Na drogach

Utrudnienia w ruchu w związku z przebudową mostu w miejscowości Święcany

| Most na rzece Olszynce w Święcanach. FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle informuje, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny w km 0+700 – 1+005,70 w tym rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu w km 0+777 w miejscowości Święcany” od dnia 09.06.2023 r. z ruchu kołowego wyłączony zostanie wyżej wskazany odcinek drogi powiatowej.

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu drogowym wyznaczono objazdy na czas prowadzenia robót. Objazd wyznaczono drogami:

 • dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t:
  drogą krajową Nr 28;
  drogą wojewódzką Nr 980;
  drogą powiatową Nr 1403K;
  drogą powiatową Nr 1387K;
 • dla pozostałych pojazdów:
  drogą krajową Nr 28;
  drogą wojewódzką Nr 979;
  drogą wojewódzką Nr 977;
  drogą powiatową Nr 1387K.

Czasowa zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do 31.12.2023 r. Wprowadzone ograniczenia w ruchu kołowym przewidują utrudnienia w kursowaniu komunikacji zbiorowej. Kierowców prosimy o ostrożną jazdę oraz stosowanie się do tablic objazdowych.

(PZD w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *