Informacje

Uchwała budżetowa powiatu jasielskiego na 2020 przyjęta

Radni powiatu jasielskiego przyjęli uchwałę budżetową na 2020 rok. Planowane dochody oszacowano na poziomie ponad 127 milionów złotych. O ponad pięć milionów więcej wyniosą wydatki. Wśród zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w przyszłym roku ujęto przede wszystkim projekty dotyczące poprawy jakości dróg publicznych i chodników, stanu techniczno-użytkowego obiektów oświatowych oraz rozbudowę infrastruktury służącej ochronie zdrowia.

W planie inwestycji powiatowych, które przygotowano do realizacji w przyszłym roku, ujęto m.in. rozbudowę dróg powiatowych relacji Kąty-Desznica-Świątkowa Wielka-Świątkowa Mała (900 tys. zł), Siepietnica-Święcany-Lisów (1,1 mln zł), Święcany-Szerzyny (1,1 mln zł), Czeluśnica-Tarnowiec (50 tys. zł), przez wieś Nawsie Kołaczyckie (50 tys. zł), Lipnica Górna-Skołyszyn (50 tys. zł), Niepla-Przybówka (50 tys. zł), budowę mostu na rzece Ropie w Przysiekach (100 tys. zł), budowę mostu na rzece Jasiołce w Jaśle (100 tys. zł), przebudowę ulicy Kasprowicza w Jaśle (50 tys. zł), rozbudowę skrzyżowania ulicy Floriańskiej z ulicą Sobniowską w Jaśle (27,9 tys. zł).

Wśród zadań infrastrukturalnych przewidziano również m.in. termomodernizację budynków oświatowych (250 tys. zł), modernizację pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego (800 tys. zł), podniesienie efektywności energetycznej budynku Starostwa Powiatowego (900 tys. zł), termomodernizację pawilonu nr 10 Domu Pomocy Społecznej w Foluszu (50 tys. zł), wykonanie dachu na przewiązce w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu (50 tys. zł), adaptację poddasza w Bursie Międzyszkolnej na potrzeby internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle (200 tys. zł), termomodernizację wraz z rozbudową Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle (60 tys. zł), budowę infrastruktury sportowej przy jednostkach oświatowych (938 tys. zł) czy rozbudowę infrastruktury turystycznej w Foluszu (200 tys. zł).

Uchwała budżetowa przewiduje dotację dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle na dwa duże zadania obejmujące przebudowę Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej (2,5 mln zł) oraz budowę nowego pawilonu dla Oddziału Psychiatrycznego (2,5 mln zł).

Bardzo serdecznie dziękuję za poparcie niezwykle ważnej dla mieszkańców powiatu jasielskiego inwestycji w ochronie zdrowia. Może się tak zdarzyć, że pozyskamy środki zewnętrzne na to zadanie. Na dzień dzisiejszy zakładamy, że realizujemy tą inwestycję z własnych środków. Jest to zadanie wieloletnie, podzielone na trzy lata. Zakładamy również sprzedaż działek. Tu współpracujemy z gminą Skołyszyn. Działki, które są w miejscowości Przysieki, to jest około pięciu hektarów. Jeżeli sprzedamy je, podobnie jak to się stało w Nowym Żmigrodzie, to będą dodatkowe dochody, które mogą zabezpieczyć wykonanie tej inwestycji. Myślimy też o przekwalifikowaniu działek w miejscowości Trzcinica. Tam jest jeszcze większy obszar i też mogą być z tego tytułu dodatkowe środki. Ale liczymy również na środki z rezerwy premiera lub środki, które będą specjalnie dedykowane. Jeżeli będą środki dedykowane specjalnie na tego rodzaju zadania, a ochrona zdrowia w zakresie psychiatrii jest niezwykle potrzebna i konieczna, to my będziemy do tego przygotowani. Mamy przygotowany dobry projekt i chcemy go zrealizować. – powiedział po przeprowadzonym głosowaniu starosta jasielski Adam Pawluś.

Gospodarz naszego powiatu podkreślił, że w uchwale budżetowej na 2020 rok zawarto wiele inwestycji, które już są lub będą realizowane w cyklu wieloletnim.

Jesteśmy przygotowani na wiele zadań. Chcielibyśmy zrealizować te zapóźnienia, które są na obiektach szkolnych i dalej kontynuować zadania w zakresie infrastruktury drogowej oraz chodnikowej. Mamy również przygotowane wnioski na realizację tych odcinków dróg, które zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach likwidacji skutków klęsk żywiołowych. – wyjaśnił.

Do projektu uchwały zostało zgłoszonych w sumie pięć poprawek. Przedłożyli je: Janusz Przetacznik (dwie), Krzysztof Buba (jedną) oraz po jednej wspólnej kluby „Samorząd dla mieszkańców” i „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami”. Radni PiS odrzucili je wszystkie.

Starosta tłumaczył, że nie widzi żadnego problemu, by propozycje radnych opozycyjnych można zrealizować w trakcie trwania roku budżetowego: – Tak, jak wskazuje wieloletnia praktyka, będziemy ten budżet wiele razy nowelizować, w zależności od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. – podkreślił.

Uchwała budżetowa powiatu jasielskiego na 2020 rok została przyjęta czternastoma głosami za (Robert Snoch, Irena Baciak, Anna Nigborowicz, Ryszard Papciak, Grzegorz Pers, Jan Muzyka, Stanisław Pankiewicz, Ryszard Lisowski, Jan Czajka, Stanisław Święch, Sławomir Madejczyk, Magdalena Stasiowska, Józef Rosół, Adam Pawluś), przy sześciu przeciw (Dorota Woźniak, Jan Urban, Krzysztof Buba, Antoni Zwierzyński, Janusz Przetacznik, Ewa Wawro) i dwóch wstrzymujących się (Franciszek Miśkowicz, Bożena Macek-Lubaś).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE