budżet

 • Gmina Jasło z przyjętym budżetem. „Jest skrojony na rok 2024 dobrze i na miarę”

  Budżet gminy Jasło na rok 2024 ma charakter prorozwojowy – ocenia wójt Wojciech Piękoś. Jego zdaniem to nie jest tylko i wyłącznie pusty slogan. Przemawiają za tym dane liczbowe. Przeszło jedna piąta zaplanowanych wydatków zostanie przeznaczone na inwestycje, które będą służyć mieszkańcom wszystkich miejscowości. To piąty, a zarazem ostatni najważniejszy dokument finansowy przyjęty w tej kadencji samorządu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet miasta Jasła uchwalony. Rzadko się zdarza, że bez głosów sprzeciwu

  Po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej miasta Jasła na 2024 rok oraz przeprowadzonej wielogodzinnej dyskusji radni miejscy niemal jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem najważniejszego dokumentu finansowego naszego miasta. To rzadka sytuacja w historii lokalnego samorządu. - Dziękuję wszystkim pracownikom, którzy dokładali wszelkich starań, aby ująć te zadania, które są konieczne dla naszego miasta, a jednocześnie szukać dochodów, aby pokryć te planowane wydatki. - komentował podczas dzisiejszych obrad burmistrz Ryszard Pabian.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Rekordowe 225 mln złotych na wydatki powiatu jasielskiego w 2024 roku

  Budżet powiatu jasielskiego na 2024 rok został przyjęty. O kształcie przyszłorocznych dochodów i wydatków samorządu zadecydowano podczas piątkowej sesji. Za przyjęciem dokumentu opowiedziało się szesnastu radnych, sześcioro było przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ponad 50 mln złotych zostanie przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na budowę nowych dróg, chodników i mostów, termomodernizację obiektów oświatowych czy dalszą rozbudowę infrastruktury miejscowego szpitala.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Nowy rok, nowy budżet, nowe zadania

  Budżet Miasta Jasła na 2023 rok został przyjęty przez Radę Miejską Jasła. Na zadania inwestycje w obecnym roku zabezpieczono ponad 33,5 mln zł, natomiast ogółem dochody budżetu wynoszą 195,1 mln zł, a wydatki 209 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle za 2021 rok

  Zarząd Powiatu w Jaśle uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2021 rok. - To jest wielkie zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy, do jeszcze większego zaangażowania. - powiedział starosta Adam Pawluś, dziękując po raz kolejny radnym za zaufanie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

  Burmistrz Jasła Ryszard Pabian otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta. 20 czerwca w sali obrad Rady Miejskiej Jasła odbyła się sesja absolutoryjna.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwalono budżet gminy Jasło na 2022 rok

  Za przyjęciem uchwały budżetowej gminy Jasło na 2022 rok głosowało trzynastu radnych. W ocenie wójta Wojciecha Piękosia najważniejszy dokument finansowy samorządu na najbliższe dwanaście miesięcy ma charakter prorozwojowy. Tylko wydatki na szeroko rozumiane inwestycje lokalne opiewają na kwotę ponad 23 milionów złotych. To wzrost aż o trzynaście procent w stosunku do ubiegłorocznego planu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet Miasta Jasła na 2022 rok przyjęty

  Niemal 30 mln zł (29,8 zł) przeznaczonych zostanie na rozwój i inwestycje w tegorocznym budżecie Miasta Jasła. Największe wydatki, blisko 55 proc. całego budżetu miejskiego, pochłaniają oświata i pomoc społeczna (107,6 mln zł). Ogółem dochody przyszłorocznego budżetu wynoszą 181,9 mln zł, a wydatki 195,8 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwalono budżet powiatu jasielskiego na 2022 rok

  Rada Powiatu w Jaśle przyjęła w piątek uchwałę budżetową na 2022 rok. Dochody samorządu powiatowego zostały ustalone na poziomie 151,8 mln złotych. Zaś zaplanowane wydatki opiewają na kwotę 176,2 mln złotych. - Jest budżetem bardzo ambitnym, rozwojowym i wymagającym ciężkiej pracy. - ocenił starosta Adam Pawluś.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zmiany w budżecie Jasła na 2021 rok: kolejne miejskie ulice do przebudowy

  Wydatki inwestycyjne na drogach publicznych, w gospodarce mieszkaniowej, oświacie i wychowaniu, gospodarce komunalnej i ochrony środowiska, gospodarce odpadami komunalnymi, działalności usługowej oraz kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego przewidują zmiany, które - za aprobatą radnych - przyjęto w uchwale budżetowej miasta Jasła na 2021 rok.

  CZYTAJ WIĘCEJ »