Informacje

Pracownicy „Jasiela” odebrali kluczyki do nowych autobusów. Pojazdy mogą już ruszać w trasę 📸

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Połączenia komunikacyjne w powiecie jasielskim będą obsługiwane przez nowoczesne, komfortowe w podróżowaniu, a przede wszystkim spełniające współczesne normy emisji spalin do atmosfery, autobusy. Kluczyki do nowo zakupionych pojazdów przekazał dzisiaj jego docelowemu użytkownikowi – spółce PGZK „Jasiel” Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. Przedstawiciel polskiego rządu gratulował miejscowym władzom wzorowej organizacji transportu zbiorowego na swoim terenie oraz skuteczności w sięganiu po środki publiczne na ten cel. | FOTOGALERIA

Wymiana taboru niezbędnego do właściwej organizacji transportu publicznego w powiecie jasielskim była możliwa dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanie pozwoliło na zakup dziewięciu fabrycznie nowych autobusów niskoemisyjnych. Ich docelowym użytkownikiem będzie spółka PGZK Jasiel, w której stuprocentowe udziały posiada Powiatowo – Gminny Związek Komunikacyjny. Tworzą go wspólnie powiat jasielski, miasto Jasło oraz gminy Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec.

Starosta jasielski Adam Pawluś informuje, że Związek realizuje zadania własne powiatu i gmin w zakresie organizowania, planowania, koordynowania komunikacji publicznej w powiecie jasielskim, ale nie tylko, ponieważ wykonywane są również wyjazdy do miejscowości w powiatach ościennych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W 2017 roku mieliśmy poważny dylemat czy przejąć firmę PKS, która posiadała zdezelowane autobusy i prawie że w wieku emerytalnym kierowców. To było duże ryzyko, a jednocześnie duże wyzwanie. Jednak udało nam się wspólnie z gminami powiatu jasielskiego zorganizować Związek. Udało nam się również zorganizować tą firmę od podstaw i ona funkcjonuje znakomicie. Funkcjonuje znakomicie również dlatego, że korzystamy ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. W 2019 roku Związek pozyskał dofinansowanie w kwocie 478 331 złotych. W 2020 roku dofinansowanie wyniosło 3 910563 złotych, a w 2021 roku 7 476.884 złotych. W roku bieżącym wystąpiliśmy o dofinansowanie w kwocie 12 976 599 złotych. Więc to są bardzo duże środki, które służą nam do zapewnienia komunikacji w powiecie jasielskim. Za te środki bardzo serdecznie dziękujemy. – powiedział.

„Jasiel” dysponuje obecnie 48 autobusami. Spółka zatrudnia 92 pracowników. W samym tylko wrześniu sprzedała 3 195 biletów miesięcznych, w tym 2 961 młodzieży dojeżdżającej do szkół ponadpodstawowych oraz 234 bilety pracownicze.

Zakupione właśnie nowe pojazdy to: dwa Iveco Thesi o długości 8 metrów za kwotę 1,2 mln złotych brutto (dostawca MMI sp. z o.o. w Redzikowie), cztery Iveco Crossway o długości 10-11 metrów za kwotę 3,9 mln złotych brutto (dostawca ABP BUS&Coach sp. z o.o. w Słupsku) i trzy Isuzu Novo o długości 7 metrów za kwotę 1,5 mln złotych brutto (dostawca Busimport PL sp. z o.o. w Nekli).

Całkowita wartość inwestycji to jest 6,6 mln złotych, przy 80% dofinansowania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 5,6 mln złotych.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

W imieniu władz samorządowych oraz wszystkich mieszkańców powiatu jasielskiego starosta Adam Pawluś podziękował polskiemu rządowi na czele z Mateuszem Morawieckim za uruchomienie programu, który umożliwił zakup nowoczesnego taboru autobusowego.

Kluczyki do pojazdów odebrał od goszczącego dziś w Jaśle Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafała Webera prezes spółki Arkadiusz Pawlos.

Podczas swojego wystąpienia wiceminister stawiał powiat jasielski jako wzorcowy przykład organizacji publicznego transportu zbiorowego przez samorząd. Chwalił lokalne władze za to, że mieszkańcy naszego regionu, którzy nie posiadają własnego środka komunikacji, mogą w bezpieczny i komfortowy sposób docierać do szkół, placówek opieki zdrowotnej, urzędów, instytucji użyteczności publicznej, miejsca pracy.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Nie każdy samorząd w Polsce wykazuje się taką troską i taką odpowiedzialnością. Faktem jest, że rząd Prawa i Sprawiedliwości tworzy narzędzia w postaci Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, który w skali całego kraju wynosi 800 mln złotych i umożliwia samorządowcom korzystanie z tych środków na organizację transportu zbiorowego. Ale nie każdy samorząd czuje tą odpowiedzialność, nie każdy samorząd chce ten transport zbiorowy organizować. Powiat jasielski jest tutaj prawdziwym wzorem. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego wielkiego przedsięwzięcia i wspaniałej organizacji, która tutaj ma miejsce. Dla wszystkich samorządowców, którzy biorą udział w tych działaniach transportowych, bardzo gorąco dziękuję. Cieszę się bardzo, że drugie narzędzie wsparcia finansowego, czyli Program Inwestycji Strategicznych, który posłużył do tego, aby pozyskać środki finansowe, aby nabyć te nowoczesne pojazdy również został wykorzystany przez tutejsze władze samorządowe. Właśnie po to stwarzamy te instrumenty, właśnie po to stwarzamy te narzędzia, właśnie po to dajemy te możliwości finansowe, aby z nich korzystać. Tam gdzie jest samorząd zorganizowany, tam gdzie jest samorząd pewny, tam gdzie samorząd jest zdeterminowany i ma wolę rozwiązywania wszelkich problemów i wyzwań, które są na terenie danego obszaru, tam właśnie te narzędzia do tego służą. Cieszę się bardzo. Tutaj po raz kolejny podkreślę rolę starosty Adama Pawlusia, który przykłada wielką troskę rozwiązywania problemów transportowych i komunikacyjnych jeżeli chodzi o powiat jasielski. – powiedział Rafał Weber.

Przedstawiciel polskiego rządu dodał: – Życzyłbym nie tylko sobie co mieszkańcom naszego kraju, młodym ludziom, którzy codziennie docierają do szkoły, aby w każdym powiecie transport zbiorowy był zorganizowany tak jak tutaj. Pan starosta mówił, że w 2017 roku gdy powiat przejmował PKS, były duże wątpliwości czy faktycznie jest to pożądane działanie, czy tak trzeba zrobić i czy powiat podoła temu ogromnemu wyzwaniu. Widzimy, że po tych zmianach organizacyjnych, że po założeniu Związku to było celowe. To była bardzo dobra decyzja, oczywiście wymagająca pracy w dalszych latach i wyasygnowania środków finansowych powiatowych i gminnych. Ale właśnie dzięki rządowym programom komunikacja zbiorowa może być organizowana na bardzo wysokim poziomie. Jeszcze raz wyrażę swoją radość z faktu, że tutaj w powiecie jasielskim komunikacja zbiorowa jest organizowana na bardzo wysokim poziomie.

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Rafał Weber zapewnił, że w najbliższym czasie do samorządów trafią środki na kolejne niezwykle potrzebne inwestycje, które zapewnią stabilizację funkcjonowania systemu transportowego na danym terenie.

Biorący udział w dzisiejszym wydarzeniu II Wicewojewoda Podkarpacki Radosław Wiatr podkreślił, że powiat jasielski to doskonały przykład jak można rozwiązać problem wykluczenia komunikacyjnego. Podobnie – jak wiceminister infrastruktury – docenił odpowiedzialne podejście Związku do funkcjonowania transportu publicznego na tym terenie. – Chciałbym, aby taka organizacja przewozów była we wszystkich powiatach w Polsce, ale i też w województwie podkarpackim. – powiedział.

Życzę, aby te autokary służyły w bezpiecznym i komfortowym dojeżdżaniu do szkół i do wszystkich miejsc, które są konieczne, aby mieszkańcom Podkarpacia i powiatu jasielskiego żyło się coraz lepiej. – uzupełnił Radosław Wiatr.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

Back to top button