Informacje

Chcą odnowić park podworski w Skołyszynie [WIZUALIZACJE]

| Wizualizacja © PM Projekt, Urząd Gminy Skołyszyn

Władze gminy Skołyszyn zdecydowały się na rewitalizację dawnego parku podworskiego w tej miejscowości. Zgodnie z opracowanym programem funkcjonalno – użytkowym temu terenowi zostaną nadane nowe funkcje, które po zakończeniu koniecznych prac budowlanych i udostępnieniu go mieszkańcom do użytkowania mają w przyszłości przyczynić się do podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu. Samorząd ma zapewnione finansowanie tej inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

Jak tłumaczą miejscowe władze, budowa parku turystyki i rekreacji poprzez zagospodarowanie terenu dawnego parku podworskiego w Skołyszynie ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, jak również zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy. Cele te zostaną osiągnięte poprzez nadanie temu obszarowi nowych funkcji społecznych, przede wszystkim: edukacyjnych, rozrywkowych, wypoczynkowych, rekreacyjnych, kulturalnych oraz sportowych.

Według planu, zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni prawie siedmiu hektarów, na którym zostały zaprojektowane: strefa sportowa, strefa zabaw dla dzieci, łąka kwietna, strefa kulturowo – rozrywkowa, strefa edukacyjno – przyrodnicza, strefa wodna oraz strefa ciszy parkowo-leśna.

Miejsce to zostanie wyposażone w szereg atrakcji, adresowanych do wszystkich grup wiekowych, m.in. w: utwardzone ścieżki spacerowe, integracyjny plac zabaw dla dzieci, pumptrack z torami do jazdy na rowerach górskich po specjalnie wyprofilowanym terenie, zadaszenie części placu w formie pergoli służące spotkaniom towarzyskim czy organizacji imprez plenerowych, strefę sensoryczną, jak też pomosty nad akwenami wodnymi. Dopełnieniem całości będą elementy małej architektury (ławki, stoły, kosze, tablice informacyjne), sanitariaty, oświetlenie oraz monitoring wizyjny. Przewiduje się również uzupełnienie zieleni parkowej.

Bogusław Kręcisz, wójt gminy Skołyszyn | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Wójt gminy Skołyszyn jest przekonany, że w rzeczywistości będzie to wyglądało jeszcze lepiej niż w opracowanym programie funkcjonalno – użytkowym, którego integralną częścią są wizualizacje graficzne proponowanych rozwiązań architektonicznych.

Niejednokrotnie myślimy sobie, że pewnie będzie tam jakaś alejka, coś tam przegrupują, trochę powycinają i to będzie cały efekt za 8 milionów. Nie. Tam będzie przeprowadzonych naprawdę dużo prac. – mówi Bogusław Kręcisz.

Jak dodaje po to, aby każdy mógł tutaj znaleźć miejsce dla siebie.

Myślę, że efekt końcowy będzie naprawdę miłym zaskoczeniem dla wszystkich. Tak nad tym pracowaliśmy. Chciałbym tutaj podziękować pani sekretarz i panu zastępcy, którzy wspólnie z firmą PM-Projekt pilotowali te wszystkie prace projektowe. W ramach tych działań organizowaliśmy też wspólne narady. Chciałbym podziękować również kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy. Myślę, że efekt będzie finalnie bardzo dobry. – zaznaczył wójt.

| Wizualizacja © PM Projekt, Urząd Gminy Skołyszyn
| Wizualizacja © PM Projekt, Urząd Gminy Skołyszyn
| Wizualizacja © PM Projekt, Urząd Gminy Skołyszyn
| Wizualizacja © PM Projekt, Urząd Gminy Skołyszyn
| Wizualizacja © PM Projekt, Urząd Gminy Skołyszyn

W koncepcji uwzględniono również jeszcze jedną dodatkową atrakcję – tężnię solankową. Jednak ten element nie będzie przedmiotem procesu inwestycyjnego na obecnym etapie.

Na etapie postępowania przetargowego ją wyłączymy. Dlatego, że koszty ogólne już przekraczają nam budżet. – wyjaśnia Bogusław Kręcisz. – Ale to nie powoduje tego, żebyśmy tam kiedyś nie dobudowali tej tężni z innych środków. Jest możliwość budowania takich obiektów na przykład ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. My tutaj nie zamykamy tematu. Natomiast koszt budowy samej tężni nie jest mały, bo finalnie byłby to koszt około 600-800 tys. złotych. Byliśmy też oglądać tego typu obiekty – nie powiem gdzie – ale trzeba sobie też powiedzieć, że te tężnie nie do końca działają. Może to jest też trochę na wyrost przedstawiane jeśli chodzi później o korzystanie z tego typu obiektów. Po prostu, nie do końca się sprawdzają. Paprochy lecą do tej wody, która gdzieś tam pod tą tężnią się znajduje, zatykają się dysze i jest problem z działaniem tężni. Na pewno zarządcy eliminują na bieżąco tego typu nieprawidłowości. Natomiast trzeba też powiedzieć, że nie każdy może z tej tężni korzystać, bo są pewne choroby, które wręcz eliminują osoby z korzystania z tężni solankowej. Myśmy – tak, jak powiedziałem – wpisali to w program funkcjonalno – użytkowy. My sobie tak doprowadzimy tam pewne rzeczy, żeby docelowo – jeżeli będą takie środki finansowe – mogli tą tężnię wybudować. Natomiast na ten moment ten element zagospodarowania parku wyłączymy z postępowania przetargowego z uwagi na koszty.

Włodarze gminy zamierzają wkrótce przystąpić do ogłoszenia postępowania przetargowego.

W najbliższym czasie będziemy ogłaszać przetarg w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Dajemy sobie czas do 2024 roku. Ten obecny rok będzie rokiem prac stricte dokumentacji projektowej. – wyjaśnia Bogusław Kręcisz. – Po wyłonieniu wykonawcy w przetargu rozpoczną się prace projektowe. Wiadomo, że oferta firmy będzie już uwzględniać koszty. Później, po wykonaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę, będą mogły się rozpocząć prace budowlane. Dodam też, że gro prac będzie związanych z regulacją cieku wodnego, który tam jest obecnie. Tak, aby finalnie nie zalewał tego terenu. Ten potok będzie odpowiednio umocniony i uregulowany, łącznie z mostkami i przepustami. – dodaje.

W ramach prac przygotowawczych, na początku października ubiegłego roku saperzy z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa oczyścili park ze starych materiałów wybuchowych. W przeciągu kilku dni wydobyli oni spod warstwy ziemi ponad 5 tysięcy pocisków artyleryjskich (75 mm), 5 granatów moździerzowych (81 mm), kilkaset kilogramów materiału wybuchowego, 42 granaty przeciwpiechotne, 15 zapalników oraz 20 sztuk amunicji strzeleckiej. Zostały one wywiezione na teren poligonu wojskowego w Nowej Dębie i następnie zneutralizowane. To pozwoli przystąpić do robót budowlanych w bezpieczny sposób.

Zaistniała też potrzeba likwidacji starej studni, która znajduje się na terenie parku wobec czego przeznaczono na ten cel dodatkowe środki w budżetu gminy. – Chodzi tutaj o wykonanie robót geologicznych, dokumentacji geologicznej powykonawczej, demontaż obudowy powierzchni studni, generalnie likwidację tego otworu. Te działania są niezbędne w związku z rozpoczynającą się procedurą związaną z uruchomieniem przetargu na budowę parku turystyki w Skołyszynie. – ilustruje Kręcisz.

Rewitalizację dawnego terenu podworskiego w Skołyszynie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2024. Jego szacunkowa wartość wynosi 8,5 mln złotych. Samorząd gminny otrzymał zapewnienie finansowania projektu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE