Informacje

Są środki na opiekę nad trzylatkami. Gminy mogą aplikować do programu „Maluch”

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dedykuje jednostkom samorządu terytorialnego szczebla gminnego z całego kraju resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat. Na realizację zadania pod wdzięczną nazwą „Maluch” w bieżącym roku przeznaczono kwotę 40 milionów złotych. Samorządowcy, którzy zechcą stworzyć na swoim terenie infrastrukturę do opieki nad najmłodszymi obywatelami, mają czas na aplikację dokumentów do 20 kwietnia.

Fot. terazJaslo.pl / Damian Palar
Wojewoda podkarpacki Małgorzata Chomycz. W tle Dariusz Tracz z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.
© Fot. terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Do składania aplikacji przez samorządów zachęcali dzisiaj wójtów i pracowników urzędów gmin powiatu jasielskiego odpowiedzialnych za oświatę wojewoda podkarpacka Małgorzata Chomycz wraz z dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie Dariuszem Traczem.

Jesteśmy otwarci na samorządowców. Dlatego też jeździmy po terenie, spotykamy się bezpośrednio z wójtami i burmistrzami. Dyskutujemy o tym programie. – powiedziała Małgorzata Chomycz.

POSŁUCHAJ WYPOWIEDZI:

W ramach ogłoszonego przez ministerstwo konkursu ofert na finansowe wspieranie gminnych projektów dotyczących rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do trzech lat, samorządy mogą ubiegać się o dotację na stworzenie jednej z trzech form opieki: żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Zdecydowanie większym zainteresowaniem póki co cieszą się te dwie pozostałe formy. – podkreśla Małgorzata Chomycz. – Formularz aplikacyjny jest tak przygotowany, że nie ma wymogów podłączania pozwoleń na budowę i wszelkich pozostałych dokumentów. To można później w trakcie realizacji projektu uzupełnić. Na początek jest ważny pomysł i decyzja samorządu, że to robimy. Natomiast później już uchwałą rady wprowadzenie zgody, przygotowanie środków. Tutaj w zależności od tego dla jakiej ilości dzieci dana jednostka będzie tworzyć miejsca, są zależne koszty. Wiele jednostek samorządu terytorialnego na terenie województwa podkarpackiego dysponuje lokalami, które pozostają puste. Myślę, że to jest takie narzędzie, którym można puste pomieszczenia wypełnić i stworzyć coś bardzo interesującego dla rodziców, a przede wszystkim zainwestować w to co dla nas wszystkich jest najważniejsze – nasze dzieci.

Program nie narzuca odgórnie gminom liczbę dzieci, od której uzależnione będzie stworzenie którejkolwiek z form opieki. – Nie jest narzucona liczba dzieci, które muszą być abyśmy mogli pozyskać te środki. Jeżeli mamy dziesięcioro dzieci to stwarzamy dla dziesięciorga dzieci. Przelicznik jest następujący: jeżeli dana jednostka chce wybudować nowy obiekt bądź zakupić to wówczas na jedno dziecko przypada 10,5 tysiąca złotych. Jeżeli gmina dysponuje lokalem, który należy zaadoptować to kwota 3 170 złotych przypada na jedno dziecko. Jeżeli jest to kwestia wyposażenia, jakiegoś drobnego remontu istniejącego już lokalu to jest to kwota 1 600 złotych na jedno dziecko. Czyli 1 600 razy dziesięcioro dzieci i mamy kwotę o jaką gmina może wnioskować. – wylicza wojewoda.

Na dotację mogą liczyć w pierwszej kolejności te jednostki samorządu terytorialnego, w których takich instytucji brakuje, dofinansowany projekt będzie zrealizowany w możliwie najkrótszym okresie, a dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca są niskie.

Osoby w danej jednostce, które chciałyby zająć się realizacją, w ciągu dwóch godzin maksymalnie można stworzyć fajny projekt i zaaplikować o te środki. – podkreśla.

Warunek: wypełnienie nieskomplikowanego formularza aplikacyjnego. – Jest jeden formularz aplikacyjny, siedmiostronicowy, gdzie wpisujemy podstawowe dane. Oczywiście musi być spełnione kryterium zapotrzebowania na miejsca opieki dla dzieci do lat trzech, podstawowe informacje o tym, czy już istnieją takie formy opieki w danej gminie, ile jest dzieciaków, które mogłyby skorzystać z takiej formy opieki oraz środki finansowe, które może gmina włożyć do realizacji tego projektu, opisanie zadania z dobrą nazwą. To jest tak naprawdę wszystko. – mówi Małgorzata Chomycz.

Samorządy mają krótki termin na składanie wniosków o przyznanie dotacji (termin mija 20 kwietnia). Mogą jednak liczyć na pomoc pracowników Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Z wątpliwościami można dzwonić pod numer (17) 867 13 00. Szczegółowe informacje (akty prawne, wzory dokumentacji, wymogi formalne, itp.) znajdują się również na witrynach: www.uw.rzeszow.pl lub www.mpips.gov.pl.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE