków inwestycyjnych, tzw. Instrumencie Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia, który niestety wykluczał możliwość pójścia tym szerokim projektem. Ponadto, żeby złożyć wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego należy posiadać pozytywną „ocenę celowości inwestycyjnej”, którą to wydaje wojewoda w mechaniźmie IOWISZ. Obecnie nie ma możliwości, aby otrzymać pozytywną ocenę w tego typu szerokiej rozbudowie szpitala. Bez względu na to czy komuś to się podoba czy nie. Jeżeli nie ma pozytywnej oceny to nie ma możliwości aplikowania o środki unijne. To jest rzecz oczywista i bezdyskusyjna. Poza tym, w założeniach do RPO ukazał się zapis, że beneficjentem ma być szpital czy jednostka ochrony zdrowia. – powiedział Michał Burbelka.

Dodał on również, że jasielski szpital w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej będzie mógł aplikować do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na poprawę usług w zakresie psychiatrii – w ramach odrębnego postępowania konkursowego.

Jeżeli powstanie szpital kliniczny w Rzeszowie z połączenia szpitala wojewódzkiego nr 1 i szpitala płucnego to pozostaną środki w RPO, o które będzie można aplikować właśnie na utworzenie nowego oddziału psychiatrii. Jest możliwość zaadoptowania budynku, w którym znajduje się oddział dermatologiczny i oddział chorób zakaźnych tak, aby tam utworzyć właśnie oddział psychiatryczny z tychże właśnie środków. Wbrew temu, co być może przez niektórych jest błędnie interpretowane, szpital będzie się rozwijał i nadal prowadził swoją działalność. Uważam, że zabiegi operacyjne przeprowadzane w nowych salach operacyjnych czy możliwość utworzenia nowego oddziału psychosomatycznego to nie jest dowód na to, że szpital się „zwija”, wręcz odwrotnie. Jestem przekonany, że zmieniające się okoliczności wymagają zmiany pewnej taktyki. My nie możemy sobie pozwolić na to, aby nie sięgnąć po środki, których jesteśmy jedynym beneficjentem. – dodaje dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Były starosta jasielski Mariusz Sepioł:
Od samego początku był to słaby projekt. Protestowaliśmy przeciwko niemu. Jednak radni zadecydowali, że ten projekt trzeba ratować i nie ma innej drogi do rozbudowy szpitala. I tak też w grudniu 2015 roku nikt z radnych nie podjął inicjatywy, aby wystąpić o zaniechanie realizacji tego projektu. Projekt był poprawiany przez wiele miesięcy. Okazuje się, że mimo wielomiesięcznego poprawiania tego projektu zostało przyjęte założenie, że to jest złe i trzeba to odrzucić. Rok pracy można powiedzieć został zmarnowany. Tak naprawdę ten projekt nie został poddany ocenie.

W czasie dyskusji dodał również, że: – Decyzja o zaniechaniu tego projektu została już podjęta wcześniej, czyli przed ogłoszeniem szczegółów jeżeli chodzi o nabór na środki unijne. Czy nie można by było przystosować tego „starego” projektu do tych nowych realiów związanych z programami unijnymi? Tego nie wiem, bo nie zostało to poddane ocenie i weryfikacji. A priori założono, że trzeba „wyrzucić” do kosza półtora miliona złotych, a właściwie więcej. Myślę, że trzeba będzie to bardzo dokładnie policzyć i włożyć w to jeszcze koszty zatrudnienia inżyniera.

Były członek Zarządu Powiatu w Jaśle, radny powiatowy lek. med. Grzegorz Pers powiedział:
Tak naprawdę to my remontujemy te sale, a w szpitalu brakuje miejsca na rozwój. Wiemy w jakim stanie jest oddział psychosomatyczny, przydałoby się poszerzyć oddział geriatrii, nie mamy rehabilitacji medycznej. Wiem, że to jest łatwiej i taniej, ale też miejmy świadomość, że przez jakiś czasu będą wyłączone bloki operacyjne i pytanie do dyrektora ile szpital straci na kontrakcie. Wcale dla mnie nie jest to takie jednoznaczne. Uważam, że gdyby rzeczywiście były pieniądze na wypełnienie tego projektu to lepiej byłoby ten „stary” projekt dokończyć. Byliśmy w koalicji i popierałem ten projekt, a dzisiaj mam wątpliwości. Popatrzmy na sąsiednie szpitale jakie wydawały ogromne kwoty na rozbudowę. Jako samorząd zaciągaliśmy duże zobowiązania w latach ubiegłych i jakoś szczęśliwie spłacamy te zobowiązania. Chciałbym, żeby te „uwolnione” kwoty były przeznaczone na dalszy rozwój tego szpitala i chciałbym, żeby to było jeszcze w tej kadencji.

Ze względów formalnych radni uchylili uchwałę w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Jest rozpisany przetarg o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” i żeby bezpiecznie zakończyć tę procedurę to jest nam potrzebna ta uchwała. Termin składania ofert do tego postępowania został przedłużony do 30 grudnia i dzisiaj myślimy podjąć w tej sprawie postanowienie o uchyleniu tego postępowania. – powiedział starosta Adam Pawluś.

Na modernizację, rozbudowę oraz doposażenie sal operacyjnych i centralnej sterylizacji Szpitala Specjalistycznego w Jaśle w przyjętym na dzisiejszym posiedzeniu budżecie powiatu jasielskiego na 2017 rok przewidziano kwotę trzech milionów złotych.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Modernizacja jasielskiego szpitala: w pierwszej kolejności dostosowanie do spełnienia obowiązujących standardów”