Informacje

Lasy Państwowe przekazały promesy na remont dróg samorządowych w regionie

| FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Lasy Państwowe pomogą sfinansować remont dróg samorządowych w mieście Jaśle oraz gminach Jasło, Dębowiec i Chorkówka. Dzisiaj beneficjenci środków odebrali z rąk poseł Marii Kurowskiej oraz Nadleśniczego Nadleśnictwa Kołaczyce Artura Paczkowskiego symboliczne promesy zapewniające dofinansowanie zamierzonych planów inwestycyjnych.

Kwota ponad 2 mln złotych zostanie przeznaczona z Funduszu Leśnego na partycypację w kosztach remontu dróg, które nie tylko służą lokalnej społeczności, ale są strategicznymi z punktu widzenia właściwego zarządzania gospodarką leśną. Do pierwszego w tym roku naboru zostało zgłoszonych dziesięć zadań, cztery z nich uzyskały akceptację Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w Warszawie i zostały rekomendowane do dofinansowania. Chodzi o drogę miejską – ulicę Podzamcze w mieście Jaśle (Leśnictwo Bieździedza) oraz drogi gminne w Niepli (Leśnictwo Bierówka), Kopytowej „na Hajdasz” (Leśnictwo Tarnowiec) i Pagórku „Dębina” (Leśnictwo Pagorzyna).

Jest to bardzo korzystny program dla samorządów bowiem przyznana promesa pokrywa wydatki nawet do 90% wartości zaplanowanej inwestycji.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kołaczyce Artur Paczkowski zaznaczył, że realizacja poszczególnych zadań znacząco wpłynie na polepszenie warunków pracy leśników bowiem tymi szlakami komunikacyjnymi odbywa się transport pozyskanego drewna do zakładów przetwórczych.

Gospodarka leśna prowadzona jest w sposób trwały i zrównoważony. My, w ramach tej gospodarki, pozyskujemy drewno, zrywamy na skład i stamtąd właśnie drogami lokalnymi jest ono przewożone do odbiorców – tartaczników. Z tego drewna wykonywane są różne produkty. Drewno ma 30 tysięcy zastosowań. Dlatego też poprawa parametrów technicznych tych dróg sprawi, że ta nasza gospodarka będzie prowadzona w łatwiejszy sposób. Wspieramy ochotnicze straże pożarne, kluby sportowe. Po prostu dzielimy się ze społeczeństwem tymi pieniędzmi, którymi możemy się dzielić. My również inwestujemy w infrastrukturę turystyczną, we wiaty edukacyjne. Jako Lasy Państwowe kładziemy nacisk na edukację społeczeństwa właśnie poprzez pokazanie co robimy z tego drewna. Jest to produkt odnawialny, ekologiczny. My w skali nadleśnictwa pozyskujemy 60% przyrostu rocznego. Także tego drewna w tych naszych lasach jest coraz więcej. My się chwalimy przed społeczeństwem, że ten zysk, który został wygenerowany w zeszłym roku, jest również partycypacją w drogi lokalne. – powiedział.

Wśród beneficjentów, którzy odebrali dzisiaj symboliczne promesy potwierdzające przyznanie dofinansowania (442 tys. złotych), jest miasto Jasło. Wspólnie z Lasami Państwowymi wyremontowana zostanie ulica Podzamcze.

Burmistrz Ryszard Pabian z ogromną satysfakcją przyjął wiadomość o tym, że udało się pozyskać środki zewnętrzne na remont tej drogi: – Jak zawsze dofinansowanie na poziomie 90% to jest coś, co najbardziej cieszy, bo wtedy tylko 10% musimy wyasygnować z naszych budżetów. Drogi są ważne, ale ważna jest w ogóle współpraca z nadleśnictwem. Wiele akcji ekologicznych, które przeprowadza miasto, zawsze jest we współpracy z nadleśnictwem. To sadzonki, które jesteśmy w stanie dzięki nadleśnictwu rozdawać naszym mieszkańcom, ale też możliwość porozmawiania z leśnikami nadleśnictwa, którzy wiele tłumaczą jak ważne jest to środowisko leśne dla naszego życia. To na pewno wartość, o której trzeba tutaj powiedzieć. Podziękowania dla pani poseł, która zawsze stara się wspomagać nasze samorządy. Podziękowania na ręce pana nadleśniczego dla Lasów Państwowych. Myślę, że to jedno z wielu zadań, które realizujemy, ale mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli w przyszłości realizować kolejne.

Gmina Jasło otrzymała wsparcie w wysokości 250 tysięcy złotych. Wójt Wojciech Piękoś poinformował, że te środki zostaną wykorzystane na remont drogi gminnej z Niepli do Lubli (Leśnictwo Bierówka).

Zaznaczył, że już wcześniej podległy mu samorząd zrealizował wspólnie z leśnikami przedsięwzięcie na drogach leśnych w miejscowości Gorajowice. Bardzo ceni sobie tę współpracę.

Cieszę się, że możemy te prace, ale w innym miejscu, kontynuować. Żeby było jasne, droga w Niepli jest drogą uczęszczaną nie tylko przez mieszkańców, ale przede wszystkim użyteczną dla gospodarki leśnej. To była podstawa do tego, aby można było aplikować o środki zewnętrzne. Lasy Państwowe, prowadząc gospodarkę leśną też dbają o miejsca, które są przez Nadleśnictwo Kołaczyce używane. Bardzo serdecznie dziękuję za tę kwotę, którą otrzymaliśmy. Pozwoli ona na przebudowanie kilkuset metrowego odcinka drogi w standardzie żwirowym, żeby było jasne, bo tak naprawdę droga jest tuż pod lasem. Trudno, żeby tam od razu był asfalt. Zresztą nie jestem do końca przekonany czy on tam jest tak naprawdę potrzebny. Powinniśmy zadbać o drogi w standardzie żwirowym. Wydaje się to być naturalnym elementem krajobrazu i przestrzeni związanym z bliskością lasów. Bardzo serdecznie dziękuję za te pieniądze pani poseł. Dziękuję, że wspiera pani nasze działania dzięki którym możemy poprawiać rzeczywistość drogową w obrębie naszych sołectw. – powiedział Wojciech Piękoś.

Dofinansowanie dla gminy Dębowiec opiewa na kwotę 653 300 złotych. W ramach przedsięwzięcia wyremontowana zostanie droga „Dębina” w miejscowości Pagórek. Wójt Marcin Bolek przekazał, że jest to bardzo ważny odcinek, ponieważ łączy gminę Dębowiec z Małopolską, gdzie na terenie gminy Lipinki ta droga jest już w bardzo dobrym stanie technicznym.

Bardzo się cieszę, że mogliśmy te środki uzyskać, ponieważ to poprawi znacznie naszą infrastrukturę drogową. Tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy z panią poseł Marią Kurowską, jak i też Lasami Państwowymi te środki udało się dla naszej gminy zdobyć po raz pierwszy. Droga, która zostanie wyremontowana, jest drogą o długości prawie jednego kilometra. Zostanie przebudowana nawierzchnia bitumiczna, poszerzone pobocza. Wartość kosztorysowa tego zadania to kwota ponad 800 tysięcy złotych. Tutaj dofinansowanie, jeżeli chodzi o gminę Dębowiec, jest na poziomie 80%, ale kwota też jest spora, bo ponad 650 tysięcy złotych. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Są to dla nas bardzo ważne środki. Jak już wspomniałem, dzięki temu znacznie poprawi się infrastruktura drogowa na terenie gminy Dębowiec, za co bardzo dziękujemy. – powiedział Marcin Bolek.

W przekazaniu promes dla lokalnych samorządów uczestniczyła poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Kurowska. Burmistrzowi oraz wójtom gmin gratulowała dobrze napisanych wniosków.

Jak powiedziała, leśnicy chętnie dzielą się wypracowanymi zyskami z lokalną społecznością. Pomaga w tym racjonalnie prowadzona gospodarka, której podwaliny dał sto lat temu pochodzący z Jasła Adam Loret, pierwszy Dyrektor Naczelny Lasów Państwowych, o czym parlamentarzystka z dumą podkreślała na dzisiejszym spotkaniu.

Lasy i cały przemysł drzewny są filarem naszej gospodarki. Duże pieniądze wpływają do naszego budżetu. W tej instytucji jest Fundusz Leśny, a więc pewne pieniądze odkłada się, aby z nich można było czerpać i te najważniejsze potrzeby jakie są w społeczeństwie zaspakajać. Ponieważ ten Fundusz Leśny jest dosyć pokaźny, co świadczy o dobrej gospodarce Lasów Państwowych, to te pieniądze są przeznaczane na różnego rodzaju działalność. Nie tylko budowane są nowe obiekty jak nadleśnictwa, nie tylko sadzone miliony następnych sadzonek, aby mogły wzrastać te lasy, aby było zastępowanie pokoleń leśnych. Przecież nie można tylko trzymać starego lasu, bo co byśmy zostawili naszym dzieciom, naszym wnukom. Tym wszystkim zajmują się Lasy Państwowe. Teraz te odłożone pieniądze przeznaczają w dużej mierze na drogi. Trzeba składać wnioski do Lasów Państwowych, aby mogły te wnioski być rozpatrzone i ewentualnie przyznane dofinansowanie. Ja się bardzo cieszę, że w tym naborze, który był kilka tygodni temu, miasto Jasło, ale również nasze gminy, uzyskały te pieniądze. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym będziemy mogli przekazać średnio 90% kosztów inwestycji z Funduszu Leśnego. 10% muszą dołożyć samorządowcy. – mówiła.

Posłuchaj naszej relacji z wydarzenia:

 

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE