Informacje

W Jaśle stanął pomnik Żołnierzy Wyklętych

Zakończyły się uroczystości związane z odsłonięciem i poświęceniem pomnika upamiętniającego Żołnierzy Wyklętych i działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego ziemi jasielskiej. Monument stanął w centrum miasta na skwerze przylegającym do Zespołu Szkół nr 4, czyli popularnego „Ekonomika”. Autorem jego projektu jest wybitny rzeźbiarz imigracyjny Andrzej Pityński. List okolicznościowy do uczestników wydarzenia skierował premier Polski Mateusz Morawiecki.

Z inicjatywy Zarządu Powiatu w Jaśle w naszym mieście powstał pomnik, który upamiętnia wywodzących się z ówczesnej ziemi jasielskiej Żołnierzy Wyklętych oraz działaczy polskiego podziemia antykomunistycznego. Jest to dzieło wybitnego twórcy imigracyjnego Andrzeja Pityńskiego, laureata Orderu Orła Białego przyznanego mu w 2017 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Symbolicznego odsłonięcia obelisku równo w osiemdziesiątą rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego dokonał dzisiejszego popołudnia starosta jasielski Adam Pawluś w towarzystwie przedstawicieli rodzin Żołnierzy Wyklętych.

Powstanie w Jaśle pomnika jego autorstwa to ogromny zaszczyt dla miasta i powiatu jasielskiego. – podkreślił w swoim wystąpieniu starosta.

Koszt wykonania monumentu, który stanął na terenie przylegającym do budynku popularnego „Ekonomika”, wyniósł ponad 60 tysięcy złotych. Środki na ten cel pochodziły ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjne Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle. Znaczny udział w sfinansowaniu przedsięwzięcia miały Fundacja LOTOS oraz Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej Okręg nr 2 w Nowym Jorku.

W wygłoszonym przemówieniu starosta Adam Pawluś podziękował wszystkim osobom i podmiotom, które miały wpływ na powstanie w Jaśle pomnika Żołnierzy Wyklętych.

Odczytał również specjalny list od Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do uczestników dzisiejszego wydarzenia. Premier Mateusz Morawiecki napisał w nim:

„Naszym wspólnym obowiązkiem jest godne upamiętnienie bohaterów, którzy mieli pozostać zapomniani. Tych, których dokonania miały być wymazane z kart historii. Dziękuję władzom i społeczności Jasła za zaangażowanie w to dzieło. Wszystkich uczestników uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika Żołnierzy Wyklętych w Jaśle zapewniam o moim najwyższym szacunku. Nasi przodkowie walczyli i umierali za Ojczyznę suwerenną i sprawiedliwą, wolną od sowieckich okupantów i stanowiącą o swym losie. Ruszyli do boju w imię najwyższych wartości, za co tak wielu z nich zapłaciło najwyższą cenę. My, żyjący we współczesnej Polsce, chylimy czoła przed ich postawą i ofiarą. Wiedza o dokonaniach i walce Żołnierzy Wyklętych wciąż się pogłębia i coraz silniej zakorzenia w naszej narodowej pamięci. Cennym wkładem w ten proces są takie jak dzisiejsza inicjatywy. Wiem jak wiele wysiłków włożyliście Państwo w powstanie tego pomnika i tym bardziej się cieszę, że dzisiaj mogę pogratulować ich zwieńczeniu. Dziękuję inicjatorom jego powstania i wszystkim, którzy wspierali ten szczytny cel. Niech ten pomnik będzie świadectwem naszej wdzięczności i podziwu wobec niezłomnych bohaterów. Niech przypomina nam o ich walce i konieczności pielęgnowania wielkiego dziedzictwa, które nam pozostawili: wolnej i suwerennej Rzeczypospolitej. Cześć i chwała Bohaterom!”

Kilka słów na temat samego projektu, jak i jego symboliki przygotował również sam Andrzej Pityński. W jego imieniu list odczytał dr Witold Zych.

„Dobry pomnik to kamerton uczuć, którego się widzi i czuje. Pomnik raz widziany zapamięta się przez całe życie. Dziś mój pomnik stoi już w Jaśle i spełnia swoje zadanie. Oby przypominał Wam kim jesteście i dokąd idziecie. Czas na odkłamanie historii Polski, czas na patrzenie w przyszłość z innej perspektywy historycznej, z której możemy być dumni. My, nasze dzieci i wnuki. Niech Was Bóg błogosławi. Niech żyje Polska bez komuny i jej sługusów. Chwała Bohaterom!” – napisał Andrzej Pityński.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Alicja Zając – senator Rzeczypospolitej Polskiej, Małgorzata Woźniacka – córka Eugeniusza Niziołka, działacza organizacji Wolność i Niezawisłość, Dominik Wróbel – prezes Stowarzyszenia Oświatowo-Edukacyjnego Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, Grażyna Żabińska-Olszak – córka Stanisława Żabińskiego, jednego z Żołnierzy Wyklętych, Irena Kozimala – dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz Maria Kurowska – członek Zarządu Województwa Podkarpackiego.

Poświęcenia dokonał ks. prałat Tadeusz Paszek, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Jaśle to granitowy monument, na którym umieszczono odlany w brązie wizerunek Orła Białego z rozpostartymi skrzydłami, walczącego z trzema hydrami symbolizującymi wrogów narodu polskiego. Hydry są pokryte napisami: Armia Czerwona, NKWD, UB, PZPR, PPR, KGB, MO, ORMO. Na cokole umieszczono napis: „Bóg, Honor, Ojczyzna” oraz tablicę upamiętniającą bohaterów i fundatorów dzieła.

Żołnierzom Wyklętym przyświecała najwyższa idea, wolna od obcych wpływów, suwerenna i prawdziwie demokratyczna Polska. Walczyli oni z komunistycznym okupantem dosłownie rozumiejąc słowa „Bóg, honor, Ojczyzna”. Mam nadzieję, że ten pomnik stanie się niejako swego rodzaju testamentem przekazywanym kolejnym pokoleniom, że konieczna jest dbałość, troska i walka o wolność, suwerenność i niepodległość Polski. Chwała Bohaterom! – podkreślił starosta Adam Pawluś.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE