Informacje

Szykuje się wzrost cen za wywóz śmieci. Aż o 100 procent!

Prawdopodobnie jutro zapadnie decyzja o tym czy po nowym roku mieszkańcy Jasła zapłacą więcej za wywóz śmieci bowiem w porządku obrad sesji Rady Miejskiej umieszczono projekt uchwały zmieniającej wysokość dotychczasowych stawek ponoszonych za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta.

Propozycja przygotowana przez jasielski magistrat zakłada drastyczny wzrost cen za odbiór odpadów. Od 1 lutego 2020 roku stawka miałaby wynieść 29,17 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkałej na danej nieruchomości w przypadku gospodarowania odpadami w sposób selektywny. W przypadku osób, które nie segregują śmieci, zapłacą aż 58,34 zł. Decyzją radnych miejskich od przyszłego roku opłata może zwiększyć się prawie dwukrotnie. Do tej pory stawka ta wynosi odpowiednio: 15,50 zł oraz 31 zł. I już wtedy kiedy przyjmowano stosowną uchwałę regulującą wysokość opłat nie spotkało się to z pozytywnym odbiorem społecznym.

W opinii do prezentowanego projektu uchwały burmistrz Ryszard Pabian napisał, że: „w związku z radykalnym wzrostem kosztów odbioru odpadów komunalnych niezależnych od Miasta Jasła niezbędna jest korekta stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (…)”.

Urzędnicy podają, że za skalę podwyżek odpowiada wzrost cen następujących czynników składowych systemu, w szczególności: kosztów odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz prowadzenia edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Miasto dokładnie wyjaśnia co przyczyniło się do aż tak drastycznych podwyżek cen za śmieci:

Rzeczniczka urzędu Agata Koba informuje, że Jasło nie jest odosobnionym samorządem jeśli chodzi o wydatki ponoszone przez mieszkańców za wywóz śmieci z posesji. Jednak przeglądając uchwały chociażby z sąsiednich gmin wydaje się, że nie we wszystkich miejscach odbywa się to w równym stopniu.

Nie ma samorządu, który nie podnosi stawek. Krosno podniosło opłatę do 24 zł od jednego mieszkańca miesięcznie (będzie ona obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku), przy czym miasto nie obsługuje nieruchomości niezamieszkałych. Rada Miejska Jasła zdjęła z porządku wcześniejszej sesji uchwałę w tym zakresie. Sanok i Rzeszów nie podjęły jeszcze uchwał dotyczących podwyżki za śmieci, ale według wstępnych ustaleń opłaty te mają być na poziomie zbliżonym do Jasła, bądź nawet wyższym. Miasto Jasło nie może pozwolić sobie na opóźnianie podjęcia uchwały o podwyższeniu opłat, gdyż każdy miesiąc zwłoki powoduje jej wzrost. Gdyby uchwalono proponowane stawki, wejdą one w życie od lutego 2020 roku. Jeżeli uchwała nie zostanie podjęta na najbliższej sesji, może okazać się, że w styczniu śmieci pozostaną przy domach i blokach, bo burmistrz nie będzie mógł podpisać umowy na odbiór odpadów z powodu braku możliwości jej sfinansowania. – podała w komunikacie prasowym.

O tym czy władzom miasta uda się przeforsować nowelizację uchwały w proponowanym kształcie dowiemy się już jutro. Na pewno nie obędzie się od burzliwej dyskusji na ten temat. W przesłanym do naszej Redakcji stanowisku przewodniczący klubu radnych „Jaślanie” Krzysztof Czeluśniak napisał, że: »Radni Klubu RM Jasła „Jaślanie” informują mieszkańców, że wyrazimy swoje stanowisko na sesji rady miasta Jasła w dniu 16 grudnia 2019 roku. Uważamy ceny proponowane nieadekwatne do realiów«.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Szykuje się wzrost cen za wywóz śmieci. Aż o 100 procent!”