Informacje

Pół miliona złotych czeka na Twój pomysł

Złóż wniosek w ramach budżetu obywatelskiego na 2021 rok

Od 17 sierpnia do 11 września br. jaślanie mogą składać swoje propozycje projektów do Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 (JBO). Na ten cel zarezerwowano 500 tys. zł. Zwycięskie projekty będą realizowane w 2021 roku.

W pierwszej edycji Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego wygrały dwa projekty: Drenaż boiska sportowego przy ul. Śniadeckich i Organizacja festiwalu „Rock in Jasło”, w drugiej – budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle. – To mieszkańcy zdecydowali, które projekty powinny być zrealizowane w naszym mieście. Teraz czekamy na kolejne Państwa propozycje – mówi Ryszard Pabian, burmistrz Jasła, który zachęca do udziału w tym procesie partycypacyjnym.

Propozycje projektu do budżetu obywatelskiego, na kwotę nieprzekraczającą 500 tys. zł, może złożyć każdy mieszkaniec Jasła, który ukończył 13 lat, a listę poparcia jego projektu podpisało co najmniej 25 mieszkańców. Formularze z propozycjami projektów zostaną poddane weryfikacji przez zespół (4 pracowników urzędu oraz 6 radnych), który będzie oceniał zgodność złożonych projektów z przepisami prawa, możliwość wykonania technicznego oraz kosztorys.

Niezbędne dokumenty

Formularze propozycji projektów oraz listy poparcia są dostępne w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (parter, pokój nr 19), można je również pobrać ze strony internetowej Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych pod adresem:

  • formularz: https://konsultacje.um.jaslo.pl/attch/budget/budget-3-160-1597228431.pdf
  • lista poparcia: https://konsultacje.um.jaslo.pl/attch/budget/budget-3-161-1597228431.pdf

W związku z zagrożeniem jakie niesie ze sobą rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS CoV-2 podczas czynności zbierania podpisów zalecamy daleko idącą ostrożność i zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Harmonogram:

  • składanie propozycji projektów – od 17 sierpnia do 11 września
  • weryfikacja projektów – do 8 października
  • głosowanie – do 7 grudnia
  • publikacja listy projektów wybranych do realizacji – do 14 grudnia

Dodatkowe informacje i pytania

Szczegółowe informacje dotyczące zadań, które mogą być realizowane w ramach budżetu obywatelskiego oraz regulamin JBO znajdują się na stronie: https://konsultacje.um.jaslo.pl – zakładka budżet obywatelski. Pytania dotyczące budżetu obywatelskiego, zarówno merytoryczne jak i czysto techniczne, można kierować do Urzędu Miasta w Jaśle tel.13 44 86 319, email: jbo@um.jaslo.pl

Budżet obywatelski (nazywany również partycypacyjnym) to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta i dzięki temu mogą realizować swoje lokalne potrzeby. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców, bądź za pośrednictwem organizacji społecznych.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE