Informacje

Radni powiatowi: wspólny głos w sprawie rozwoju szpitala

Na początku lutego podejmiemy kluczowe decyzje dotyczące rozwoju szpitala przy udziale funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – poinformowali na środowej sesji starostowie powiatu jasielskiego Adam Kmiecik i Franciszek Miśkowicz. Projekty zaproponowane przez miejscowy samorząd znalazły się na wstępnej liście przedsięwzięć priorytetowych do realizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W dzisiejszym porządku obrad Rady Powiatu w Jaśle znalazła się uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu jasielskiego na 2014 rok. Klub radnych Prawa i Sprawiedliwości, zachęcony informacjami dotyczącymi rozbudowy jasielskiego szpitala, przekazanymi w ubiegłym tygodniu przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla i członka Zarządu Województwa Tadeusza Pióro, złożył wniosek o dokonanie przesunięcia 200 tysięcy złotych z zimowego utrzymania dróg i utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle”.

Chodzi nam głównie o to, aby te środki przeznaczyć na przygotowanie dokumentacji technicznej. Koncepcja została opracowana jeszcze w poprzedniej kadencji. Myślę, że do tego czasu się niewiele zmieniło w tej kwestii. – powiedział szef klubu Adam Pawluś.

To, że pan marszałek tak stwierdził to dobrze. Jest to nic innego jak efekt naszych działań w ubiegłym roku w połączeniu ze starostą krośnieńskim, starostą strzyżowskim, prezydentem miasta Krosna, burmistrzem miasta Jasła. – odpowiedział starosta Adam Kmiecik. – Wspólnie składaliśmy do Zarządu Województwa takie „fiszki” na programy indykatywne. To my, jako pierwsi, żeśmy to zapoczątkowali. Po dwóch miesiącach po złożeniu przez nas „fiszki” Zarząd Województwa doszedł do wniosku, że może takie „fiszki” wspierać. Zrobiliśmy to wzorem województwa małopolskiego. Po konsultacjach z powiatem gorlickim złożyliśmy takie wnioski nie tylko w płaszczyźnie ochrony zdrowia, ale również rozbudowy dróg, szkolnictwa i ochrony środowiska.

Na wstępnej liście kluczowych inwestycji możliwych do realizacji w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znalazła się propozycja modernizacji bloku operacyjnego szpitala oraz budowy lądowiska śmigłowców ratowniczych dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Kluczowe decyzje, wraz z propozycją zaciągnięcia zobowiązań finansowych przez samorząd powiatowy na najbliższe lata, mają zapaść na kolejnej sesji, którą wstępnie zaplanowano na początek lutego.

Radni mają teraz czas, aby szczegółowo zapoznać się z materiałem roboczym.

Poleciłem naczelnikowi (Wydziału Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego – red.) Piękosiowi, aby rozesłał wszystkie materiały, które były przygotowane w wersji roboczej do dyskusji. Jest to materiał roboczy i jest tam też propozycja uchwały. Są tam propozycje finansowe, które wcześniej były konsultowane z panią skarbnik i są to propozycje realne. Uwzględniają one też harmonogram czasowy, który jest konieczny do tego, aby przygotować się do momentu, w którym Urząd Marszałkowski ostatecznie będzie miał informacje, że te listy, które zostały utworzone, zostały pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. One są na razie wstępnymi listami, w opiniowaniu. Wtedy myślę, że ta informacja będzie już ostateczną i pewną. My, nie czekając na to, przygotowujemy się do tego, aby mieć pełną dokumentację. – powiedział wicestarosta jasielski Franciszek Miśkowicz.

Etatowy członek Zarządu Powiatu Tadeusz Górczyk wyjaśnił z kolei, że proponowana przez radnych klubu PiS kwota 200 tysięcy złotych nie daje na dzień dzisiejszy żadnej podstawy do wszczęcia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku głównego szpitala przy ulicy Lwowskiej 22.

Dlatego, że sama dokumentacja techniczno-budowlana dla bloku operacyjnego jest szacowana między 1,2 a 1,5 miliona złotych. Także za 200 tysięcy nie możemy nic zrobić. – podkreślił. – Wczoraj na Radzie Społecznej szpitala przedstawiliśmy te tematy. Myślę, że komisje będą dobrym miejscem do wstępnych dyskusji i zamknięcia tematu w lutym. My zdajemy sobie sprawę z czasu jaki nam pozostaje do dyspozycji. Dlatego w naszych założeniach jest wykonanie dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę do końca marca 2015 roku. Tak, żebyśmy byli gotowi w momencie kiedy zostaną zaakceptowane propozycje Urzędu Marszałkowskiego przez Brukselę. Jeżeli Bruksela „przepuści” szpitale to wtedy możemy liczyć na 85 procentowe dofinansowanie. W przyszłym roku prawdopodobnie będzie nabór na te projekty.

Zarząd Powiatu chce zresztą wyłonienia projektanta w drodze postępowania konkursowego.

Szpital jasielski posiada osobowość prawną i posiada swój zarząd w postaci dyrektora, zastępców, służb inwestycyjnych. My nie możemy zdejmować odpowiedzialności ze szpitala za te działania. Naszym zadaniem nie jest ustalanie szczegółowego zakresu inwestycji, bo ani ja się na tym nie znam, ani sądzę większość z pozostałych radnych. Dlatego te sprawy kiedyś przed laty powierzyliśmy fachowcom. Koncepcję, która została przygotowana, przygotowali specjaliści, którzy się zajmują projektowaniem obiektów szpitalnych. Myślę, że w oparciu o tą dokumentację można podzielić opracowanie całej dokumentacji rozbudowy szpitala na etapy. I trzeba zacząć od podstawowych spraw takich jak mapy, ustalenie samej kubatury. Natomiast w kolejnych etapach rozstrzygać kolejne elementy, które są dynamiczne. – odparł Adam Pawluś.

Odpowiedzialny za ochronę zdrowia wicestarosta Franciszek Miśkowicz podkreślił jednoznacznie, że beneficjentem planowanych środków ma być samorząd, a nie szpital.

Dodał też, że radni otrzymali bogaty materiał poglądowy opracowany w oparciu o szczegółowe analizy jakie były opracowywane przez ostatnie miesiące.

Dajmy sobie te dwa tygodnie czasu na szczegółową dyskusję. Nieraz nam zarzucacie, że pewne materiały nie są dużo wcześniej dyskutowane tylko dawane w ostatniej chwili. Dlatego w tej chwili daliśmy te materiały z dużym wyprzedzeniem, żeby one były do zapoznania się. – zaznaczył Miśkowicz. – Ten materiał został wypracowany na podstawie dużej wiedzy, którą żeśmy zdobyli od różnych doradców. Dlatego też jaka będzie ostateczna formuła tego to zdecyduje Rada. Kwota 200 tysięcy nie załatwia problemu dokumentacji, bo ona będzie na pewno dużo wyższa. Dajmy sobie ten czas na dyskusję o tym, co jest w tych materiałach. Potem będzie to na komisjach, a na sesji rozstrzygniemy ostatecznie jaki kierunek przyjmiemy odnośnie tego co się ma stać w szpitalu.

Starosta zaprosił przewodniczących wszystkich klubów na spotkanie w celu ustalenia wspólnego harmonogramu prac nad przygotowywaną uchwałą „szpitalną”. – Sprawa szpitala i ochrony zdrowia jest czymś, co powinno być ponad podziałami klubowymi. – przyznał Adam Kmiecik.

Cieszy mnie taka wola ze strony starosty, żeby wspólnie rozmawiać. – powiedział Adam Pawluś. – Zmiana jest radykalna w stosunku do tego, co było, bo na początku w ogóle nie byliśmy nawet brani pod uwagę do komisji. Cieszę się, że nie ma tego sporu merytorycznego. Wszyscy jesteśmy zgodni. Myślę, że tego wniosku wycofywać nie będziemy, natomiast jeżeli będzie propozycja, aby te środki zwiększyć to będziemy za tym, żeby je zwiększyć. Jeżeli będzie propozycja, żeby omawiać jakieś szczegóły dotyczące samej koncepcji czy już konkretnych rozwiązań funkcjonowania szpitala to możemy jakiś swój głos wypowiedzieć. Naszym zdaniem, tutaj fachowcy powinni się przede wszystkim wypowiedzieć. Nie chciałbym, żebyśmy narzucali szpitalowi i ludziom, z którymi szpital podejmie współpracę, jakieś nasze koncepcje. Jak już wcześniej powiedziałem są ludzie, którzy się lepiej na tym znają.

Koalicja odrzuciła wniosek klubu radnych PiS.

Dzisiaj przesunięcie środków z utrzymania zimowego jest bardzo ryzykowne. Widzimy co się dzieje, słyszymy co się dzieje w kraju i to już niedaleko nas, bo to są okolice Lublina i Zamościa. Natomiast niezależnie od głosowania, zapraszam dzisiaj po sesji przewodniczących klubów po to, abyśmy sobie ustalili jakiś harmonogram spotkań i pracy nad uchwałą, którą podjęlibyśmy na sesji lutowej. – dodał starosta.

Szpital ma czas na dostosowanie bloku operacyjnego zgodnie z ministerialnymi wymaganiami do końca 2016 roku. W przypadku braku spełnienia obowiązujących standardów nie będzie mógł liczyć na zakontraktowanie świadczeń medycznych z zakresu procedur chirurgicznych, co w znacznym stopniu zdegraduje jego rolę.

Dotyczy to również budowy lądowiska dla śmigłowców ratowniczych. Bez niego nie będzie miał prawa funkcjonować Szpitalny Oddział Ratunkowy, czyli podstawowa komórka organizacyjna lecznicy.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE