Informacje

Uchwalono budżet powiatu jasielskiego na 2022 rok

Starostwo Powiatowe w Jaśle | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Rada Powiatu w Jaśle przyjęła w piątek uchwałę budżetową na 2022 rok. Dochody samorządu powiatowego zostały ustalone na poziomie 151,8 mln złotych. Zaś zaplanowane wydatki opiewają na kwotę 176,2 mln złotych. – Jest budżetem bardzo ambitnym, rozwojowym i wymagającym ciężkiej pracy. – ocenił starosta Adam Pawluś.

Na popołudniowym posiedzeniu została przyjęta uchwała budżetowa powiatu jasielskiego na 2022 rok. Najważniejszy dokument finansowy określający plan dochodów i wydatków samorządu został zaakceptowany głosami klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości, przeciwko opowiedzieli się Janusz Przetacznik, Ewa Wawro i Jan Urban, zaś od głosu wstrzymali się Bożena Macek – Lubaś, Franciszek Miśkowicz i Antoni Zwierzyński.

Dochody budżetu naszego powiatu w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie
151 858 891 zł, w tym dochody bieżące 132 921 332 zł, a dochody majątkowe 18 937 559 zł.

Samorząd zamierza w przyszłym roku wydać kwotę 176 268 705,80 zł. Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na oświatę i edukację opiekuńczo-wychowawczą (ponad 57,3 mln zł). Na kolejnych pozycjach znajdują się: pomoc społeczna (ponad 14 mln zł), transport i łączność (ponad 23 mln zł), n administracja publiczna (prawie 19 mln zł), bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (prawie 7,5 mln zł) oraz ochrona zdrowia (ponad 15 mln zł). W budżecie określono również poziom wydatków na rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, turystykę, rodzinę, gospodarkę mieszkaniową, działalność usługową, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną.

Na zadania inwestycyjne zarezerwowano ponad 44 mln złotych. Są wśród nich m.in. projekty z zakresu poprawy infrastruktury drogowo – mostowej. Najistotniejsze to: rozbudowa ciągu dróg powiatowych Nr 1828R Siepietnica – Święcany – Lisów i Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny za kwotę 9 400 000 zł (przy dofinansowaniu z Polskiego Ładu w wysokości 8 930 000 zł) oraz kontynuacja rozbudowy drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki na kwotę 3 610 792 zł.

Dzięki polskiemu rządowi Zjednoczonej Prawicy – Prawa i Sprawiedliwości możemy pozyskiwać środki m.in. z Polskiego Ładu. Już przystąpiliśmy do procedury przetargowej realizacji niezwykle potrzebnej w naszym powiecie drogi, czyli drogi Siepietnica – Święcany na długości 3,5 kilometra. Mamy zabezpieczyć ze środków budżetowych, czyli udział własny, w wysokości 5% wartości tego zadania. Więc to są naprawdę duże dochody. – mówił starosta. 

W przyszłym roku przewiduje się realizację zadań mających na celu poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i jednostek oświatowych powiatu czy rozbudowę infrastruktury Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.

Czeka nas również poprawa infrastruktury sportowej przy naszych szkołach. Kończymy boisko przy Zespole Szkół Technicznych. Poprawiliśmy tam również infrastrukturę parkingową czy dojazdową. Wygląda to już zupełnie lepiej. Wcześniej, na wiosnę, zakończyliśmy boisko przy Zespole Szkół Budowlanych. Już rozpoczęliśmy prace rozbiórkowe przy I Liceum Ogólnokształcącym. Będziemy uruchamiać procedurę przetargową na realizację pozostałych zadań, czyli boisko wielofunkcyjne przy I Liceum Ogólnokształcącym, boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół nr 3, kort tenisowy przy Zespole Szkół Budowlanych i remont sali gimnastycznej w Trzcinicy. Co prawda, szkoła jest prowadzona przez stowarzyszenie, ale majątek jest powiatu. Uważam, że należy ten majątek utrzymać w jak najlepszej strukturze. – opisuje Adam Pawluś.

Odrzucono poprawki do projektu uchwały budżetowej zgłoszone przez radnych Janusza Przetacznika i Jana Urbana.

Na tym samym posiedzeniu przyjęta została również wieloletnia prognoza finansowa powiatu jasielskiego na lata 2022-2027.

Obydwa dokumenty zostały pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE