Informacje

Samorząd Jasła częściowo sfinansuje zakup aparatu USG dla szpitala

Po raz kolejny samorząd Jasła wesprze finansowo lokalny szpital przy zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby diagnostyki pacjentów. Dzięki dotacji, jaką na wniosek dyrektora jednostki przyznali dzisiaj radni miejscy, w jednej trzeciej zostanie sfinansowany nowy aparat ultrasonograficzny.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle zwrócił się do miejscowego samorządu z prośbą o częściowe sfinansowanie zakupu nowego aparatu ultrasonograficznego na potrzeby Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Urządzenie to jest wykorzystywane m.in. do badań jamy brzusznej, narządów powierzchniowych czy badań naczyń krwionośnych szyi i kończyn u dzieci oraz osób dorosłych.

Na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu jasielscy radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie udzielenia lokalnemu szpitalowi dotacji celowej w wysokości stu tysięcy złotych. Środki finansowe, o których mowa, zostaną w całości pokryte z tegorocznego budżetu, a szczegółowe warunki udzielenia jak i rozliczenia dotacji określi umowa zawarta pomiędzy burmistrzem miasta, a kierownictwem jednostki.

Ta uchwała pozwala otrzymać szpitalowi dotację w wysokości stu tysięcy złotych na zakup aparatu ultrasonograficznego. Taki aparat kosztuje około trzystu tysięcy złotych. My wykonujemy około jedenastu tysięcy ultrasonografii rocznie. Dzisiaj bez dobrej diagnostyki praktycznie nie ma możliwości dobrego leczenia. Ten zakup jest ze wszech miar konieczny. Tego typu urządzenia starzeją się niestety bardzo szybko, a technika postępuje do przodu. Niestety, chcąc dobrze leczyć pacjentów, musimy takie urządzenia stale wymieniać. – powiedział lek. med. Michał Burbelka, dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Radni, którzy od początku bieżącej kadencji z troską patrzą na potrzeby miejscowego szpitala, jednogłośnie (przy siedemnastu głosach „za”) przyjęli przedmiotową uchwałę.

Tym samym miasto Jasło – poprzez udzielone dofinansowanie – pokryje koszty urządzenia w jednej trzeciej. O pozostałe środki szpital ubiega się wśród pozostałych gmin wchodzących w skład powiatu jasielskiego. Podobną uchwałę podjęła już m.in. gmina Tarnowiec, która na posiedzeniu w dniu 5 czerwca zapewniła dotację w wysokości 13 956 złotych. Pozyskanie nowoczesnej aparatury medycznej z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości świadczeń medycznych udzielanych mieszkańcom Jasła i całego regionu skupionego wokół miasta.

Szczegóły dotyczące zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia aparatu USG w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle zostaną określone w postępowaniu przetargowym.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE