Informacje

Przy jasielskich szkołach ponadpodstawowych powstaną boisko wielofunkcyjne i kort tenisowy

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Przy szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Jasła powstają nowe obiekty sportowe. Nie tak dawno przekazano do użytkowania boisko obok Zespołu Szkół Technicznych, a w ciągu najbliższych pięciu miesięcy wybudowane zostanie kolejne – tym razem przy I Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto zaplanowano wykonanie kortu tenisowego przy Zespole Szkół Budowlanych. Być może w przyszłości ujawnią się tam talenty na miarę naszej aktualnej światowej mistrzyni Igi Świątek.

Dzisiaj w Jaśle zostały parafowane dwie umowy na wykonanie robót w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych powiatu jasielskiego”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego oraz kortu tenisowego przy Zespole Szkół Budowlanych im. króla Kazimierza Wielkiego.

Realizację kontraktu powierzono konsorcjum firm – Bud-Mat Lucyna Matyja z siedzibą w Krynicy Zdroju oraz Bud-Mat Mateusz Matyja z siedzibą w Powroźniku koło Muszyny. Całkowity koszt projektu wynosi 1 080 658 złotych, z czego za boisko wielofunkcyjne przy I LO – 783 840 złotych i kort tenisowy przy ZSB – 296 818 złotych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Jak podkreślił starosta jasielski Adam Pawluś: – Budowa obiektów sportowych przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć sportowych w szkołach oraz do zwiększenia aktywności fizycznej, zręczności i wytrwałości uczniów. Da również więcej możliwości do spędzenia aktywnie czasu wolnego. Sport jest bowiem bardzo ważną częścią uczniowskiego życia – uczy współpracy i kompensuje ujemne skutki obciążenia pracą umysłową.

 POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI: 

 

Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 50% w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej edycja 2021”. Pozostała część wydatków zostanie pokryta ze środków własnych powiatu jasielskiego.

Władze samorządowe nie ukrywają, że bez zewnętrznego wsparcia realizacja tego zadania na tak szeroką skalę nie byłaby możliwa.

Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że polski rząd przeznaczył środki właśnie na ten program. Dzięki tym środkom możemy realizować te inwestycje. Czekaliśmy na to długo, ale wreszcie finalizujemy realizację boisk sportowych przy jasielskich szkołach ponadpodstawowych. Pozostaje nam jeszcze jedna inwestycja, która jest w trakcie przetargu, a mianowicie boisko przy Zespole Szkół nr 3. – mówi starosta.

Przy I Liceum Ogólnokształcącym zaprojektowano boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową. Obiekt zastąpi dawne asfaltowe boiska do piłki nożnej i koszykówki. Dzięki wysiłkowi pracowników Powiatowego Zarządu Dróg udało się wcześniej zebrać zdegenerowaną nawierzchnię. Destrukt zostanie wykorzystany do poprawy bezpieczeństwa na drogach czy do utwardzenia poboczy przy drogach powiatowych.

Zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, miejsce ćwiczeń na świeżym powietrzu zostanie ogrodzone i wyposażone w oświetlenie umożliwiające prowadzenie zajęć z wychowania fizycznego nawet do późnych godzin wieczornych. Ponadto do kompleksu zostaną doprowadzone schody terenowe wyposażone w balustradę ze stali nierdzewnej.

Wizualizacja boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle | © materiały przetargowe Starostwa Powiatowego, Jakub Czernecki Architektura Jasło
Wizualizacja boiska wielofunkcyjnego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle | © materiały przetargowe Starostwa Powiatowego, Jakub Czernecki Architektura Jasło

To niezwykle istotne przedsięwzięcie bowiem stan infrastruktury sportowej przy szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Jasła od wielu lat pozostawiał wiele do życzenia.

Problem z boiskiem przy I Liceum Ogólnokształcącym był od kilku, jak nie od kilkudziesięciu lat. Do tej pory funkcjonowało boisko asfaltowe. My, trzy lata temu, poprawiliśmy tą nawierzchnię asfaltową, ale to była taka doraźna działalność. Nie zapewniało to całkowicie bezpiecznego uprawiania sportu. Będziemy mieli nowe boisko, ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową, gdzie będzie można bezpiecznie uprawiać różne dyscypliny sportowe. – powiedział Adam Pawluś.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Dyrektor placówki Jacek Nawrocki zaznacza, że dzięki przygotowanej przez powiat jasielski inwestycji znacząco polepszą się warunki do uprawiania sportu, a w szczególności dyscyplin drużynowych. Dla całego grona pedagogicznego I Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle niezwykle ważnym jest to, aby jak najlepiej uczyć młodzież, ale wychowanie fizyczne też jest istotnym elementem, co zresztą widać po zainteresowaniu uczniów korzystaniem z różnych form aktywności. Jest on również przekonany co do tego, że nowe boisko będzie sprzyjało polepszaniu tężyzny fizycznej kolejnych pokoleń jaślan.

Uczniowie od wielu lat korzystali z boisk asfaltowych. Oczywiście one nie spełniały już współczesnych warunków do uprawiania sportu. Jest to dla nas inwestycja bardzo istotna i ważna, bo zwracamy uwagę na to, żeby przygotować młodzież do matury i do życia, ale również sport jest ważnym elementem. Uczniowie mogą się rozwijać poprzez sport. Tutaj warunki, jakie będą mieli, będą temu sprzyjać. Będzie to boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. – powiedział Jacek Nawrocki.

Miejsce lokalizacji boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki, mini siatkówki i koszykówki przy I LO | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Miejsce lokalizacji boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki, mini siatkówki i koszykówki przy I LO | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Miejsce lokalizacji boiska wielofunkcyjnego do piłki ręcznej, siatkówki, mini siatkówki i koszykówki przy I LO | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Czy w Jaśle narodzą się talenty na miarę Igi Świątek?

Drugim z planowanych przyszkolnych obiektów sportowych jest kort tenisowy o nawierzchni syntetycznej akrylowej (tzw. „hard-court”). Zostanie on ulokowany w miejscu dawnego boiska betonowego do koszykówki, pomiędzy budynkami Zespołu Szkół Budowlanych, a Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zakres zadania obejmuje również: wykonanie utwardzonego dojścia z kostki brukowej, wyposażenie w niezbędne elementy (siatki, słupki, stanowiska sędziowskie) oraz instalację ławek, koszy na śmieci, itp.

Starosta podkreśla, że w ostatnim czasie mamy wielkie sukcesy na polu tenisa ziemnego. W ostatnim czasie Iga Świątek rozsławia Polskę i polski sport. Adam Pawluś wyraża nadzieję, że może na nowo powstałym korcie w Jaśle również wykształcą się takie talenty, które będą zdobywać sukcesy nie tylko w mieście, ale i Paryżu czy Nowym Jorku.

Miejsce lokalizacji kortu tenisowego przy „Budowlance” | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
Miejsce lokalizacji kortu tenisowego przy „Budowlance” | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar
| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Anna Dyrek, dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych przekazała, że społeczność szkolną bardzo ucieszyła wiadomość o nowej inwestycji. Wyraża nadzieję, że obiekt będzie służył nie tylko uczniom szkoły, ale również całej społeczności jasielskiej.

Nasza szkoła ma ogromne szczęście. Zaczęło się ono już wcześniej, bo w ubiegłym roku otrzymaliśmy boisko do piłki nożnej, które jest intensywnie wykorzystywane nie tylko przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle i sąsiedniej szkoły, czyli „Chemika”, ale także przez młodzież z Jasła i powiatu jasielskiego. W zasadzie codziennie młodzi ludzie ze szkółek piłkarskich trenują na tym boisku. Kort tenisowy to z kolei obiekt potrzebny nie tylko szkole, ale i miastu. Jak wiemy, tenis ziemny jest sportem bardzo drogim i nie każdego na to stać. Dzięki temu, że będzie on dostępny dla młodzieży szkolnej, ale i tak jak mówię inni też skorzystają z niego, będzie możliwość wyłowienia takich perełek, które być może nigdy nie miałyby możliwości wypróbowania takiego sportu. Nasi nauczyciele podjęli już starania, żeby znaleźć jakieś kursy, które umożliwią im zdobycie uprawnień trenerskich. Mam nadzieję, że dzięki temu nasza młodzież będzie mogła szkolić się pod okiem prawdziwych fachowców. – informuje Anna Dyrek.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

O potrzebach inwestycyjnych w dziedzinie sportu mówiła senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając. Zauważa, że sport jest bardzo potrzebny dla naszej młodzieży, dzieci, ale i też dla dorosłych, bo dzisiaj już nie ma granicy wieku.

Gratulowała również władzom powiatu, którym udało się zdobyć dofinansowanie na ten cel ze środków centralnych.

Programy centralne są, ale wiele samorządów się nie stara o środki, nie składa projektów i nie ma tych działań. U nas w powiecie od kilku lat te działania są bardzo intensywne. To nie tylko infrastruktura drogowa, mosty, ale również właśnie troska o szkoły ponadpodstawowe. Ja byłam radną Rady Powiatu w latach 2006-2010. To się wtedy zaczęło dzięki zaangażowaniu radnych, dzięki Zarządowi. Dzisiaj ten Zarząd, któremu przewodzi ze swoją energią starosta Pawluś, robi wiele rzeczy. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję również za współpracę, bo gdyby nie było współpracy parlamentu z rządem i samorządami na terenie naszego powiatu czy też województwa to nie byłoby wielu, wielu inicjatyw i nowych obiektów. Do końca kadencji pozostało jeszcze półtora roku więc – jak już zapowiedział starosta – będzie kolejna inwestycja sportowa. Życzę uczniom, abyście korzystali z tego miejsca, abyście w tych murach zdobywali wiedzę natomiast sprawność fizyczną, która dzisiaj jest nam bardzo potrzebna, właśnie na tych nowych obiektach. Serdecznie życzę Państwu nauczycielom wychowania fizycznego, żeby się Wam dobrze pracowało. Nasz starosta Adam Pawluś jest taką osobą, która żadnej inwestycji nie zostawia w momencie kiedy podpisze dokumenty tylko jest rano i wieczorem. My żyjemy naszym powiatem dlatego ta nasza działalność sprawia nam przyjemność. To jest ciężka praca, ale kiedy ona ma takie efekty jakie obserwujemy w powiecie jasielskim to można to naprawdę robić, nie czując nawet specjalnego wysiłku. – powiedziała Alicja Zając.

Czas realizacji inwestycji określono na pięć miesięcy od momentu podpisania umowy. Obecna dzisiaj w Jaśle Lucyna Matyja – właściciela firmy, z którą zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego dla przedmiotowego zadania, zagwarantowała terminowe wykonanie prac. Wyraziła nadzieję, że warunki pogodowe będą sprzyjały postępowi robót, a te z kolei w żaden sposób nie będą kolidowały z bieżącą działalnością obydwu szkół, nie będą też negatywnie wpływały na najbliższe otoczenie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE