Informacje

Młodzież literacko o ekologii

„O odpadach pisać wypada”. Dlatego młodzież szkolna wzięła kartki i długopisy w dłoń i przelała na papier swoje wizje na temat czystego środowiska. Najciekawsze utwory literackie zostały uhonorowane pamiątkowymi dyplomami oraz cennymi nagrodami rzeczowymi. Na laureatów konkursu zorganizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki czekały dzisiaj m.in. aparaty fotograficzne. Nagrodzonym gratulowali burmistrzowie i wójtowie poszczególnych gmin.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki jest kojarzony przede wszystkim z potężnymi inwestycjami proekologicznymi realizowanymi na terenie pięciu powiatów Małopolski i Podkarpacia leżących w dorzeczu rzeki Wisłoki i jej dopływów. Od wielu lat wspiera też działania z zakresu edukacji ekologicznej.

W październiku br. został ogłoszony konkurs pod hasłem „O odpadach pisać wypada”, adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z dwudziestu gmin należących stowarzyszonych w Związku. Uczniowie klas IV-IV z „podstawówek” miały opracować wiersz, natomiast gimnazjaliści esej lub tekst literacki. Każdy z zainteresowanych udziałem w projekcie musiał przedstawić jeden, samodzielnie wykonany i dotąd nigdzie nie publikowany ani nagradzany utwór literacki we wcześniej wymienionej formie.

Jak podkreśla dyrektor biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle Maria Lignar, prace były oceniane pod kątem „przesłania ekologicznego, zgodności z tematem i celami konkursu, wiedzy na temat segregacji odpadów, poprawności gramatycznej i ortograficznej, pomysłowości i oryginalności”.

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki corocznie organizuje przedsięwzięcia w zakresie edukacji ekologicznej. Uważamy, że przedsięwzięciom inwestycyjnym zawsze powinny towarzyszyć działania na rzecz zwiększania świadomości ekologicznej. Wiemy, że każdy z nas może wpływać na środowisko. Naszymi działaniami możemy sprawić, aby wokół nas było czyściej, aby żyło się nam zdrowiej. Po to robimy takie konkursy ekologiczne, żeby o tym porozmawiać jaki każdy z nas może mieć pomysł na to, aby działać na rzecz poprawy środowiska w swoim codziennym życiu, w swoich codziennych czynnościach. – powiedziała Maria Lignar.

POSŁUCHAJ:

Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom miało miejsce dzisiaj w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury. Nagrodzonym gratulował przewodniczący Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki Andrzej Czernecki wraz z poszczególnymi burmistrzami miast i wójtami gmin. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe odebrało w sumie około 80 uczniów ze wszystkich dwudziestu gmin.

Aparaty fotograficzne, publikacje książkowe poświęcone ekologii, plecaki, przybory szkolne oraz pomoce dydaktyczne dla poszczególnych szkół, z których pochodzą laureaci konkursu, zostały sfinansowane przez Związek oraz głównego sponsora, którym była firma Plastekol – Organizacja Odzysku S. A. z Jasła.

To jest doskonały sposób, żeby promować zachowania proekologiczne. – podkreśla burmistrz Jasła Andrzej Czernecki. – Dzisiaj Związek Gmin Dorzecza Wisłoki rozstrzygnął konkurs, w którym wzięły udział 73 szkoły. 150 prac wpłynęło na ten konkurs. Ta skala świadczy z jednej strony o dużym zainteresowaniu, ale też o wydźwięku informacyjnym i promującym dobre gospodarowanie odpadami.

W ramach edukacji ekologicznej Związek Gmin Dorzecza Wisłoki zorganizował w ubiegłym roku akcję edukacyjną pod hasłem „Szukamy rady na nasze odpady”, w ramach której uczniowie wykonywali formę przestrzenną z odpadów opakowaniowych wtórnych oraz komiks ekologiczny poświęcony selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych. W maju br. odbyła się kolejna edycja „Słonecznych Dni”w ramach „Europejskich Słonecznych Dni” – kampanii, której głównym założeniem jest ochrona środowiska i klimatu poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Obecnie na terenie wszystkich zrzeszonych gmin realizowany jest projekt „solarny” polegający na zamontowaniu instalacji systemów energii odnawialnej. Potężne zadanie opiewające na kwotę ponad 83 milionów złotych jest w 75% współfinansowane z Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i zakłada instalację kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w domach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej oraz budowę układów fotowoltaicznych służących do pozyskiwania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego na obiektach sportowych. Jeszcze w tym miesiącu ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy prac.

Kolejnym zadaniem realizowanym przez Związek jest drugi etap „Programu poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki”. Jego beneficjentami jest pięć gmin: Dębica, Miasto Jasło (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.), Pilzno,  Sękowa, Żyraków. Za blisko 55 milionów złotych powstanie tam 11,6 kilometra kanalizacji sanitarnej, 90,2 kilometra sieci wodociągowych, a 2,4 kilometra kanalizacji sanitarnej na terenie Jasła zostanie zmodernizowanych. Ponadto w Jaśle i Woli Żyrakowskiej zostaną zmodernizowane istniejące oczyszczalnie ścieków.

Jak dodaje Maria Lignar – do Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” złożono wniosek o dofinansowanie „Programu gospodarki emisyjnej” dla wszystkich dwudziestu gmin.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE