Informacje

Przystosują szkolnictwo zawodowe do potrzeb współczesnego rynku

W Jaśle powstanie Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Rada Powiatu podjęła dzisiaj stosowną uchwałę w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu ujętego w indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych województwa podkarpackiego na lata 2007-2013. Zadanie, które ma być zrealizowane do 2013 roku, pochłonie ponad 3,3 miliona złotych.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na bazie istniejącego Centrum Kształcenia Praktycznego przy ulicy Staszica.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Jesteśmy jednym z elementów Regionalnego Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania. Jest to projekt sieciowy, który obejmuje dwanaście centrów kształcenia praktycznego w województwie podkarpackim. Ma on za zadanie doposażenie placówek, które biorą udział w tym projekcie sieciowym, w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, maszyny i urządzenia, które będą służyły transferowi nowoczesnych technologii szeroko rozumianego. – powiedział portalowi terazJaslo.pl Jerzy Chlost, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle.

Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania to projekt, który kilka lat temu pojawił się w planach samorządu powiatowego do realizacji. Pierwotnie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego miał go realizować Zarząd Województwa Podkarpackiego. Potem partnerem wiodącym miało zostać miasto Rzeszów. Ostatecznie okazało się, że zadanie zostanie umieszczone na liście projektów kluczowych do realizacji i każdy z powiatów będzie realizował przedsięwzięcie indywidualnie. Jednak po ubiegłorocznej powodzi, jaka nawiedziła nasz region, Zarząd Powiatu zdecydował się na rezygnację z pomysłu.

Mając nadzieję, że część prac remontowych uda wykonać się ze środków na usuwanie skutków powodzi. – mówi Adam Kmiecik, starosta jasielski. – Niestety nie udało się wygospodarować tych środków, a okazało się – po rozmowach z Zarządem Województwa – że istnieje możliwość powrotu na listę indykatywną. Zarząd takie starania podjął.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Starosta jasielski podkreślił, że termin złożenia ponownego wniosku o dofinansowanie zadania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego upływa w piątek (4 marca).

Informację otrzymaliśmy w poniedziałek, więc trzeba było zwołać „nadzwyczajną” sesję i wystąpić do rady o zabezpieczenie środków. Jest to bardzo korzystny projekt dla powiatu jasielskiego, ponieważ finansowany jest w 85 procentach z RPO, czyli tak naprawdę za 15 procent wartości inwestycji wyremontujemy budynek i zakupimy nowoczesny sprzęt, aby uczniowie mogli na nim się uczyć i aby po ukończeniu nauki w szkołach zawodowych mogli bezpośrednio przystąpić do pracy na tym sprzęcie najwyższej jakości. – powiedział Kmiecik.

Projekt wiąże się z pracami remontowo-budowlanymi w celu przystosowania pomieszczeń do uruchomienia pięciu specjalistycznych laboratoriów: nowoczesnych technik wytwarzania CAD/CAM, nowoczesnych technologii wytwarzania CNC, obróbki cieplno – chemicznej, łączenia i spajania metali, metrologii i kontroli jakości oraz wyposażeniem ich w najnowocześniejszy sprzęt dydaktyczno-techniczny.

Planuje się w kosztorysie inwestorskim, który jest w tym momencie gotowy, przebudowę pawilonu warsztatowego znajdującego się przy ulicy Staszica, w którym będzie zlokalizowane trzy laboratoria: obróbki cieplno – chemicznej nowoczesnych technologii wytwarzania CNC i nowoczesnych technik wytwarzania CAD/CAM oraz trzech pomieszczeń w budynku głównym Centrum, w którym będą zlokalizowane laboratorium kontroli jakości pomiarów warsztatowych oraz laboratorium łączenia i spajania metali. – wymienia Jerzy Chlost.

Fot. www.ckpjaslo.pl
Jedna z pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle.
© Fot. www.ckpjaslo.pl

Jak podkreśla dyrektor placówki, projekt skierowany jest do wszystkich osób pobierających naukę w systemie szkolnictwa zawodowego.

Projekt przewiduje takie laboratoria, które będą służyły szeroko pojętemu kształceniu zawodowemu. To nie jest projekt przeznaczony tylko i wyłącznie – na przykład dla technika mechanika czy operatora obrabiarek skrawających – ale również dla technika elektryka, technika mechatronika, ślusarza, montera automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, albowiem w tych laboratoriach będzie można prowadzić zajęcia, które są zapisane w programach nauczania dla tych zawodów, które wymieniłem wcześniej. – dodaje Chlost.

Zdaniem starosty jasielskiego, Regionalne Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania znacznie przyczyni się do rozwoju potencjału innowacyjności w powiecie jasielskim poprzez praktyczne kształcenie uczniów w laboratoriach technicznych wyposażonych w specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie.

Ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju przyszłości, bo my kształcenie praktyczne zawodu musimy skupić w jednym miejscu właśnie po to, aby zapewnić uczniom ten sprzęt najwyższej jakości. Nie jesteśmy w stanie takiego centrum wybudować przy każdej szkole: w Żmigrodzie, Jaśle, Trzcinicy, więc będzie to jedno centrum w Jaśle, gdzie docelowo wszystkie szkoły praktykę zawodu związanego z tymi kierunkami, w które centrum będzie wyposażone, będą odbywać w tym centrum. Takie są założenia. – powiedział Adam Kmiecik.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
© Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar

Z kolei wicestarosta jasielski podkreślił na dzisiejszej sesji, że podjęta uchwała to pierwszy krok w stronę racjonalnego wyznaczenia kierunków rozwoju szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie powiatu jasielskiego.

Inne powiaty pozwoliły sobie na szersze programy, a wiodące są miasta Rzeszowa, Mielca, Krosna. Samo Krosno podpisało już umowę na projekt na kwotę 13 milionów. To widać, że te samorządy jednak dostrzegają swój system oświaty w inny sposób. My musimy dojść tutaj też do pewnego porozumienia. – podkreślił Franciszek Miśkowicz. – W tej chwili baza oświatowa przerasta nasze potrzeby. Te potrzeby, które my będziemy mieli, są znacznie mniejsze. Niech ten projekt będzie pierwszym etapem racjonalizacji wydatków w szkolnictwo zawodowe, ale także dyskusji co mamy kształcić, żeby ta młodzież miała takie przygotowanie, które jest potrzebne na tym rynku pracy.

Jeżeli samorządowi powiatowemu uda się „przebrnąć” przez gąszcz urzędniczych formalności to inwestycja ma ruszyć na przełomie trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Przystosują szkolnictwo zawodowe do potrzeb współczesnego rynku”

  1. Oj, znowu na odcisk nadepnęłam tym, którzy nie wiedzą, że już nie ma ZS nr 1, i mieli jakieś traumatyczne szkolne przeżycia. Wracając do meritum, mam nadzieję, że po innowacjach uczniowie nie będą przez pół roku robić na warsztatach młotka, a przez drugie pół szklić okien i zamiatać podłogę.
    Zapraszam nonono do remontu; może wystartujesz na dyrektora? A może już próbowałeś?

  2. A na warsztatach jak na razie LudwikXVI i komunistyczny beton w połączeniu z Zespołem Szkół i Dyrekcją tej szkoły z namaszczenia pisuarów daje to wszystko obraz armagedonu przez jaki musi przejść Jasielska młodzież

  3. Zespół Szkół Nr 1 na Staszica to jest dopiero żart.Począwszy od samej góry po nauczycieli powinno się tam zrobić remont kapitalny i dopuścić na stanowiska kierownicze ludzi którym zależy na pracy a nie na prywacie dragoness przestań bredzić

  4. Trzeba wyremontować nie tylko budynek, ale i kadrę, dopuścić do pracy młodych, którym się chce pracować, bo inaczej nauka w CKP to będzie taki sam żart jak do tej pory w licznych przypadkach.

  5. Urządzenia będą ale skąd wziąć nauczycieli????? Pan Ch… nie zapewni bo to stary komuch i on nie orientuje się we współczesnej technice!