Informacje

Wspólnie po środki unijne w przyszłej perspektywie finansowej

Rozwojem infrastruktury komunikacyjnej oraz podniesieniem potencjału turystycznego chcą się wspólnie zająć w nowej perspektywie finansowej sąsiadujące ze sobą samorządy: powiatu jasielskiego i krośnieńskiego oraz miasta Jasła i Krosna. W opracowaniu jest właśnie diagnoza potencjału rozwoju krośnieńsko – jasielskiego obszaru, który to dokument pozwoli na skuteczniejsze sięganie po unijne dotacje w latach 2014-2020.

Powiat jasielski jako lider oraz trzy jednostki samorządu terytorialnego: powiat krośnieński, miasto Krosno i miasto Jasło przystąpiły do realizacji wspólnego projektu pod nazwą „Dla spójności i dostępności – analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego – jasielskiego”. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, otrzymają gotowe dokumenty wskazujące na możliwości wspólnego wykorzystania środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Bo, jak zgodnie podkreślają przedstawiciele poszczególnych samorządów, tylko przedsięwzięcia o szerszym zasięgu oddziaływania mają szansę na wsparcie zewnętrznymi dotacjami.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przyszła perspektywa finansowa Unii Europejskiej będzie premiowała duże projekty, dające kompleksowe rozwiązania. Myślę, że o wiele więcej można zdziałać w grupie kilku samorządów niż w pojedynkę. Każdy z nas dysponuje pewnym potencjałem. Wydobycie z tych potencjałów pewnej synergii i połączenie tego na pewno da dużo większy efekt. – powiedział Adam Kmiecik, starosta jasielski.

POSŁUCHAJ NASZEJ RELACJI:

„Jaki kierunek rozwoju powinny przyjąć nasze samorządy?” – na to podstawowe pytanie będą próbowali znaleźć odpowiedzi partnerzy projektu w przygotowywanych właśnie dokumentach.

Projekt ma służyć rozwojowi powiatów: krośnieńskiego i jasielskiego łącznie z miastem Krosnem i miastem Jasłem. Chcemy przeanalizować nasze możliwości i postawić diagnozę jakie ścieżki rozwoju są najwłaściwsze dla naszych terenów. Jest to projekt realizowany przez czterech partnerów. Zależy nam na tym połączeniu sił i znalezieniu rozwiązań nie tylko o znaczeniu lokalnym, ale prawie ponadregionalnym, a może nawet krajowym i międzynarodowym. – podkreśla Kmiecik.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jak przyznaje wiceprezydent Krosna Tomasz Soliński, Jasło jest naturalnym partnerem dla tamtejszego samorządu w przyszłym rozdaniu unijnych pieniędzy. – Uważamy, że mamy wiele wspólnych problemów, które łatwiej nam będzie rozwiązać aniżeli w pojedynkę. Są to problemy chociażby związane z dostępnością komunikacyjną jak również z właściwym wykorzystaniem potencjału turystycznego powiatów: krośnieńskiego, jasielskiego, miasta Krosna i miasta Jasła, a więc stworzenie takiej oferty, która byłaby atrakcyjna dla turysty nie w odniesieniu do jednego miasta, ale odniesieniu do całego obszaru.

Dodaje, że w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nasz obszar został potraktowany niejako po macoszemu.

W szczególności jeśli chodzi o inwestycje w infrastrukturę. – podkreśla. – Spodziewamy się, że materiały, które powstaną w ramach projektu, będą stanowić punkt wyjścia w aplikowaniu o środki w nowej perspektywie finansowej, które będą wykorzystane na tworzenie nowych produktów turystycznych oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej tego obszaru.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Starosta krośnieński Jan Juszczak również przychylnie wypowiada się o współpracy z powiatem jasielskim. – Mamy swoje doświadczenia. Myśmy już z powiatem jasielskim kilka projektów realizowali wspólnie. Choćby jeden duży projekt ze środków pochodzących z programu Polska – Republika Słowacka. Mamy na wielu innych polach wspólne doświadczenie porozumiewania się i współdziałania więc po co szukać innych rozwiązań skoro one same się nasuwają. – powiedział.

Mimo że dokumenty mają być gotowe w połowie przyszłego roku, samorządowcy wyliczają bolączki, które można wyeliminować tylko dzięki solidnej i rzetelnej współpracy.

Takim podstawowym elementem, który w każdym samorządzie jest zauważalny, to jest infrastruktura komunikacyjna. Ale wydaje mi się, że bardzo istotnym elementem jest tworzenie miejsc pracy. To jest zadziałanie w ten sposób, żeby przerwać odpływ młodzieży z naszego terenu. Żeby zachęcić młodzież kończącą różne studia, mamy przecież uczelnie na swoim terenie, żeby ta młodzież nie wyjeżdżała. A możemy to sprawić tylko poprzez to, żeby ta propozycja gospodarcza była na tyle skuteczna, aby oni z niej skorzystali. Myślę, że to jest priorytet. Aczkolwiek dla rozwoju gospodarczego potrzebna jest infrastruktura. Nie możemy dopuścić do degradacji naszych terenów. – mówi Jan Juszczak.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Chcemy w ramach tego projektu zdiagnozować problemy po to, ażeby później móc je właściwie wykorzystać w nowym finansowaniu w latach 2014-2020. Ma być to połączona współpraca Jasła, powiatu jasielskiego, Krosna i powiatu krośnieńskiego. Oczywiście Krosno jest naszym naturalnym partnerem i Jasło dla Krosna również. Obydwa miasta są skazane na współpracę, bo dzięki temu mogą bardzo dobrze wyjść i pozyskać nowe środki. Problemy, które zostaną zdiagnozowane, będziemy próbowali rozwiązywać przy pomocy tych nowych środków. – powiedział z kolei Leszek Znamirowski, II Zastępca Burmistrza Miasta Jasła.

Analiza ma kosztować niespełna milion złotych. W 90 procentach zostanie pokryta z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa (897 120,00 złotych). Pozostała kwota w wysokości 99 680,00 złotych to wkład własny partnerów.

– – –

Dokumenty planistyczne jakie powstają dla obszaru funkcjonalnego krośnieńsko-jasielskiego:
– analiza dla funkcjonalnego obszaru krośnieńskiego – jasielskiego,
– koncepcja programowo – przestrzenna,
– zintegrowany plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru funkcjonalnego,
– zintegrowany plan systemu transportu publicznego dla obszaru funkcjonalnego,
– zintegrowany plan działań w zakresie rozwoju rynku pracy oraz dywersyfikacji aktywności gospodarczej

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE