Informacje

Działka i budynek po byłym przedszkolu kolejowym idą „pod młotek”

Działka przy ulicy 3-go Maja, na której stoi budynek po byłym przedszkolu kolejowym, zostanie sprzedana prywatnemu inwestorowi w trybie przetargowym – zdecydowali na dzisiejszej sesji radni miejscy.

Byłe przedszkole kolejowe. Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
W tym miejscu ma powstać nowoczesny hotel.
Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Zgodnie z wcześniejszymi zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscu ma powstać obiekt hotelowy z minimum sześćdziesięcioma miejscami noclegowymi.

Dlaczego w tej chwili występujemy z tą uchwałą? Ciągle padają pytania, kiedy wreszcie coś się będzie z tą nieruchomością działo, więc stąd też ten ruch, aby coś się działo. Musimy tą działkę dać do dyspozycji inwestorowi. Nie ma konkretnego inwestora, bo propozycja jest, żeby sprzedaż nastąpiła w trybie przetargowym, więc może każdy przystąpić. Zainteresowanie tą działką jest. – odpowiadał na pytania radnych Ryszard Pabian, zastępca burmistrza Jasła.

Wartość działki znajdującej się w centrum miasta, o powierzchni 0,3250 hektara, jest szacowana na milion złotych. – Nie mamy aktualnej wyceny. Kwota, która została podana, jest kwotą szacunkową w oparciu o wycenę, która była wykonana jeszcze na etapie sporów z PKP. Ona de facto nie może stanowić za podstawę ceny wywoławczej. – zaznacza Pabian.

Krzysztof Czeluśniak z Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej widziałby w tym miejscu jednak inne rozwiązanie. – Są głosy w mieście przeciętnych ludzi, którzy mówią, że faktycznie to jest dobra lokalizacja, ale akurat nie na hotel. Ludzie mówią, jaka jest potrzeba na dzień dzisiejszy w mieście. Na dzień dzisiejszy jest deficyt, nie ma ani żłobka, ani przedszkola, albo jest jeszcze inna potrzeba. Nikt w mieście o tym nie myśli. Jest tylko jedyny Folusz. Na miejsca trzeba czekać dość długo. Dzisiaj wnioski w MOPS-ie są długofalowe, ludzie czekają na miejsca. Czy nie można by było pomyśleć o czymś takim jak Folusz, czy jak hospicjum CARITAS Za Bursą? – powiedział Czeluśniak.

Ryszard Pabian: – Jest to zadanie nie miasta, tylko powiatu, więc nie my będziemy budować tego typu ośrodki. Natomiast panie radny, proszę zobaczyć do porządku obrad poprzedniej sesji, jaka uchwała była podjęta. Więc jeśli taka uchwała została podjęta to stąd też dzisiaj wystawienie tej działki z konkretnym przeznaczeniem. Nie mówmy teraz o żłobku, przedszkolu. Uchwała jest taka, jaka jest. My proponujemy sprzedaż pod ten cel. Ja postępuję zgodnie z tym, jakie są zapisy i w oparciu o to, że ciągle padały pytania, kiedy wreszcie z tą działką będzie się coś działo.

Uchwała została przyjęta jedenastoma głosami „za”, przy czterech „przeciw” i jednym „wstrzymującym się”.

KOMENTARZ

Ryszard Pabian, zastępca burmistrza Jasła:
Każdy powód dobry, aby swoje zdanie wygłosić. Przez praktycznie wszystkie poprzednie sesje przejawiało się pytanie, co wreszcie z tą nieruchomością. W momencie, kiedy przedstawiamy propozycję sprzedaży nagle dlaczego tak szybko. Procedury, do których nas zmusza ustawa to niestety trwają kilka miesięcy, więc jeśli rzeczywiście chcemy uruchomić jakieś działania na tej działce, każdego tygodnia szkoda.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE