budżet

 • Nowy rok, nowy budżet, nowe zadania

  Budżet Miasta Jasła na 2023 rok został przyjęty przez Radę Miejską Jasła. Na zadania inwestycje w obecnym roku zabezpieczono ponad 33,5 mln zł, natomiast ogółem dochody budżetu wynoszą 195,1 mln zł, a wydatki 209 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu w Jaśle za 2021 rok

  Zarząd Powiatu w Jaśle uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu jasielskiego za 2021 rok. - To jest wielkie zobowiązanie do jeszcze lepszej pracy, do jeszcze większego zaangażowania. - powiedział starosta Adam Pawluś, dziękując po raz kolejny radnym za zaufanie.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza

  Burmistrz Jasła Ryszard Pabian otrzymał absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu oraz wotum zaufania po debacie nad raportem o stanie miasta. 20 czerwca w sali obrad Rady Miejskiej Jasła odbyła się sesja absolutoryjna.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwalono budżet gminy Jasło na 2022 rok

  Za przyjęciem uchwały budżetowej gminy Jasło na 2022 rok głosowało trzynastu radnych. W ocenie wójta Wojciecha Piękosia najważniejszy dokument finansowy samorządu na najbliższe dwanaście miesięcy ma charakter prorozwojowy. Tylko wydatki na szeroko rozumiane inwestycje lokalne opiewają na kwotę ponad 23 milionów złotych. To wzrost aż o trzynaście procent w stosunku do ubiegłorocznego planu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Budżet Miasta Jasła na 2022 rok przyjęty

  Niemal 30 mln zł (29,8 zł) przeznaczonych zostanie na rozwój i inwestycje w tegorocznym budżecie Miasta Jasła. Największe wydatki, blisko 55 proc. całego budżetu miejskiego, pochłaniają oświata i pomoc społeczna (107,6 mln zł). Ogółem dochody przyszłorocznego budżetu wynoszą 181,9 mln zł, a wydatki 195,8 mln zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Uchwalono budżet powiatu jasielskiego na 2022 rok

  Rada Powiatu w Jaśle przyjęła w piątek uchwałę budżetową na 2022 rok. Dochody samorządu powiatowego zostały ustalone na poziomie 151,8 mln złotych. Zaś zaplanowane wydatki opiewają na kwotę 176,2 mln złotych. - Jest budżetem bardzo ambitnym, rozwojowym i wymagającym ciężkiej pracy. - ocenił starosta Adam Pawluś.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Zmiany w budżecie Jasła na 2021 rok: kolejne miejskie ulice do przebudowy

  Wydatki inwestycyjne na drogach publicznych, w gospodarce mieszkaniowej, oświacie i wychowaniu, gospodarce komunalnej i ochrony środowiska, gospodarce odpadami komunalnymi, działalności usługowej oraz kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego przewidują zmiany, które - za aprobatą radnych - przyjęto w uchwale budżetowej miasta Jasła na 2021 rok.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • To był trudny budżet. Mimo to udało się go zrealizować – burmistrz Jasła z absolutorium za 2020 rok

  Podczas dzisiejszego posiedzenia radni miejscy udzielili burmistrzowi Jasła wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Dziękując za udzielone poparcie Ryszard Pabian podkreślił, że „nie był to łatwy rok, ale ten budżet został zrealizowany na tyle, na ile to było możliwe, a może nawet i lepiej”.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło ma budżet na 2021 rok

  Pomimo zawirowań ekonomicznych spowodowanych pandemią koronawirusa miasto Jasło nie zamierza spocząć na laurach. Samorząd planuje w tym roku wydać blisko 34 miliony złotych na inwestycje prorozwojowe. Najważniejszy dokument finansowy roku 2021 został przyjęty trzynastoma głosami, siedmiu radnych wstrzymało się od głosu, natomiast jedna nie wzięła udziału w głosowaniu.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Jasło ma budżet na 2020 rok

  Budowa mostu przez rzekę Wisłokę na osiedlu Gądki, przebudowa ulic 3-go Maja i Kołłątaja, kontynuacja prac przy rewitalizacji centrum Jasła czy modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to wiodące zadania inwestycyjne jakie zaplanowano w budżecie miasta na 2020 rok. Dokument przyjęto dzisiaj głosami radnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »