Informacje

W związku z ustawą dekomunizacyjną: nowego patrona będzie miała kolejna miejska ulica

Zgodnie z decyzją Rady Miejskiej ulica Emila Dziedzica zmieni swoją dotychczasową nazwę. Ma to związek z obowiązującą od ubiegłego roku w naszym kraju ustawą „dekomunizacyjną”, która wymaga od lokalnych samorządów, by poprzez nazewnictwo zarządzanych przez nich budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej nie były propagowane wydarzenia lub osoby propagujące komunizm lub inny ustrój totalitarny. Władze Jasła zapewniają mieszkańców, że zmiana patrona ulicy nie spowoduje dla nich żadnych dodatkowych kosztów.

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zmieniona zostanie nazwa ulicy Emila Dziedzica. Taki obowiązek nałożyła na miejscowy samorząd Wojewoda Podkarpacki w ślad za pismem Instytutu Pamięci Narodowej, w którego ocenie dotychczasowa nazwa przedmiotowej ulicy w pełni wyczerpuje znamiona wymienionej ustawy.

Nad projektem uchwały w tej sprawie pochylili się w minioną środę (15.11) jasielscy radni.

Dosyć dynamiczne było przygotowanie projektu tej uchwały w związku z tym, iż mamy krótki termin od wezwania wojewody do ewentualnego zajęcia stanowiska co do nazewnictwa tej ulicy. Wiemy, że trwa postępowanie zmierzające do tego, że zarządzeniem zastępczym wojewoda zmieni nazwę tej ulicy. Stąd też było zwołane przez burmistrza i przewodniczącego spotkania z mieszkańcami ulicy Emila Dziedzica. W wyniku tego spotkania powstał wniosek przygotowany przez mieszkańców tej ulicy. – wyjaśnił Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła.

Nazwa Emila Dziedzica obowiązywała od 27 stycznia 1972 roku. Jest to ulica położona na osiedlu Mickiewicza, boczna od ulicy Bohaterów Monte Cassino, przy której usytuowanych jest kilka domów jednorodzinnych.

Mieszkańcy w wyniku sąsiedzkich rozmów zaproponowali, aby od tej pory nosiła ona nazwę Mariana Wojdyły. Zebrali między sobą podpisy pod stosownym wnioskiem w tej sprawie do burmistrza miasta, wcześniej konsultując swoją propozycję z rodziną przyszłego patrona.

Za przyjęciem zaproponowanego projektu uchwały głosowało siedemnastu radnych (Dorota Bilewicz, Bogusław Buglewicz, Michał Burbelka, Krzysztof Czeluśniak, Urszula Czyżowicz, Andrzej Dybaś, Józef Kędrek, Alicja Nowosielska, Krzysztof Pec, Lech Polak, Henryk Rak, Michał Rybka, Krystyna Sikora, Michał Sołtys, Maria Szańca, Jerzy Węgrzyn, Leszek Zduński).

Nowa nazwa zacznie obowiązywać po upływie czternastu dni od momentu opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Samorząd Jasła zapewnia zainteresowanych mieszkańców, że nie poniosą oni przy tym dodatkowych kosztów. W cytowanej ustawie widnieje zapis, który mówi o tym, że „pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”. Zawarto w niej również stwierdzenie, że „zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”.

Do tej pory ustawa „dekomunizacyjna” objęła w mieście Jaśle jeden skwer (dotychczasowy Skwer Zenona Soboty przemianowano na Uczestników Akcji Pensjonat) oraz jedną ulicę (dotychczasowego patrona Jana Tkaczowa zamieniono na obowiązującą przed rokiem 1962 nazwę Nowa). Przed miejscowymi radnymi jeszcze decyzja w sprawie ulicy 17 stycznia, którą Wojewoda Podkarpacki wskazała jako obowiązkową do zmiany nazwy. Na podjęcie odpowiedniego kroku mają czas do końca listopada. Najbliższa sesja w mieście została zaplanowana na ostatni poniedziałek miesiąca.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Po pół wieku powracają do historycznej nazwy ulicyDekomunizacja nazewnictwa ulic dotarła do Jasła: ulica Nowa w miejsce Jana Tkaczowa?
SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “W związku z ustawą dekomunizacyjną: nowego patrona będzie miała kolejna miejska ulica”