Informacje

Andrzej Czernecki ma szerokie poparcie u samorządowców, którzy ponownie wybrali go szefem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki

Andrzej Czernecki kolejną kadencję będzie przewodniczył Związkowi Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle. W tajnym głosowaniu jego kandydaturę poparło dwudziestu jeden burmistrzów miast i wójtów gmin wchodzących w skład tej organizacji, jeden był przeciwko. Zdecydowali oni również o podniesieniu mu comiesięcznego wynagrodzenia z uwagi na zwiększenie zakresu obowiązków wynikających z realizacji dużej ilości projektów współfinansowanych ze środków budżetowych Unii Europejskiej.

Dzisiaj odbyło się pierwsze po tegorocznych wyborach samorządowych posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle, w którym uczestniczyli burmistrzowie miast oraz wójtowie gmin wchodzących w skład tej organizacji. Z terenu powiatu jasielskiego w spotkaniu uczestniczyli: Ryszard Pabian (burmistrz miasta Jasła), Stanisław Żygłowicz (burmistrz miasta i gminy Kołaczyce), Rafał Papciak (wójt gminy Brzyska), Marcin Bolek (wójt gminy Dębowiec), Wojciech Piękoś (wójt gminy Jasło), Kazimierz Miśkowicz (wójt gminy Krempna), Grzegorz Bara (wójt gminy Nowy Żmigród), Andrzej Stachurski (wójt gminy Osiek Jasielski), Bogusław Kręcisz (wójt gminy Skołyszyn), Jan Czubik (wójt gminy Tarnowiec).

Główną tematyką obrad był wybór władz związkowych na nową kadencję. Stanowisko przewodniczącego Zarządu Związku od 2014 roku pełni Andrzej Czernecki, wieloletni burmistrz miasta Jasła, obecnie radny Rady Miejskiej z ramienia komitetu „Jaślanie”.

Nz. Andrzej Czernecki.

Jego kandydaturę do ponownego objęcia tej funkcji wysunął wójt gminy Szerzyny Grzegorz Gotfryd. Ocenił, że Andrzej Czernecki „jest osobą, która łączy, a nie dzieli, niezależnie od opcji politycznych, przekonań czy też różnic zdań. W osobie pana przewodniczącego można było zawsze dostrzegać się partnera do rozmowy i do tego, aby wypracować rozwiązania, które zadowalają nawet dwie przeciwstawne strony”.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w tym roku obchodzi dwudziestolecie swojego istnienia. Siłą naszego Związku w ciągu tych lat był fakt, że każda gmina była równa wobec drugiej. Dysponowaliśmy jednym głosem. Ale także kontynuacja i ciągłość wypełniania funkcji przewodniczącego Zarządu pozwalała zarówno na sprawne zarządzanie Związkiem, jak i skuteczne pozyskiwanie funduszy. Ostatnia kadencja, której znaczna część z nas była świadkami, gdzie wspólnie tutaj gromadziliśmy się to liczby, które mówią same za siebie. Ponad dwieście milionów złotych, które zostało zakontraktowane. Część tych środków jest jeszcze w trakcie realizacji. To wyróżnienia i budowanie marki Związku, który jest dzisiaj podmiotem i organizacją rozpoznawalną nie tylko na obszarze województwa podkarpackiego czy małopolskiego, ale również na obszarze kraju. To także skuteczność i zdolność kohabitacji z decydentami politycznymi po to, żeby można było kontraktować środki i realizować kolejne projekty. – prezentował osiągnięcia dotychczasowego przewodniczącego.

Grzegorz Gotfryd zaznaczył, że „Związek potrzebuje kontynuacji tych działań, które są skuteczne i które są dobre dla nas wszystkich”. Dodał również, że sytuacja, w której osoba nie jest aktualnie urzędującym wójtem czy burmistrzem, pozwala jej w pełni oddać się zarządzaniu jednostką i skutecznie nadzorować realizację projektów.

Andrzej Czernecki nie miał kontrkandydatów. Mógł on liczyć na prawie jednomyślne poparcie. Wskutek przeprowadzonego tajnego głosowania zaufaniem obdarzyło go dwudziestu jeden burmistrzów miast i wójtów gmin biorących udział w posiedzeniu Związku. Jeden głos był przeciwny.

Podziękował on swoim koleżankom i kolegom samorządowcom za udzielony kredyt zaufania.

Tych dwudziestu jeden wójtów i burmistrzów, którzy obdarzają osobę, która nie jest ani wójtem, ani burmistrzem takim zaufaniem to rzeczywiście jest wielkim zobowiązaniem. Tak, jak do tej pory zrobię wszystko, żeby Państwu potwierdzić, że ta dzisiejsza decyzja była trafną. Projekty, które mamy przygotowane do realizacji, to ponad 44 miliony złotych. Ale to nie są nasze wszystkie ambicje, my mierzymy znacznie wyżej. Dzięki współpracy z Państwem, do tej pory doskonałej, możemy robić rzeczy wyjątkowo duże. Jesteśmy doceniani nie tylko tutaj w regionie, ale także w Polsce. Nawet zaczynamy być docenianym Związkiem w Europie. To zasługa nas wszystkich, każdego w równym stopniu. Za to Państwu bardzo serdecznie dziękuję. – powiedział.

Na jego zastępcę powołano Marka Rączkę, wójta gminy Żyraków w powiecie dębickim, który został wybrany tym samym stosunkiem głosów, co Andrzej Czernecki.

Chciałem serdecznie podziękować za zaufanie, które Państwo wyraziliście w tym głosowaniu. Gmina Żyraków, którą reprezentuję, jest w Związku od trzech kadencji. Od początku aktywnie uczestniczyła w organizacji i funkcjonowaniu tego Związku. Myślę, że z korzyścią dla wszystkich uczestników, wszystkich gmin, które należą do naszego Związku. Zaufanie, którym Państwo mnie obdarzyliście, postaram się przekazać poprzez działania na rzecz wszystkich nas. – powiedział.

W skład Zarządu Związku weszli: Grzegorz Gotfryd (wójt gminy Szerzyny w powiecie tarnowskim), Jan Czubik (wójt gminy Tarnowiec w powiecie jasielskim) – ponownie, a od tej kadencji dołączył do nich Wojciech Staniszewski (burmistrz miasta i gminy Brzostek w powiecie dębickim).

Podczas dzisiejszego spotkania ukonstytuowało się prezydium Związku. Wojciech Piękoś (wójt gminy Jasło w powiecie jasielskim) został wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Związku (dotychczas funkcję tę pełniła burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha), a Małgorzata Małuch (wójt gminy Sękowa w powiecie gorlickim) na zastępcę Przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

Wyżej wymienione funkcje w strukturach Związku Gmin Dorzecza Wisłoki pełnione są społecznie.

Samorządowcy skupieni wokół tej organizacji wyłonili ponadto składy:

  • Komisji Rewizyjnej: Ewa Gołębiowska (burmistrz miasta i gminy Pilzno w powiecie dębickim) – przewodnicząca, Bogusław Kręcisz (wójt gminy Skołyszyn w powiecie jasielskim) i Kazimierz Miśkowicz (wójt gminy Krempna w powiecie jasielskim).
  • Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: Grzegorz Węgrzynowski (wójt gminy Chorkówka w powiecie krośnieńskim), Mirosław Wędrychowicz (burmistrz miasta i gminy Biecz w powiecie gorlickim), Marcin Bolek (wójt gminy Dębowiec w powiecie jasielskim).

Dodatkowym punktem porządku dzisiejszych obrad była uchwała w sprawie ustalenia charakteru zatrudnienia przewodniczącego Zarządu Związku oraz wysokości jego comiesięcznego wynagrodzenia. W skład pensji Andrzeja Czerneckiego wchodzą cztery składowe:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4 500 złotych,
  • dodatek funkcyjny w wysokości 2 200 złotych,
  • dodatek specjalny (30% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego) w wysokości 2 010 złotych,
  • dodatek za wieloletnią pracę (20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego) w wysokości 900 złotych.

W przyjętej jednogłośnie (17 głosów za) uchwale nie podano czy są to kwoty brutto czy netto.

Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wieloletnią pracę zostały utrzymane w takiej samej wysokości jak dotychczas natomiast dodatek specjalny wzrósł z 19 do 30 procent. Umotywowano to okresowym zwiększeniem obowiązków, w szczególności w związku z ilością projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej realizowanych przez ZGDW.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Andrzej Czernecki ma szerokie poparcie u samorządowców, którzy ponownie wybrali go szefem Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”

  1. na jasielskie warunki gość złapał Pana Boga za nogi i po co mu być burmistrzem, jeszcze jedno jak taki urzędnik zrozumie zwykłego mieszkańca który dyma za najniższą krajową, ale przecież ma dodatkowe obowiązki :-)